Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieVoor Scholieren

Voor Scholieren

De Scholierenacademie organiseert jaarlijks een groot aantal activiteiten, zowel gericht op studiekeuze of verbreding van je kennis als op het halen van je huidige opleiding. Voor informatie over de hulp die we kunnen bieden bij je vwo kan je kijken bij 'Studieondersteuning'. Voor andere activiteiten, zoals webklassen, symposia en het Junior Honours College kun je kijken bij 'Activiteiten'.