Skip to ContentSkip to Navigation
founded in 1614  -  top 100 university

Onderzoek aan de Faculty of Science and Engineering

Organisatie van het onderzoek

Het grootste gedeelte van het onderzoek is ingebed in acht (inter)facultaire onderzoeksinstituten. Eveneens wordt geparticipeerd in interdisciplinaire lokale onderzoeksscholen en in monodisciplinaire landelijke onderzoeksscholen.

Onderzoekthema's

Onderzoeksgroep  

Binnen de faculteit bestaan onderzoeksinstuten die meestal weer verder zijn opgedeeld in zogenaamde basiseenheden. Een basiseenheid is een onderzoeksgroep met aan het hoofd een hoogleraar.  

Onderzoeksinstituten

Centra

(Landelijke) Onderzoeksscholen