Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Ruimtelijke Wetenschappen

RUG onderzoekt erfelijke armoede in Veenkoloniën

Onderzoek naar erfelijke armoede

Hoogleraar Plattelandsontwikkeling Dirk Strijker en economisch geograaf dr. Arjen Edzes doen de komende drie jaar in opdracht van de provincies Groningen en Drenthe onderzoek naar armoede onder zo’n 12.000 gezinnen in de Veenkoloniën. Vaak wordt deze armoede van generatie op generatie doorgegeven. Het onderzoek moet meer inzicht geven in de oorzaken van overerfbare armoede. Dit zal gemeenten en organisaties helpen om de armoede effectiever te kunnen aanpakken.

Alliantie van Kracht

Het onderzoek is onderdeel van het project 'Alliantie van Kracht', waarin een groot aantal organisaties in de Veenkoloniën willen gaan samenwerken om overdraagbare armoede te bestrijden. De Alliantie is opgezet vanuit welzijnsorganisatie Tinten, ondersteund vanuit de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG, waarmee welzijns- en gezondheidsorganisaties een slag willen maken om overdraagbare armoede in het gebied te bestrijden.

Aanpak

In het onderzoek wordt zowel aandacht besteed aan de getalsmatige omvang van het armoedeprobleem, als aan de oorzaken, achtergronden en mechanismen. Ook wordt ingegaan op welke interventies meer of minder effectief zijn.

Platform voor praktijkervaring

De provincies willen de gemeenten in hun aanpak van het armoedeprobleem faciliteren. Naast het financieren van het onderzoek bieden de provincies een platform te bieden voor de inmiddels verzamelde praktijkervaring. Op 25 september 2017 wordt een brede werkconferentie georganiseerd over de aanpak van de armoedeproblematiek in de Veenkoloniën.

Mansholtleerstoel

Strijker ziet de opdracht als een belangrijke bijdrage vanuit de Mansholtleerstoel aan het oplossen van problemen in het Veenkoloniale gebied. De Mansholtleerstoel is ontstaan vanuit initiatieven met focus op de Veenkoloniën.

Laatst gewijzigd:13 juli 2017 10:04

Meer nieuws

 • 21 juli 2017

  Kansen om woningverkopen in aardbevingsgebied Groningen te laten stijgen

  Een studie van de Rijksuniversiteit Groningen naar de ervaringen van huizenverkopers in het aardbevingsgebied in Noord- en Midden-Groningen toont dat de woningmarkt op slot zit. Huizen staan jaren te koop en gaan vaak alleen in andere handen over wanneer...
 • 05 juli 2017

  Alumnus van het Jaar Merel Rumping in Broerstraat 5

  Het julinummer van alumnimagazine Broerstraat 5 opent met een interview met Alumnus van het Jaar Merel Rumping. Zij is sociaal ondernemer en wil onderbeenprotheses voor iedereen bereikbaar maken, te beginnen in Colombia.

 • 29 juni 2017

  Maximale levensduur kan tot 125 jaar toenemen

  De oudste mens die tot nu toe heeft geleefd, is de Française Jeanne Calment. Zij overleed in 1997 op 122-jarige leeftijd. Volgens onderzoekers van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG)...