Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsSteun de RUG

Representatiefonds

Doelstelling

Het doel van het in 1896 opgerichte Representatiefonds is, zoals in het oorspronkelijk reglement staat: 'Het doen van uitgaven die kunnen strekken tot duurzame bevordering van de eer en het aanzien der Universiteit'.

Het bestuur van het fonds steunt daarom initiatieven - en ontwikkelt deze ook zelf - om de eer en het aanzien van de universiteit in binnen- en buitenland te vergroten.

Bestuur

  • prof.mr J.H.A. Lokin, voorzitter
  • prof.dr. D.F.J. Bosscher, secretaris (De Savornin Lohmanlaan 35, 9722 HC Groningen)
  • drs. R.H.U. Niklewicz, tweede secretaris
  • prof.dr. P. Nieuwenhuis, penningmeester (Ossenmarkt 6, 9712 NZ Groningen, telefoon 050- 3185918; rekeningnummer 9439064)

Projecten

Enkele voorbeelden:

  • de muurschildering in de Aula van het Academiegebouw, 1987
  • het carillon in de Academietoren, ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het fonds, 1996
  • het kunstwerk 'Icarus' in de Spiegelzaal van het Academiegebouw, 1999

Steun het fonds

Het fonds wordt gedragen door regelmatige bijdragen van (oud)-hoogleraren van de Rijksuniversiteit Groningen. Ieder ander die het fonds incidenteel of jaarlijks wil steunen is van harte welkom dit te doen door aanmelding bij de penningmeester of door overmaking van een bedrag naar het bovengenoemde bankrekeningnummer van het fonds.

Voor de goede orde zij vermeld dat in het algemeen congressen, symposia, excursies, studiereizen en gasthoogleraarschappen niet voor subsidie in aanmerking komen.

Laatst gewijzigd:09 februari 2015 16:39
printOok beschikbaar in het: English