Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapOnderwijsMasteropleidingen

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing

Educatieve Master
Educatieve Master

Wil je na je opleiding Theologie of Religiewetenschappen voor de klas staan? Met deze educatieve master verdiep je je kennis van religie en leer je om die kennis over te brengen aan middelbare scholieren.

Tijdens deze educatieve masteropleiding combineer je een inhoudelijk programma op het gebied van Theologie en Religiewetenschappen met een programma van de lerarenopleiding.

Tweejarige master

De opleiding duurt twee jaar. Het eerste jaar volg je inhoudelijke vakken uit het eenjarige masterprogramma Theology and Religious Studies. Je kunt kiezen uit de tracks:
- Religion, Conflict and Globalization
- Religion and Cultural Heritage
- Religion and Pluralism, Ancient & Modern
- Geestelijke Verzorging

Daarnaast volg je een basiscursus didactiek en je loopt een oriënterende stage op een middelbare school. Hierdoor maak je kennis met de onderwijspraktijk en je leert zodoende of het iets voor je is om in het middelbaar onderwijs te werken.

In het tweede jaar van de opleiding doe je vervolgcursussen vakdidactiek, onderwijskunde en je doet een onderwijskundig onderzoek. In de verdiepende stages op de middelbare school kom je voor de klas te staan met je eigen lessen godsdienst en levensbeschouwing.

1 + 1 systeem

Heb je al een masteropleiding op het gebied van Theologie en Religiewetenschappen gedaan bij de RUG of aan een andere universiteit met als vooropleiding een Bachelor Theologie of Religiewetenschappen? Dan kun je ook aansluitend op je masteropleiding de educatieve master in 1 jaar doen. In dat jaar krijg je cursussen vakdidactiek, onderwijskunde en doe je onderwijskundig onderzoek, net als bij de tweejarige opleiding. Uiteraard loop je ook stage op een middelbare school.

Heb je voor je master Theologie en Religiewetenschappen een andere vooropleiding dan een BA Theologie of Religiewetenschappen gedaan, dan zul je eerst een premaster moeten volgen (30 ECTS).

Collegegelden

Omdat de educatieve master opleidt tot een zogenoemd 'tekort beroep' geldt dat je voor de educatieve master het wettelijk collegeldtarief betaalt (€ 2.006), ook als je eerst al een eenjarige master hebt afgerond.

Toelating

Met een bacheloropleiding Theologie of Religiewetenschappen heb je een drempelloze toelating tot de masteropleiding. Heb je een bachelordiploma in de letteren (inclusief geschiedenis), filosofie en sociale wetenschappen, dan kun je ook instromen. Je moet dan wel eerst een premaster van 30EC volgen met vakken op het gebied van religie en levensbeschouwing.

Je moet ook de premaster volgen als je een eenjarige master Theologie en Religiewetenschappen hebt gedaan met een andere vooropleiding dan een BA Theologie of Religiewetenschappen.

Arbeidsmarkt

Na het voltooien van de master heb je een eerstegraads lesbevoegdheid voor Godsdienst en Levensbeschouwing in het voortgezet onderwijs (havo en vwo) en kun je aan de slag als docent op middelbare scholen en aan het HBO. Als expert op het gebied van religie, heb je ook prima mogelijkheden buiten het onderwijs. Je kunt aan de slag in de media, een functie krijgen als beleidsadviseur bij de overheid of in het bedrijfsleven, of gaan werken in de culturele sector.

Aanmelden

Deze nieuwe opleiding van de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap en de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen start op 1 september 2017. Studenten die nu al een eenjarige master Theology and Religious Studies volgen, kunnen na het afronden van deze master instromen in het tweede jaar van de educatieve master.

Alle lerarenopleidingen in Nederland worden op dit moment ondergebracht onder een breed label geclusterd op alfa-, beta- of gamma-wetenschappen. De lerarenopleiding voor Godsdienst en Levensbeschouwing komt onder één van deze clusters te vallen. Aangezien deze clustering nog niet geregeld is voor 1 mei 2017, is er nu tijdelijk een alternatieve aanmeldingsprocedure.

Aanmelden voor masterstudenten

Heb je al een masteropleiding afgerond of rond je die binnenkort af? Dan kun je je aanmelden voor de éénjarige variant.
Aanmelden voor deze variant kan in Studielink onder variantcode 68506-6711 in Voltijd en Deeltijd vorm voor de opleiding Geschiedenis en Staatsinrichting: Godsdienst & Levensbeschouwing (Master (1-jarig), Leraar VHO).

Tevens stuur je een mailtje naar onderwijs.ggw@rug.nl dat je deze opleiding wilt gaan doen.

Let op: deeltijdonderwijs vindt overdag plaats op de maandagen.

Aanmelden voor bachelorstudenten

Heb jij je bacheloropleiding afgerond of rond je die binnenkort af? Meld je dan aan bij één van de specialisatietracks die je wilt volgen. Deze aanmelding wordt in de loop van je studiejaar omgezet in een aanmelding voor de tweejarige masteropleiding tot leraar Godsdienst en Levensbeschouwing.

- Aanmelden Religion, Conflict and Globalization
- Aanmelden Religion and Cultural Heritage
- Aanmelden Religion and Pluralism, Ancient & Modern
- Aanmelden Geestelijke Verzorging

Let op: zet in je motievatiebrief dat je je wilt aanmelden voor deze track als onderdeel van de educatieve master.

Meer informatie lerarenopleiding

Benieuwd naar het studieprogramma, stagemogelijkheden en de ervaringen van studenten? Kijk dan op de website van de lerarenopleiding bij de faculteit Gedrag- en Maatschappijwetenschappen.

Laatst gewijzigd:09 augustus 2017 10:13