Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenBacheloropleidingenGeneeskunde
Header image Geneeskunde

Geneeskunde

Programma-opties

 • Geneeskunde, Profiel Duurzame Zorg (track)

  Wat is de meest effectieve strategie om het optreden van een depressie na een hartinfarct te voorkomen? Dit soort verdiepende vragen stellen studenten zich in de learning community Duurzame Zorg.

 • Geneeskunde, profiel Intramurale Zorg (track)

  .

  Heeft sociaal-economische klasse en het geslacht van de patiënt invloed op de prognose na een hartinfarct? Dit soort verdiepende vragen stellen studenten zich in de learning community Intramurale Zorg.

 • Medicine, Profile Molecular Medicine (track)

  Which method to inhibit cell division can be used to prevent occlusion of a blood vessel after balloon angioplasty? Students in this learning community deal with these kind of questions.

 • Medicine, Profile Global Health (track)

  What does urbanization mean for public health? How do you identify global health issues? Students in the learning community Global Health deal with these kind of questions.

 • Junior Scientific Masterclass (honoursprogramma)

  De Junior Scientific Masterclass, afgekort JSM, wil extra mogelijkheden creëren voor studenten die zich naast het bestaande programma interesse hebben in het doen van wetenschappelijk onderzoek.

  Het ideaal is dat er meer artsen komen die naast de patiëntenzorg ook (klinisch-)wetenschappelijk onderzoek doen. Er is een groot tekort aan arts-onderzoekers.

  Het JSM programma begon voorzichtig met enkele cursussen, maar is inmiddels uitgegroeid tot een professionele – voor medische studenten aangepaste – opleiding naast de studie geneeskunde of tandheelkunde. De JSM biedt allerlei cursussen aan die van start gaan in de tweede helft van het eerste jaar, uitbreiden in het tweede en derde jaar, en – na het behalen van de bachelorgraad – zelfs de mogelijkheid bieden om te solliciteren naar een eventuele plaats om een promotieonderzoek te doen tijdens de Masterfase (het zogenaamde (D)MD/PhD-traject).

Opbouw programma

VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Kennisprogressie Bachelor jaar 1 (4 ECTS) (4 EC)
1.1 Competentieontwikkeling (10 ECTS) (10 EC)
1.1 Oorzaken van Ziekten (18 ECTS) (18 EC)
1.2 Competentieontwikkeling (11 ECTS) (11 EC)
1.2 Oorzaken van Ziekten (17 ECTS) (17 EC)

Kenmerken van het Groninger curriculum zijn: een probleemgestuurd programma waarin de patient en de student centraal staan. Van studenten wordt veel eigen activiteit verwacht.

Alle studenten die het bachelordiploma behalen hebben een gegarandeerde plek in de masteropleiding Geneeskunde.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief
 • Voor gemiddeld 5 weken

Internationale ervaring wordt vooral in de masterfase opgedaan. 65% van de studenten brengt een deel van de studietijd door in het buitenland.

(Bindend) studieadvies

 • Minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden (bindend)

You will be offered study advice after the first year of study. You can expect a positive result if you have earned more than 45 ECTS credit points (out of a total of 60 ECTS). If you have earned fewer than 45 ECTS and are issued a negative result, you will not be allowed to continue with your degree programme.

You will receive preliminary study advice in December to make sure that you know where you stand. Please contact your study advisor as soon as possible if you have any questions about the BSA system.

N.B. Some degree programmes use a tutoring system; please check with your study advisor.

Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.

Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

Waarom in Groningen?

Characteristics of the Groningen curriculum are: a problem-based programme which is both patient and student centred. Students should show a pro-active attitude during their studies.

What are the four learning communities?

Many of the things that you will learn during your Bachelor's degree will be the same in all four learning communities (general medical issues), the difference is in the deepening part. When choosing the themes for the four learning communities, we took note of the (expected) developments in care and the UMCG spearheads. You choose the learning community that fits your interests the best. Matching the right student to the right community is important, so you must spend some time studying the focuses of the learning communities. Each focus determines the angle of approach to deeper understanding of medical issues and varies from 'broad generalist' to 'in-depth specialist'.

The four learning communities are:

 • Global Health (English, broad)
 • Sustainable Care (Dutch, broad)
 • Intramural Care (Dutch, specialistic)
 • Molecular Medicine (English, specialistic)

Kenmerken van het Groninger curriculum zijn:een probleemgestuurd programma waarin de patient en de student centraal staan. Van studenten wordt veel zelfstandigheid en eigen activiteit verwacht.

Welke vier Learning Communities?

Veel dingen die je tijdens de bachelor geneeskunde leert zijn in alle vier de learning communities gelijk (de algemeen medische problematiek), het verschil zit in het verdiepende deel. Bij de keuze van de thema's voor de vier learning communities zijn we uitgegaan van de (verwachte) ontwikkelingen in de zorg en de speerpunten van het UMCG. Je kiest de learning community die het best bij jouw belangstelling past. Om de juiste student met de juiste community te matchen is het belangrijk dat je je verdiept in de focus van de learning communities. De focus bepaalt de invalshoek voor de verdieping van de medische problematiek en varieert van “breed-generalistisch” tot “verdiepend specialistisch”.

De vier learning communities zijn:

 • Global Health (Engelstalig, breed)
 • Duurzame zorg (Nederlandstalig, breed)
 • Intramurale zorg (Nederlandstalig, specialistisch)
 • Molecular Medicine (Engelstalig, specialistisch)
printOok beschikbaar in het: English