Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenBacheloropleidingenPedagogische WetenschappenAcademische opleiding leraar basisonderwijs
Header image Academische opleiding leraar basisonderwijs

Academische opleiding leraar basisonderwijs

Toelaatbare profielen Nederlandse diploma's

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
intake gesprek

Met elke aspirant-student wordt een individueel matchingsgesprek gevoerd. Je loopt voorafgaand aan de matching een korte oriëntatiestage (een dag) in het basisonderwijs.

ingangstoets

Studenten met hbo-propedeuse moeten aantonen te beschikken over Engels en Wiskunde op vwo-niveau. Wanneer je hierover niet beschikt, leg je voorafgaand aan de matching een toets hierin af, zie ook www.rug.nl/gmw/education/matching. Voor toegang tot het Pabo-deel geldt: indien er geen vwo in je vooropleiding zit, zul je de toelatingstoetsen moeten doen. Zie hiervoor: http://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

matching procedure

Data matchingsdagen zijn op donderdag 12 en vrijdag 13 april 2018 en donderdag 4 en vrijdag 5 juni 2018.

schriftelijk verzoek

Voorafgaand aan de matchingsgesprekken loop je één dag mee op een basisschool naar keuze. Mede aan de hand van deze dag schrijf je jouw motivatie.

overige toelatingseisen

Er zijn aanvullende voorwaarden voor studenten met een hbo-propedeuse. Kijk op: http://www.rug.nl/gmw/education/voorwaarde-hbo-propedeuse.

Aanmeldingsprocedure

Zie ook www.rug.nl/gmw/education/matching

 1. Aanmelden bij Studielink:
  Je meldt je aan, vòòr de deadline van 1 mei, voor je studie in Studielink. Je dient voor AOLB bij Studielink een verzoek tot inschrijving in bij twee instellingen, namelijk een pabo én de RUG. Je kiest als eerste inschrijving voor de Opleiding Leraar Basisonderwijs van de Hanzehogeschool (openbaar) óf Stenden Hogeschool (christelijk) én je kiest voor opleiding Pedagogische Wetenschappen variant AOLB van de RUG als tweede.
 2. Vragenlijst invullen en retourneren:
  Na inschrijving in Studielink, ontvang je van de faculteit een vragenlijst. Vul deze vragenlijst zo nauwkeurig mogelijk in. Het invullen van de vragenlijst biedt je de mogelijkheid goed na te denken en te reflecteren over je studiekeuze. Je ontvangt ook een studentnummer van de RUG en een wachtwoord. Bewaar deze goed.
 3. Matchingsdagen:
  Nadat wij je vragenlijst hebben ontvangen, krijg je van de opleiding een uitnodiging voor een matchingsdag en de uitnodiging de formulieren voor de matchingsdag in te vullen en te uploaden. Met elke student wordt een individueel matchingsgesprek gevoerd en alle studenten lopen voorafgaand aan de matching een korte oriëntatiestage in het basisonderwijs.

Studiekeuzecheck

De opleiding verzorgt een studiekeuzecheck. Deelname is verplicht. Het advies is niet bindend.

 • Er is een online vragenformulier.
 • Er zijn speciale matchingsdagen. Deelname is verplicht.

Toelichting

Data matchingsdagen zijn op donderdag 12 en vrijdag 13 april 2018 en donderdag 4 en vrijdag 5 juni 2018.

Collegegelden

NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2017-2018€ 2006voltijd
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2017-2018€ 2006voltijd
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2017-2018€ 2006voltijd

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
EU/EEA studenten01 augustus 201801 september 2018
Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 augustus 201801 september 2018
Type studentDeadlineStart opleiding
EU/EEA studenten01 augustus 201801 september 2018