Skip to ContentSkip to Navigation

Centre for Operational Excellence (COPE)

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Centre for Operational Excellence (COPE)

Het Centre for Operational Excellence (COPE) van de Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar om processen binnen uw bedrijf of organisatie te optimaliseren. Aan ons expertisecentrum is een groot aantal hoogleraren en internationaal bekende onderzoekers verbonden, die gespecialiseerd zijn in onderzoeksgebieden als Supply Chain Management, Smart Manufacturing en Logistiek. Zij helpen u graag bij het ontwikkelen van een effectieve operationele strategie en het bereiken van excellente operationele prestaties. In de vorm van bijvoorbeeld een onderzoeksproject, workshop of gastcollege kan uw organisatie profiteren van onze kennis.

Laat onze expertise uw wegwijzer zijn. Wij leveren wetenschappelijk onderbouwde antwoorden op al uw praktijkvragen.

Recente projecten

Logistieke sector geïnspireerd door efficiëntie internet
Datum:04 oktober 2017

Goederen die ‘zelf’ hun route en vervoersmiddel kiezen in open en met elkaar verbonden logistieke netwerken, in plaats van in vastgelegde routes die gebruik maken van gesloten netwerken. Dit “Physical Internet” is een toekomstbeeld voor de logistieke sector...

Innovatieve logistiek voor webwinkels
Datum:05 januari 2017

Aan de logistiek rondom webbestellingen is nog veel te optimaliseren: te grote drukte van bestelbusjes in woonwijken, veel te grote dozen voor de bestelde producten en vooral Nederlandse webwinkels die nog weinig internationaal concurreren. Professor Kees Jan...

Distributie van vers voedsel: sneller en efficiënter
Datum:24 oktober 2016

Het onderzoeksproject: Het versassortiment vormt één van de belangrijkste punten waarop supermarktketens zich kunnen onderscheiden.

Versterking van veerkracht: multidisciplinair onderzoek
Datum:24 oktober 2016

Het onderzoeksproject: Bedrijven zijn door de druk op kostenverlaging steeds kwetsbaarder geworden voor verstoringen in de keten.

Servicelogistiek windmolens: grotere kans windmolens op zee
Datum:24 oktober 2016
Buitengaatse windmolenparken kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de energieproductie van Europa, maar alleen als de kosten met zo’n veertig procent omlaag gaan.
Met name het onderhoud van de windmolens zorgt voor een grote kostenpost. Op zee is het...
COPE
Gepubliceerd op:10 oktober 2016

International Physical Internet Conference 2018

17 - 22 June 2018
Groningen, the Netherlands

lees de brochure met data en nadere informatie

IPIC 2018 aims to provide an open forum for researchers, industry representatives, government officials and citizens to together explore, discuss, introduce leading edge concepts, methodologies, recent projects, technological advancements, start-up initiatives, for current and future Physical Internet implementation.

The conference will continue building on the successful 2014, 2015, 2016 and 2017 conferences with up to 250 participants. Conference topics include interconnected logistics, PI fundamentals, business models, governance and implementation, cross-chain control, synchromodal transportation, IT systems, stakeholders and their roles.

printOok beschikbaar in het: English