Skip to ContentSkip to Navigation

Centrale Medische Bibliotheek

UMCG

Doe een plagiaat-scan bij de bibliotheek

03 maart 2017

Wilt u een manuscript laten scannen op plagiaat? Dan zijn dit de mogelijkheden:

Promovendi en promotors
De Graduate School of Medical Sciences (GSMS) heeft een licentie voor de plagiaatscanner iThenticate voor promotors en supervisors van promovendi.
Promovendi kunnen zich wenden tot hun promotors en supervisors als ze hun manuscript willen laten controleren op plagiaat, want alleen zij hebben toegang to iThenticate.

Overige UMCG-medewerkers
Alle andere medewerkers van het UMCG kunnen bij de Centrale Medische Bibliotheek (CMB) terecht als ze hun manuscripten willen laten scannen op plagiaat. De CMB voert de scan uit met iThenticate en levert een gedetailleerd rapport dat vervolgens besproken kan worden met de auteur. Stuur een e-mail naar cmb@umcg.nl of bel (050) 361 6200 om een afspraak te maken.

Studenten
Studenten van de Universiteit Groningen kunnen terecht bij hun begeleiders en docenten om hun manuscripten in Nestor te laten scannen met Ephorus.

Neem voor meer informatie over het gebruik van iThenticate in het UMCG contact op met GSMS.

.
Laatst gewijzigd:14 maart 2017 13:12

Meer nieuws

  • 24 maart 2017Lokale lasten voor woningbezitters stijgen 0,6 procent

    Een huishouden met een eigen woning betaalt dit jaar gemiddeld 0,6 procent meer voor de belastingen aan gemeente, provincie en waterschap. Die stijging blijft ruim onder de verwachtte inflatie van 1,0 procent. De gemeentelijke lasten stijgen gemiddeld...

  • 24 maart 2017Grootste kans op rechtse coalitie

    Wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen laten zien dat het CDA acht en D66 zeven van elf belangrijkste beslispunten kunnen binnenhalen in een rechtse coalitie met de VVD en Christen Unie. Bij een coalitie met VVD en Groen Links lukt dat maar...

  • 23 maart 2017Regionale ongelijkheid in tijden van globalisering | Oratie Bart Los | 28 maart

    De afgelopen jaren is er na verkiezingen steeds veel aandacht geweest voor regionale verschillen in stemgedrag, vooral als het gaat om het aandeel ‘proteststemmers’. Dat leidde tot de introductie van het begrip ‘the geography of discontent’; de geografische...