Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieStudieondersteuningProfielwerkstukAlfasteunpuntInformatie voor docenten

Docentensymposium 'Assimileren, integreren of segregeren?'

Hoe nieuwkomers hun plaats vinden in de maatschappij
Activiteitnummer: 9rUSLAZMuv
Activiteitnummer: 9rUSLAZMuv

Op woensdag 8 februari 2017 organiseert de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen een docentensymposium rondom het thema Assimileren, integreren of segregeren? Hoe nieuwkomers hun plaats vinden.

Op welke manieren vinden immigranten en vluchtelingen hun draai in hun nieuwe thuisland in heden en verleden? Welke rol spelen culturele en religieuze verschillen in dit proces van aarden en inburgeren? De komst van migranten leidt tot discussies en uitdagingen in het ontvangende land. Welke zijn dat en hoe werd en wordt daarmee omgegaan? RUG-wetenschappers zullen hun onderzoeksmethode rondom deze vraagstukken toelichten aan de hand van concrete casuïstiek.

Na de lunch ontmoet u verschillende ooggetuigen en ervaringsdeskundigen. Het middagprogramma staat in het teken van de vraag op welke wijze hun verhalen een rol kunnen spelen in het bespreekbaar maken van het thema ‘migratie’ in de klas. Hoe kunt u uw leerlingen ondersteunen bij het analyseren van het migratievraagstuk?

Het symposium kent een geesteswetenschappelijke insteek en is daardoor in eerste instantie gericht op docenten levensbeschouwing, filosofie, geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer/ -wetenschappen. Uiteraard zijn alle belangstellenden van harte welkom!

U ontvangt na afloop een certificaat, contactgegevens van potentiële gastsprekers en een reader met literatuur.

Finding a place
Finding a place

Programma

10.00 uur Ontvangst hal faculteit GGW (Oude Boteringstraat 38, Groningen), koffie en thee
10.15 uur Opening en welkom
10.30 uur Keynote prof. dr Steve Mason
11.30 uur Workshoprondes door Kim Knibbe en Brenda Bartelink
12.30 uur Lunch
13.30 uur Workshop: voorbereiden speeddate met ooggetuigen en ervaringsdeskundigen
14.00 uur Speeddate met ooggetuigen en ervaringsdeskundigen (1 ronde van 20 minuten)
14.30 uur Theepauze
14.50 uur Speeddate met ooggetuigen en ervaringsdeskundigen (2 rondes van 20 minuten)
15.30 uur Op welke manier kunnen ooggetuigen en ervaringsdeskundigen ingezet worden in de klas?
17.00 uur Borrel en uitreiking certificaten
Steve Mason
Steve Mason

Keynote: Finding a Place in the Roman World: Alexandria

It is easy to view the problems of foreign immigration and the protection of national identities as recent developments, imagining that things used to be simpler and populations more homogeneous. As we prepare our students to think creatively about such problems, it is helpful to consider reference points from different, even ancient societies—long before there was talk of human rights or international law. In the eastern Mediterranean basin under Roman rule, sizeable migrant communities were found in every major city-complex (polis), and people had to get along somehow. After surveying the general scene, this talk will focus on one of the empire's three largest poleis: Alexandria in the mid-first century.

Alexandria is a valuable case study because of the relative abundance of surviving evidence in contemporary literary accounts, archaeological finds, and papyri. These allow us to reconstruct different perspectives on ‘the other’ and reflect on central questions: Who really belonged in Alexandria—according to whom, and by what criteria? What rights if any did ‘resident foreigners’ have? How do these considerations relate to the life of the Judaean (or Jewish) community in Alexandria, numbering at least in the tens of thousands, and the outbreaks of serious violence in 38 and 66 CE?

Workshop: Maak plaats voor religie! Afrikaanse migranten en pinksterkerken in Nederland

Migranten worden vaak gezien in het perspectief van het ontvangende land, maar hoe zien zij zichzelf eigenlijk? Op welke manieren geven zij vorm en betekenis aan migratie, hoe ervaren zij het vinden van een plaats in Nederland en op welke manier speelt religie daarin een rol? Deze workshop verkent deze vragen aan de hand van onderzoek naar Afrikaanse migranten en transnationale Afrikaanse pinksterkerken die zich in de afgelopen decennia in Nederland hebben gevestigd. Deze kerken zien het als hun missie om het geseculariseerde Nederland te herinneren aan haar Christelijke wortels en waarden. We bespreken hoe de kerken en de migranten omgaan met deze missie-idealen en de uitdagingen die gepaard gaan met hun positie als migrant in het geseculariseerde Nederland.

Kosten

€150 per docent, de volgende docent van dezelfde school betaalt €125.

Meer leren?

We organiseren dit jaar ook een docentenmiddag Religie en Media en het scholierensymposium Religie en Media: vooroordelen en feiten .

Laatst gewijzigd:23 maart 2017 09:24