Skip to ContentSkip to Navigation
founded in 1614  -  top 100 university

Jaarverslag 2000

Collectievorming en schenkingen

In 2000 werd door de UB ca. Mf 2.7 en door de faculteiten ruim Mf 6.5 aan collectievorming besteed. Dit houdt een aanzienlijke toename in ten opzichte van 1999, hetgeen voornamelijk te wijten is aan de fors toegenomen kosten voor tijdschriftabonnementen.

In 2000 ging de UB er in overleg met de faculteitsbibliotheken toe over op grote schaal gedrukte versies van bibliografieën te annuleren. Sinds enkele jaren zijn deze bibliografieën in elektronische vorm toegankelijk. De ervaring heeft geleerd dat de gedrukte versies steeds minder worden geraadpleegd en dat het aanhouden van deze versies naast de elektronische niet meer te verantwoorden is.

Ook in 2000 mocht de UB zich verheugen over een groot aantal schenkingen van onder meer het Indologisch Instituut KERN uit Leiden, de Gemeente Bibliotheek te Rotterdam, de Psychiatrische Inrichting Groot Bronswijk te Zuidlaren en de Provincie Bibliotheek te Groningen. Voorts werden geschenken ontvangen van de heer J. Smid, Groningen, de heer A. M. Brinkman, Koog aan de Zaan, de heer P. Opršal, Groningen, mevrouw K. Ploos van Amstel, Haarlem en de heer H. A. Heykoop, Culemborg. Zelf schonk de UB ca. 1500 medische proefschriften aan de Medical School van de Gadjah Madah Universiteit in Yogyakarta, Indonesië en ca. 500 medische boeken uit de doublettenvoorraad via de Johannes Borgesius Stichting aan Litouwen. In 2000 mocht de UB een aanzienlijk financiëel legaat ontvangen van wijlen professor dr A.G. Jongkees.

Van 9 mei tot 1 juli werd in de UB de tentoonstelling Avantgarde in het Noorden/Noordwesten gehouden die op initiatief van medwerkers van de RUG en de Universiteit van Oldenburg werd ingericht. Aan de hand van drukwerken, boek- en tijdschriftpublicaties, gelegenheidsdrukwerk, correspondentie en andere geschriften bood de tentoonstelling een overzicht van de internationale historische avantgarde in de noordelijke regio's van Nederland en Duitsland. De UB gaf ter gelegenheid van deze tentoonstelling een begeleidend boekje/catalogus uit onder dezelfde titel.

Laatst gewijzigd:07 december 2015 14:52