Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenBacheloropleidingenTheologie (deeltijd)
Header image Theologie

Theologie

Onderzoek en onderwijs

<div> <p><strong>Het onderwijs in de bacheloropleidingen is nauw verweven met het onderzoek dat binnen de drie vakgroepen van de faculteit verricht wordt:</strong></p> <p>De vakgroep <a href="http://www.rug.nl/research/centre-for-religious-studies/jewish-christian-islamic-origins/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Jodendom, Christendom en Islam in hun formatieve fase</a> richt zich op de formatieve fase van het jodendom, het christendom en de islam. Het onderzoek concentreert zich op hun dynamische wisselwerking in de context van het klassieke Nabije Oosten, de Grieks-Romeinse cultuur en latere klassieke culturen; hoe hebben het jodendom, het christendom en de islam zich sinds de Oudheid ontwikkeld, vanaf het vroege jodendom tot het ontstaan van de islam?</p> <p>De vakgroep <a href="http://www.rug.nl/research/centre-for-religious-studies/comparative-historical-study-of-religion/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Vergelijkend Onderzoek van Religie</a> bestudeert religie in al haar verschijningsvormen vanuit de gedachte dat voor een onderbouwde en wetenschappelijke benadering van het fenomeen religie een vergelijkende en interdisciplinaire aanpak noodzakelijk is. Deze vakgroep combineert historische, culturele en sociaalwetenschappelijke perspectieven op religie als menselijk fenomeen en levert hiermee een unieke bijdrage aan de solide analyse van religie in haar maatschappelijke context.<br /> <br />De vakgroep <a href="http://www.rug.nl/research/centre-for-religious-studies/christianity-philosophy-culture/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Christendom en Ideeëngeschiedenis</a> richt zich op de longue durée van de concepten, ideeën, gewoonten en mentaliteiten die ten grondslag liggen aan een analyse van de publieke rol van religie in onze westerse samenleving. De vakgroep is vooral gespecialiseerd in de geschiedenis van de klassieke en moderne filosofie, in de cultuurgeschiedenis van het christendom van de middeleeuwen tot en met onze tijd, en in genderstudies.</p> <p>De <a href="https://www.pthu.nl/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Protestantse Theologische Universiteit</a> in Groningen verzorgt een deel van het onderwijs van de opleiding Theologie. Uiteraard sluit dit onderwijs ook nauw aan bij de onderzoeksclusters van de PThU:</p> <ul> <li><strong>Beliefs </strong>is het systematisch-theologisch onderzoek van de PThU. Centraal staat de vraag hoe het menselijk spreken en handelen een vertolking kan zijn van het christelijk geloof.</li> <li><strong>Sources </strong>is het onderzoeksprogramma van Bijbelwetenschappen en Kerkgeschiedenis. Het gaat om bronnen van christendom en jodendom en de wisselwerking door de tijd heen tussen die bronnen.</li> <li>Het programma van <strong>Practices </strong>richt zich op vindplaatsen van geloofspraktijken en kerk, bijvoorbeeld scholen, zorginstellingen, publieke feesten en rituelen.</li> </ul> <p></p> </div>
printOok beschikbaar in het: DeutschEnglish