Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenBacheloropleidingenMidden-Oostenstudies
Header image Midden-Oostenstudies

Midden-Oostenstudies

Programma

 • 1e jaar

  In het eerste jaar bestudeer je de geschiedenis en hedendaagse politieke ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Je maakt kennis met de Islam en de voorlopers ervan in alle aspecten en leert de culturen van het Midden-Oosten kennen aan de hand van belangrijke steden zoals Jeruzalem en Istanboel. Een belangrijk onderdeel is taalstudie: Arabisch of Hebreeuws.

 • 2e jaar

  Je bestudeert de Islam en andere Midden-Oosten religies in relatie tot identiteit en mentaliteit in het Midden-Oosten. Je bekijkt en analyseert representatieve films uit en over het Midden-Oosten om inzicht te krijgen in de culturen van de regio. Je vervolgt je taalstudie en verblijft in het tweede semester in het Midden-Oosten: in Egypte, Marokko of Israël.

 • 3e jaar

  In het eerste semester volg je een Minor. In het tweede semester maak je uitgebreid kennis met de achtergronden van geweld in het Midden-Oosten, met grote aandacht voor de actualiteit. Je volgt colleges over literatuur en identiteit in de regio en ter afsluiting van de Bachelor schrijf je een scriptie.

Programma-opties

 • Minoren (minor)

  Het vijfde semester besteed je aan je minor: een pakket samenhangende vakken dat toekomstgericht is. Het bereidt je voor op een vervolg in een mastertrack of op de arbeidsmarkt. Kies uit een careerminor, universitaire minor of pre-masterminor. Lees via de link hierboven meer over de inhoud van deze minoren.

 • University of Groningen Honours College (honoursprogramma)

  Het Honours College biedt talentvolle en gemotiveerde studenten de kans meer uit zichzelf te halen.

  Dat doe je door het volgen van een extra (honours)programma van 45 studiepunten naast je reguliere bacheloropleiding van 180 studiepunten, en door tal van andere activiteiten die je samen met honoursstudenten van andere opleidingen onderneemt en organiseert.

  Ontwikkeling van talent en eigen initiatief zijn de uitgangspunten van het honoursprogramma van de RUG.

Opbouw programma

VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Steden in het Midden-Oosten 2 (5 EC)
Van Arabische Lente tot Islamitische Staat (10 EC, aanbevolen)
Pre-Islamitische Godsdiensten (5 EC)
Geschiedenis van het moderne Midden-Oosten (10 EC)
Taalvaardigheid Arabisch of Hebreeuws 1 (10 EC)
Landen en samenlevingen van het Midden-Oosten 1 (5 EC)
Steden in het Midden-Oosten 1 (5 EC)
Taalvaardigheid Arabisch of Hebreeuws 2 (10 EC)
Landen en Samenlevingen van het Midden-Oosten 2 (5 EC)
VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Modern Jodendom en Islam (5 EC)
Cultuur van Midden-Oosten in de film (10 EC)
Taalvaardigheid Arabisch of Hebreeuws 3 (10 EC)
Islam en Moderniteit (5 EC)
Buitenlandprogramma (30 EC)
VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Stad en Cultuur in het Midden-Oosten (10 EC)
Literatuur en identiteit in het Midden-Oosten (10 EC)
Facultaire minor (30 EC)
Bachelorscriptie (10 EC)
Geweld en Conflictbeheersing in het Hedendaagse Midden-Oosten (10 EC)

Voor uitgebreide vakomschrijvingen zie: https://www.rug.nl/let/vakken-midden-oostenstudies

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is aanbevolen
 • Voor gemiddeld 16 weken
 • Maximaal 30 EC

Studenten wordt aangeraden een buitenlandprogramma te volgen. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken.

(Bindend) studieadvies

 • Minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden (bindend)

Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.

Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

Waarom in Groningen?
 • De opleiding Midden-Oostenstudies is breed van opzet en richt zich op bestudering van de hele regio: Noord-Afrika, Midden-Oosten, Iran en Turkije
 • Taalvaardigheid Modern Standaard Arabisch of Modern Israëlisch Hebreeuws
 • Uitstekende contacten met een groot aantal buitenlandse universiteiten, zodat je alle gelegenheid krijgt om in het buitenland stage te lopen of het Midden-Oosten te bestuderen.

De overgang van school naar universiteit brengt veel veranderingen met zich mee. In het eerste jaar van je studie word je daarom extra goed begeleid met behulp van een docentmentor en studentmentoren.

Tijdens de mentorbijeenkomsten leer je hoe je effectief kunt studeren en hoe je bewuste keuzes maakt in je studie. Daarnaast kun je tijdens je hele studie een afspraak maken met de studieadviseur. Daar kun je terecht als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. De studieadviseur kan je bij complexe problemen ook doorverwijzen naar studentendecanen of cursussen van Studieondersteuning.

 • Testimonial van Studentambassadeur Jacobijn van den Berg

  Je bestudeert het Midden-Oosten vanuit verschillende perspectieven

  Ik ben Jacobijn van den Berg, 21 jaar oud en ik kom uit Goor. Ik ben op dit moment derdejaars student Midden-Oostenstudies en vierdejaars student Internationale Betrekkingen en Organisaties aan de RUG. Naast het feit dat ik er in mijn vrije tijd graag op uit ga met vrienden, lees of schrijf, houd ik ervan tijd te spenderen in landen met een interessante cultuur en een klimaat wat in de verste verte niet lijkt op dat van Nederland; zoals bijvoorbeeld in het Midden-Oosten.

  Waarom Midden-Oostenstudies

  Midden-Oostenstudies biedt een breed scala aan vakken, waardoor je het Midden-Oosten bestudeert vanuit verschillende perspectieven. Denk hierbij aan vakken die zich richten op de verschillende culturen in de regio, of de aanwezige religies, de erg interessante geschiedenis die veel uitleg biedt met betrekking tot de actualiteit, of talen. In principe kies je binnen Midden-Oostenstudies Arabisch of Hebreeuws, maar je kan ook voor beide talen gaan. Zo’n taal leren geeft de studie niet alleen een praktisch karakter, maar het maakt, natuurlijk, communicatie in de regio ook makkelijker – wat niet alleen leuk is voor de bevolking in de regio, die het vaak erg leuk vindt dat een Nederlands persoon Arabisch of Hebreeuws spreekt, maar ook voor jezelf, aangezien het je meer laat mengen in, en meer laat begrijpen van het gebied. Wat voor mij erg interessant is, is dat je zodoende een begrijpelijk beeld krijgt van de regio waar veel complexiteit achter schuilt, wat vaak buiten beschouwing wordt gelaten in het dagelijks leven en met name in de media. Op deze manier leer je ook nuances kennen binnen onderwerpen waar dat heel belangrijk is, maar waar vaak simplistische beelden hoogtij vieren.

  Lees meer over Jacobijn en waarom ze koos voor Midden-Oosten Studies in Groningen.

  Vragen? Stuur Jacobijn een email. 

  Sluiten
  – Studentambassadeur Jacobijn van den Berg
 • Testimonial van Ellen Versluijs

  Wat deze studie uitdagend maakt is de diepgang: je leert echt beter begrijpen hoe het Midden-Oosten in elkaar zit.

  – Ellen Versluijs
printOok beschikbaar in het: English