Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenAndere studiemogelijkhedenCursusinformatie stralingsbeschermingNiveau 4/5 Nascholingsmiddag TD

Niveau 4/5 - Nascholingsmiddag TD 22 februari 2018

Cursus stralingsbescherming
Stralingsbescherming

Doel

De nascholingsmiddag Toezichthoudend Deskundige (TD) niveau 4 en 5 heeft tot doel om de cursist een aantal basisaspecten van de stralingsbescherming opnieuw onder de aandacht te brengen.

Bedoeld voor Stralingsdeskundigen niveau 5
Stralingsdeskundigen niveau 4
Duur 1 middag
Lokatie N.t.b.

datum
Belangrijke data

De nascholingsmiddag vindt plaats op donderdag 22 februari 2018.

Locatie: KVI-CART, Zernike, Groningen
Uiterste datum van aanmelding: 1 februari 2018.

Het programma ziet er als volgt uit:

Tijd Titel presentatie Spreker
13.00 - 13.15 Ontvangst
13.15 - 14.00 Actuele ontwikkelingen Bbs dr. Hielke Freerk Boersma (RUG)
14.00 - 14.45 Elektronenmicroscopie, een stralende toekomst dr. Marc Stuart (RUG)
14.45 - 15.15 Pauze
15.15 - 16.00 Radiobiologie dr. Rob Coppes (RUG)
16.00 - 16.45 Tsjernobyl en rode wijn dr. Albert van der Wijk (van der Wijk C&C)
16.45 - 17.00 Discussie en gelegenheid tot vragen

Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje na te praten.

De SBE van de RUG beschouwt dit als adequate bij- en nascholing voor toezichthouders stralingsbescherming (Bs artikel 9 lid 2). U ontvangt bij deelname een certificaat.

Inschrijving

U kunt zich vanaf 16 november 2017 via de cursuswinkel aanmelden voor deze nascholingsmiddag.

Laatst gewijzigd:14 november 2017 16:53
printOok beschikbaar in het: English