Skip to ContentSkip to Navigation
founded in 1614  -  top 100 university

Financiën

Studiefinanciering

Calculator

Per 1 september 2015 geldt voor nieuwe bachelor- of masterstudenten een nieuw stelsel van studiefinanciering. Vanaf dan kun je, via het studievoorschot (ook wel sociaal leenstelsel genoemd), geld lenen om je studie te bekostigen. De aanvullende beurs en de ov-chipkaart blijven bestaan. DUO regelt de uitvoering van het studievoorschot.

Studievoorschot (per 1 september 2015)

Per 1 september 2015 verdwijnt de basisbeurs, deze wordt vervangen door het studievoorschot. Je kunt dan per maand maximaal circa € 1.016,- lenen. Dit is inclusief eventuele aanvullende beurs van maximaal € 378,-. Je bepaalt zelf hoeveel je leent voor je levensonderhoud en collegegeld. Of je recht hebt op een aanvullende beurs hangt af van het inkomen van je ouders. De aanvullende beurs is in eerste instantie ook een lening en wordt een gift als je binnen tien jaar je diploma haalt. De verplichte aflosfase gaat van 15 naar 35 jaar.

Aanvraag studiefinanciering en Studenten OV-chipkaart

Vanaf 7 april 2015 kun je studiefinanciering aanvragen onder het nieuwe stelsel. Dat kan via de website van DUO-IBG. Als je studiefinanciering krijgt, ontvang je van de DUO bericht over de Studenten OV-chipkaart. Met deze kaart kun je reizen met al het openbaar vervoer, waarbij je kunt kiezen tussen een week- en een weekendkaart.

Meer informatie of vragen?

  • Kijk op de website van DUO voor meer informatie over het Studievoorschot Hoger Onderwijs.
  • Op de website van DUO vind je ook veel vragen en antwoorden over het nieuwe stelsel studiefinanciering.
  • Neem contact op met één van de studentendecanen via ssc-info@rug.nl als je specifieke vragen over jouw persoonlijke situatie hebt.

Prestatiebeurs (huidige bachelor- en masterstudenten)

Studenten die voor 1 september 2015 zijn begonnen met hun studie kunnen hun bachelor of master afmaken met de basisbeurs. Als je echter aan een (nieuwe) bachelor of master begint, moet je lenen. De studiefinanciering die huidige studenten krijgen voor een studie, is in eerste instantie een lening. De lening wordt omgezet in een gift wanneer je binnen tien jaar na aanvang van de studiefinanciering je diploma hebt gehaald. De studiefinanciering die je na de officiële cursusduur ontvangt, is en blijft altijd een lening. Heb je binnen tien jaar je masteropleiding afgerond dan vindt automatisch omzetting plaats van de prestatiebeurs in een gift. Deze gift geldt over de gehele opleidingsduur (vier, vijf of zes jaren). Haal je alleen je bachelordiploma binnen tien jaar, dan worden drie jaren prestatiebeurs omgezet in een gift.

Meer informatie:

Website DUO-IB-groep

Last modified:May 20, 2016 14:35