Skip to ContentSkip to Navigation
AlumniSteun de RUGIk wil doneren

Periodieke donatie

Wilt u het Ubbo Emmius Fonds structureel steunen, bijvoorbeeld door via een machtiging maandelijks of jaarlijks automatisch een bedrag over te maken, neem dan contact op met Gerbrand Visser of Josca Westerhof.

Laatst gewijzigd:25 april 2017 13:36
printOok beschikbaar in het: English