Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenHonours CollegeHonours Master

Sollicitatieprocedure

Het Honours College is bedoeld voor studenten die willen en kunnen excelleren. Omdat er een beperkt aantal plaatsen in het master Honoursprogramma is, vindt er een selectie plaats. Wil je tot het master Honoursprogramma worden toegelaten, dan moet je in ieder geval aan deze eisen voldoen.

Studenten die willen deelnemen aan het master Honoursprogramma dienen in het bezit te zijn van een bachelordiploma met goede tot uitmuntende resultaten, inclusief een bachelorscriptie (of een ander bachelorafsluitend project) met een bovengemiddeld resultaat. Met name studenten die een bachelor Honoursdiploma hebben behaald, studenten die een University College hebben afgerond en studenten die actief betrokken zijn in (studenten)organisaties worden van harte uitgenodigd zich aan te melden voor het master Honoursprogramma.

Globaal zul je in de sollicitatieprocedure beoordeeld worden op de volgende punten:

 • je behaalde studieresultaten tot nu toe;
 • je motivatie voor het master Honoursprogramma: je bent ambitieus en je wilt graag excelleren;
 • je potentie om het master Honoursprogramma binnen de gestelde termijn (twee opeenvolgende semesters) af te maken.

Download Power Point information meeting september 2016

Sollicitatie

De deadline van de eerstvolgende sollicitatieronde is 15 september 2017 16u.

Je solliciteert naar een plaats in het master Honours programma door één sollicitatiedossier digitaal in te sturen via de Student Portal. Hiervoor moet je toegang aanvragen tot de organization 'Honours College Master Selectie'. Je kunt toegang krijgen tot deze Student Portal organization door gebruik te maken van dit aanvraagformulier.

Het is van belang dat je alle documenten waar wij om vragen in één bestand uploadt via de Student Portal. Controleer dus alsjeblieft goed of je alle documenten hebt voordat je het uploadt. Het niet volledig of het niet in één bestand indienen van je sollicitatie kan tot gevolg hebben dat jouw sollicitatie niet meegenomen kan worden in de procedure.

Je aanmelding moet bestaan uit het volgende:

 • een korte Engelstalige motivatiebrief (maximaal 500 woorden): waarom wil je toegelaten worden, wat zijn je verwachtingen, interesses en ambities, wat denk je te kunnen bijdragen aan het master Honoursprogramma en wat denk je daarvoor terug te krijgen?;
 • een chronoligische curriculum vitae, bij voorkeur met pasfoto;
 • een overzicht van al je studieresultaten tot nu toe, inclusief resulaten die onvoldoende waren;
 • minimaal één referentiebrief die de sollicitatiecommissie helpt te overtuigen dat jij geschikt bent voor het master Honoursprogramma 'Leadership: making the difference!';
 • andere documenten die relevant zijn voor je aanmelding, bijvoorbeeld een bachelor Honoursdiploma.
Vervolg van de procedure:
 1. Op basis van de in de Student Portal ingestuurde sollicitatie wordt bepaald of je wordt opgeroepen voor een gesprek met (leden van) de Toelatingscommissie.
 2. Als je geen uitnodiging voor een gesprek krijgt, krijg je dit zo spoedig mogelijk te horen.
 3. Als je wel voor een gesprek wordt uitgenodigd, krijg je op korte termijn bericht wanneer je wordt verwacht. Na het gesprek laten we zo snel mogelijk horen of je bent toegelaten tot het Honours College. Dat is in ieder geval tijdig voor de aftrap van het Honoursprogramma, die plaats zal vinden in oktober met een feestelijke openingsceremonie.
Laatst gewijzigd:26 juli 2017 15:16
printOok beschikbaar in het: English