Javascript must be enabled for the correct page display

Library

De wetenschappelijke informatievoorziening van de RUG wordt verzorgd door de Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen, bestaande uit de Universiteitsbibliotheek (UB) en een zevental vakbibliotheken.
De UB fungeert als informatiecentrum voor de gehele universitaire gemeenschap, de andere bibliotheken zijn informatiecentra voor onderwijs en onderzoek van de eigen faculteit.

Also available in: