Skip to ContentSkip to Navigation
founded in 1614  -  top 100 university

Chronology

De Middeleeuwen

500 - 1500

 

480 - 543?        Benedictus van Nursia ( Benedictijner orde)
640 - 750 Hofmeiers vormen de werkelijke macht in Frankrijk
700 Chinezen ontwikkelen het Buskruit
732 Slag bij Tours (Karel Martel)
754 Bonifatius bij Dokkum vermoord
800 - 814 Karel de Grote (Charlemagne)
800 - 900 Invallen Noormannen
843 Vrede van Verdun (verdeling rijk Karel de Grote)
871 - 899 Alfred de Grote, koning van Engeland
909 Stichting Benedictijner klooster te Cluny
1000 Wereldbevolking ca 300 miljoen
1098 Stichting Cistercienzer orde
962 - 1806 Heilige Roomse Rijk
936 - 973 Otto I de Grote (vanaf 962 keizer  HRR)                    
1016 - 1042 Deense overheersing in Engeland
1066 Slag bij Hastings (Willem de Veroveraar)
1075 - 1122 Investituurstrijd
1077 Hendrik IV's gang naar Canossa
1079 - 1142 Pierre Abelard
1090 - 1153 Bernardus van Clairveaux
1095 - 1291 Kruistochten
1152 - 1190 Frederik I(1122-1190) (Barbarossa) heerser HRR.
1167 - 1227 Gengis Kahn   Stichter Mongoolse rijk      
1180 - 1213 Filips II August(1165-1223) koning van Frankrijk
1212 - 1250 Frederik II(1194-1250) (Stupor Mundi) heerser HRR.
1215 Magna Charta
1224 - 1274 Thomas van Aquino (Summa Theologica)
1247 - 1256 Hollandse Graaf Willem II vorst HRR
1259 - 1294 Koeblai Chan(1214-1294) heerser over Mongolie
1265 - 1321 Dante Alighieri (La divina Commedia)
1271 - 1295 Marco Polo's wereldreizen
1302 Guldensporenslag
1309 - 1378 Pauzen in Rome en in Avignon
1328 - 1384 John Wyclif (kerkhervormer)
1336 - 1405 Timoer "lenk"Tamerlane een van de meest meedogenloze heersers uit de geschiedenis, Samarkand hoofdstad rijk.
1337 - 1453 Honderdjarige oorlog
1346 Slag bij Crezy
1347 - 1350 De Zwarte dood (pest)
1356 Gouden Bul
1363 - 1477 Zelfstandig Bourgondisch Rijk
1368 - 1644 Ming dynastie in China
1378 - 1417 Westers Schisma (meerdere Pauzen)
1381 Boerenopstand Wat Tyler
1386 - 1572 Onder Jagiellonische Dynastie is Polen belangrijke macht in Europa
1394 - 1460 Koning Hendrik de Zeevaarder legt basis Portugese Imperium 
06-07-1415 Jan Hus op de brandstapel
1400 - 1560 Renaissance (globale datering)
1400 - 1600 Europese Ontdekkingsreizen
1428-1519 Hoogtepunt Azteekse beschaving (1521 vernietigd door Cortes).
1415 Slag bij Azincourt
1429 - 1431 Strijd Jeanne d'Arc
1438 - 1538 Inca beschaving
1452 - 1519 Leonardo Da Vinci
1453 Einde Byzanthijnse Rijk
1454 Uitvinding Boekdrukkunst Johannes  Gutenberg
1455 - 1485 Rozenoorlogen in Engeland
1462 - 1505 Ivan III de Grote (1440-1505),grondlegger Russische macht
1479 Samengaan Castillie en Aragon onder Isabella en Ferdinand grondslag voor het Spaanse rijk
1481 Instelling Spaanse Inquisitie
1483 - 1546 Maarten Luther
1484 - 1531 Huldrych Zwingli kerkhervormer
1490 - 1918 Habsburgse Rijk
1492 Columbus ontdekt Amerika
1492 Val van Granada, Einde van het Rijk van de Moren in Spanje
1494 Italiaanse veldtocht Franse koning Karel VIII (1470-1498)
1517 Luther's 95 stellingen te Wittenberg
1497 - 1499 Vasco da Gama ontdekt de route naar India

 

 

 

 

Last modified:June 29, 2013 01:07