Skip to ContentSkip to Navigation
founded in 1614  -  top 100 university

Feiten en cijfers

Instellingsbegroting

in meerjarenperspectief

Hieronder vindt u de Begroting 2016 van de Rijksuniversiteit Groningen. De begroting heeft betrekking op 2016, waarbij de faculteiten en diensten in onderliggende deelplannen ook een meerjarenperspectief hebben aangegeven. Dit betreft de periode 2016-2019. Deze begroting biedt op hoofdlijnen inzicht in de wijze waarop de RUG haar onderwijs- en onderzoekactiviteiten financiert en welke kosten hiermee gemoeid zijn.

Laatst gewijzigd:31 maart 2016 14:37