Skip to ContentSkip to Navigation
founded in 1614  -  top 100 university

Onderwijs

Honours

De Faculteit Wijsbegeerte biedt via het Honours College zowel verbredende als verdiepende modules aan.

Verdiepende module

(voor studenten van de Faculteit Wijsbegeerte):

Vier honoursvakken (één in eerste jaar; twee in tweede en derde jaar)

Verbredende modules

(voor studenten van andere faculteiten):

Argumentatie en Deliberatie

Filosofie van Wetenschap, Technologie en Samenleving

Verbredend èn Verdiepend (45 EC)

Filosofisch Traject / Philosophical Track

Honours-coördinator Wijsbegeerte

Voor de Faculteit Wijsbegeerte is Arnold Veenkamp de Honours-coördinator.

Laatst gewijzigd:23 mei 2016 13:31