Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBNews / FEB

Minou Olde Keizer geëerd met World Class Maintenance Award voor beste proefschrift

06 november 2017
Minou Olde Keizer geflankeerd door dagvoorzitter Jan Reinder (links) en Henk Akkermans (rechts).

FEB-promovendus Minou Olde Keizer heeft de World Class Maintenance Award 2017 in de wacht gesleept voor het beste proefschrift op het gebied van onderhoud. De jury van WCM, een netwerkorganisatie die ‘slim onderhoud’ voor de Nederlandse industrie stimuleert, was bijzonder ingenomen met haar onderzoek naar onderhoudsstrategieën voor complexe systemen.

Olde Keizer, tegenwoordig werkzaam voor CQM, promoveerde in december vorig jaar op haar onderzoek naar het optimaliseren van onderhoud en logistiek voor de procesindustrie, en dan met name op conditiegestuurd onderhoud (condition-based maintenance, CBM). Het proefschrift, begeleid door hoogleraar Ruud Teunter en universitair hoofddocent Jasper Veldman van het Centre for Operational Excellence (COPE) van de Rijksuniversiteit Groningen, resulteerde al in vier wetenschappelijke publicaties en heeft nu ook maatschappelijke impact.

Een optimale onderhoudsplanning voor de procesindustrie

Minou Olde Keizer onderzocht de structuur van de optimale conditiegestuurde onderhoudsstrategie voor systemen met verschillende typen afhankelijkheden, daarbij  ging het in het bijzonder om beslissingen als wanneer te inspecteren, wanneer onderhoud uit te voeren, wanneer een overtollige component toe te voegen en wanneer reserveonderdelen te bestellen. De inzichten uit haar proefschrift vormen een belangrijke stap richting toegespitste CBM-strategieën.

Olde Keizer presenteert in haar proefschrift een overzicht van de verschillende manieren waarop componenten binnen een systeem onderling afhankelijk kunnen zijn, en onderzocht op welke manieren deze afhankelijkheden de optimale (onderhouds)beslissingen beïnvloeden. Olde Keizer concludeert dat conditie-informatie niet alleen gebruikt moet worden voor het plannen van onderhoud, maar ook voor het bepalen van de optimale inspectiemomenten en voorraadbeslissingen. Bovendien vereisen veel complexe systemen een op maat gemaakte onderhoudsstrategie, omdat het aanzienlijk duurder kan zijn om te kiezen voor correctieve of preventieve onderhoudsstrategieën, of CBM via een drempelwaarde.

Meer informatie

Laatst gewijzigd:08 november 2017 11:46

Meer nieuws

 • 15 november 2017

  RUG beste brede klassieke universiteit van Nederland

  Tien bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgen dit jaar van de Keuzegids Nederlandse Universiteiten het kwaliteitszegel Topopleiding. In de lijst van Beste Universiteiten staat de universiteit van het Noorden in de categorie...

 • 14 november 2017

  Maatschappelijk verantwoord ondernemen maakt klanten loyaler

  Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) leidt tot loyalere klanten. De loyaliteit van klanten - gemeten aan het percentage dat na twee jaar nog steeds klant is - ligt 7% hoger bij bedrijven die in de ogen van hun klanten een grotere maatschappelijke...

 • 08 november 2017

  Lager aandeel banen middeninkomens meest zichtbaar in de Randstad

  In de Randstad daalt het aandeel banen voor mensen met een middeninkomen en stijgt het aandeel banen voor mensen in de laagst en hoogst betaalde beroepen. Deze zogenoemde ‘polarisatie’ op de arbeidsmarkt speelt vooral in en rondom steden zoals Amsterdam,...