Skip to ContentSkip to Navigation
founded in 1614  -  top 100 university

ICT-Meerjarenplan 2016-2020

ICT-innovatie en -ondersteuning zijn essentieel in het streven van de universiteit naar excellentie in het onderzoek, onderwijs, maatschappelijke impact en talentontwikkeling. ICT speelt hierbij de rol van ‘enabler’. De universiteit neemt een leidende rol in het aanbieden van state-of-the-art-kennis en moderne ICT-tools en ondersteuning in een internationale en samenwerkende omgeving.

De ICT-Strategiecommissie stelt in dit rapport voor een aantal gerichte investeringen te doen die het de onderzoekers, docenten en studenten van de universiteit mogelijk maken wetenschap op het hoogste niveau te blijven uitoefenen.