Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapOnderwijs

Leer de drijvende kracht van de mensheid beter begrijpen

Wil jij weten waarom zes van de zeven miljard mensen op aarde zich religieus noemt en welke invloed religie op ons dagelijks leven heeft? Als je de drijvende kracht van de mensheid beter wilt leren begrijpen, dan moet je in Groningen gaan studeren! Volgens de Elsevier Enquête en de Keuzegids Universiteiten zijn onze bacheloropleidingen Theologie en Religiewetenschappen en ons masterprogramma Theology & Religious Studies de beste opleidingen van Nederland op het gebied van religie.

Onze pluspunten

Wij danken de hoge waardering van de Keuzegids en Elsevier aan onze excellente docenten en de manier waarop wij ons onderwijs inrichten.

  • Kleinschalig onderwijs. Hierdoor kun je optimaal profiteren van de brede expertise van de docenten. Ook is hierdoor veel ruimte voor discussie met je medestudenten en leer je goed argumenteren en overtuigen.
  • Openbare faculteit. Je studeert aan een openbare universiteit, niet gebonden aan een confessionele stroming. Je wordt daardoor uitgedaagd de discussie aan te gaan met medestudenten en docenten met uiteenlopende levensbeschouwelijke achtergronden. Onze faculteit is de enige zelfstandige faculteit voor Theologie en Religiewetenschappen aan een openbare universiteit.
  • Interdisciplinair onderwijs en onderzoek. We bieden zeer brede opleidingen waarin religie vanuit sociologische, antropologische, psychologische, taalkundige en (cultuur)historische benaderingen wordt bestudeerd.
  • Verwevenheid van onderwijs en onderzoek . De inhoud van ons onderwijs is nauw verweven met het onderzoek van onze docenten. Je leert ook zelf onderzoek te doen en kunt meewerken aan onderzoek van onze docenten. Onze faculteit is op onderzoeksgebied binnen Theologie en Religiewetenschappen de beste van Nederland. Dit concluderen onafhankelijke beoordelingscommissies al sinds 1989.
  • Maatschappelijke relevantie. Religie is onlosmakelijk verbonden met de wereld om ons heen. Ons onderwijs staat midden in de actualiteit. Je leert de dynamische wisselwerking tussen religie, cultuur en samenleving begrijpen en kunt uiteindelijk een gefundeerde bijdrage leveren aan het publieke debat en het te ontwikkelen overheidsbeleid.
  • Internationale sfeer. Onze docenten zijn internationaal leidend in hun vakgebied en eenderde van hen komt uit het buitenland. Van de bachelorprogramma’s wordt een deel van de vakken in het Engels gegeven. Onze master Theologie en Religiewetenschappen is volledig in het Engels, wat veel studenten uit het buitenland aantrekt. Binnen de bacheloropleiding is het mogelijk een semester in het buitenland te studeren.
Laatst gewijzigd:17 juli 2015 16:08
printOok beschikbaar in het: English