Javascript must be enabled for the correct page display

Financiën

Studiefinanciering

Als je gaat studeren, heb je recht op studiefinanciering. DUO regelt de uitvoering daarvan. Hoeveel je krijgt en hoeveel je kunt lenen hangt mede af van je studievoortgang.

NB: Vanaf september 2015 wordt de huidige studiefinanciering voor bacheloropleidingen mogelijk vervangen door een sociaal leenstelsel. Voor de masters wellicht per september 2014. Dat houdt in dat de prestatiebeurs vervalt en je alleen nog maar kunt lenen bij DUO. Wel blijft waarschijnlijk de aanvullende beurs bestaan. De OV-studentenkaart wordt wellicht ook afgeschaft. Onderstaande is een beschrijving van de huidige situatie.

Prestatiebeurs

De studiefinanciering die je krijgt voor een studie, is in eerste instantie een lening. De lening wordt omgezet in een gift wanneer je binnen tien jaar na aanvang van de studiefinanciering je diploma hebt gehaald. De studiefinanciering die je na de officiële cursusduur ontvangt, is en blijft altijd een lening. Heb je binnen tien jaar je masteropleiding afgerond dan vindt automatisch omzetting plaats van de prestatiebeurs in een gift. Deze gift geldt over de gehele opleidingsduur (vier, vijf of zes jaren). Haal je alleen je bachelordiploma binnen tien jaar, dan worden drie jaren prestatiebeurs omgezet in een gift.

Calculator

Waaruit bestaat studiefinanciering?

Je maandbudget kan uit de volgende elementen bestaan: een basisbeurs, een aanvullende beurs, een lening en het collegegeldkrediet. Daarnaast krijgt iedere student op zijn eigen persoonlijke OV-chipkaart de mogelijkheid om met korting te reizen. De hoogte van je basisbeurs hangt af van je woonsituatie: als thuiswonende student krijg je minder dan als uitwonende student. Of je recht hebt op een aanvullende beurs hangt af van het inkomen van je ouders. Bij tijdig afstuderen worden deze twee beursdelen omgezet in een gift.

Lenen

Naast een basisbeurs en eventueel aanvullende beurs kun je altijd in aanmerking komen voor een aanvullende, rentedragende lening. Deze wordt echter nooit omgezet in een gift. Ook de ‘OV-kaart’(officiële naam van DUO: ‘het studentenreisproduct’) valt onder de prestatiebeurs. Dit betekent dat wanneer je niet voldoet aan de prestatienorm en je lening geen gift wordt, dat dan ook het kaartbedrag een lening blijft. Het gaat om ongeveer 95 euro per maand. Als je een bijbaantje hebt en je belastbaar inkomen is meer dan 13.530 euro per kalenderjaar, word je gekort op je studiefinanciering. Dit kun je voorkomen door je studiefinanciering op tijd stop te zetten voor de rest van het kalenderjaar.

Tijd en leeftijd

Je recht op studiefinanciering is onder meer gekoppeld aan de cursusduur (de duur van het programma op papier) van de studie die je volgt. Die periode wordt vermeerderd met drie jaar. Voor een vierjarig traject (drie jaar bachelor en een jaar master) kun je dus maximaal zeven jaar studiefinanciering ontvangen; de eerste vier jaar een (potentiële) gift, daarna drie jaar een rentedragende lening. Voor een vijf- of zesjarig traject (drie jaar bachelor en twee of drie jaar master) kun je maximaal acht of negen jaar studiefinanciering ontvangen. Vijf of zes jaar (potentiële) gift, en daarna ook nog drie jaar een rentedragende lening.

Aanvraag studiefinanciering en Studenten OV-chipkaart

Uiterlijk drie maanden voor je gaat studeren moet je studiefinanciering aanvragen. Dat kan via de website van DUO-IBG. Als je studiefinanciering krijgt, ontvang je van de DUO bericht over de Studenten OV-chipkaart. Met deze kaart kun je reizen met al het openbaar vervoer, waarbij je kunt kiezen tussen een week- en een weekendkaart.

Meer informatie:

Website DUO-IB-groep

Last modified:November 13, 2013 14:49