Skip to ContentSkip to Navigation
founded in 1614  -  top 100 university

Blijf betrokken

Alumnus van het Jaar

De Rijksuniversiteit Groningen is trots op haar alumni en wil dit aan iedereen laten zien. Daarom wordt sinds 2009 jaarlijks een bijzondere oud-student(e) onderscheiden: de Alumnus van het Jaar.

De alumni van het jaar zijn:

Het beeld, ontworpen door Jan Steen
Het beeld, ontworpen door Jan Steen

Over de prijs

De Alumnus van het Jaar prijs is zowel een uiting van waardering als van aanmoediging. De alumnus van het jaar:

  • heeft een bijzondere bijdrage geleverd aan de maatschappij, de wetenschap, sport of cultuur;
  • is een inspiratiebron voor anderen;
  • én geldt als een belofte voor de toekomst.

De prijs voor Alumnus van het Jaar bestaat uit een speciaal hiervoor ontworpen beeld van de Groninger kunstenaar Jan Steen.

Informatie en contact

Neem voor meer informatie of een nominatie contact op met Lisanne Evers van de afdeling Alumnirelaties en Fondsenwerving van de RUG: lisanne.evers@rug.nl of
050 363 8765.

Wilt u iemand nomineren als Alumnus van het Jaar 2016? Geef uw suggestie met een korte motivatie vóór 10 februari 2017 door via: alumni@rug.nl of 050-363 8765