Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Ruimtelijke WetenschappenOnderwijsStudiegids

Learning Communities FRW

Learning = Prestatie

Community = Academic community building

De 'Learning Communities' zijn een onderdeel van het eerste jaar van de bachelors van de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen.

Wanneer je als student klaar bent met je eerste jaar Sociale Geografie en Planologie of Technische Planologie zou je een goed beeld moeten hebben wat je precies hebt geleerd en waarom deze kennis nuttig is. Dit beeld helpt je bij het maken van keuzes in je verdere opleiding, zoals bijvoorbeeld het kiezen van vakken en het kiezen van een master. Hoe hangt alles met elkaar samen? Hoe pas je deze kennis toe in de verdere studie en daarna in het werkveld? Het blijkt dat veel studenten hier geen goed beeld van hebben. Daarom heeft de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen de ‘Learning Communities’ opgericht.

Een Learning Community is een groep van 12-18 eerstejaars studenten die samen is gezet om de betrokkenheid te vergroten tussen de studenten onderling, maar ook tussen de student en de docent. Een ‘Learning Community’ is gericht op een goede prestatie binnen de opleiding en het vormen van een hechte ‘community’ en probeert studenten te stimuleren om met de arbeidsmarkt in contact te komen.

De Learning Communities ondernemen 3 activiteiten binnen elk deelsemester van hun eerste studiejaar op de FRW:
1. Elk semester wordt er binnen een eerstejaars vak aandacht geschonken aan de samenhang van het vak met andere vakken, het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden van de student en het contact met het werkveld. Dit type wordt omschreven als vakinhoudelijke activiteiten.
2. Elk semester organiseren of sluiten de Learning Communities aan bij activiteit dat niet direct gerelateerd is aan een vak. Deze activiteit is geen onderdeel van het curriculum en kan een relatie hebben met het vakgebied van ruimtelijke wetenschappen of een ander academisch veld. Dit type wordt omschreven als vakoverstijgende activiteiten.
3. Aan het eind van elk semester, reflecteren de studenten die deelnemen aan de Learning Communities op de samenhang van de hierboven beschreven activiteiten in een portfolio. Gedurende het studiejaar is er een competitie voor de beste Learning Community en de best presterende individuele studenten die deelnemen aan het Learning Community-concept.

Een Learning Community bepaalt zelf op welke onderwerp de focus wordt gelegd binnen de vakinhoudelijke en vakoverstijgende activiteiten. De drie activiteiten zorgen ervoor dat je als student goed weet waar je mee bezig bent en wat je kunt met de kennis en vaardigheden die je opdoet in je verdere opleiding en later op de arbeidsmarkt. Je krijgt daarnaast een hechte band met andere studenten binnen de Learning Community en dit zorgt ervoor dat je elkaar kan helpen het eerste jaar goed af te sluiten. Om dit te stimuleren heeft de FRW afgelopen jaar een Learning Community-ruimte in gebruik genomen met flexibele werkplekken.

Contactpersonen:

Foekje van Schoot (student-assistent en eerste aanspreekpunt)
Chris Diederiks (Coördinator/Docent)

U kunt ons bereiken via: learningcommunitiesfrw@rug.nl

Laatst gewijzigd:18 juli 2017 14:31
printOok beschikbaar in het: English