Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Ruimtelijke WetenschappenOnderwijsStudiegids

Instroommomenten in de bachelor bij FRW

Dit instroombeleid van FRW geldt vanaf studiejaar 2016-2017.

Er zijn drie extra aanmeldmomenten naast de reguliere instroom van 1 september: 1 november, 1 februari en 1 april. Hieronder worden verschillende groepen studenten benoemd en er wordt aangegeven welke regels voor hen gelden.

Studenten in de propedeutische fase
  • Instroom na 1 september is niet mogelijk voor studenten van buiten FRW en daarmee ook niet mogelijk voor studenten van buiten de RUG. Alleen op basis van de hardheidsclausule kunnen deze studenten worden toegelaten op 1 van de drie aanmeldmomenten (november, februari en april).
  • Instroom na 1 september op 1 van de drie aanmeldmomenten is wel mogelijk voor studenten die al eerder voor dezelfde opleiding van FRW stonden ingeschreven.
Studenten in de post-propedeutische fase
  • Instroom na 1 september is niet mogelijk voor studenten van buiten FRW en daarmee ook niet mogelijk voor studenten van buiten de RUG. Alleen op basis van de hardheidsclausule kunnen deze studenten worden toegelaten op 1 van de drie aanmeldmomenten (november, februari en april).
  • Instroom na 1 september op 1 van de drie aanmeldmomenten is wel mogelijk voor studenten die al eerder voor dezelfde opleiding van FRW stonden ingeschreven.

Pre-master studenten
  • Pre-master studenten kunnen instromen per 1 september en aanmelden op de drie andere momenten (november, februari en april).
  • De mastercoördinator bespreekt het pre-master programma met de student en Bureau Onderwijs zorgt voor de verdere afhandeling.

Bijvak- en indaalstudenten
  • Bijvakstudenten en studenten die een indaalprogramma volgen (vakken van FRW opnemen in je HBO programma) kunnen instromen per 1 september en aanmelden op de drie andere momenten (november, februari en april).
  • Bureau Onderwijs zorgt voor de administratieve afhandeling van deze groep studenten.

Algemeen

De student kan terecht met vragen over instroom ná 1 september bij de studieadviseur. Hier kunnen zij ook hun verzoek tot toelating indienen (indien van toepassing). De toelatingscommissie van de betreffende opleiding beslist hierover, na advies van studieadviseur.

Voor vragen kun je contact opnemen met de studieadviseurs:

Nienke Harteveld en Saskia Enuma

Landleven 1

Email: study.advice.frw@rug.nl

Telefoon: +31 50 363 3906

Kamer: 5417 - 0018

Laatst gewijzigd:12 juli 2017 16:20
printOok beschikbaar in het: English