Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBureau van de Universiteit

Demandmanagers

De demandmanagers werken binnen faculteiten en diensten als ICT-beleidsmedewerkers en formuleren de klantwens richting de ICT-leveranciers, zowel de interne als externe leveranciers. De demandmanagers houden zich o.a. bezig met:

 • Welke ICT-diensten en -dienstverlening hebben de eigen faculteit/dienst en de universiteit als geheel nodig? Deze diensten kunnen op onderzoek, onderwijs en de bedrijfsvoering betrekking hebben.

 • Welke software, hardware en infrastructuur is er binnen de eigen faculteit/dienst nodig en wat is er universiteitsbreed nodig?

 • Namens de faculteiten en diensten nemen de demandmanagers deel aan projectgroepen en de bijbehorende stuurgroepen van projecten op het terrein van de ICT-dienstverlening.

 • Ook bij ICT-aanbestedingen dragen de demandmanagers bij in de formulering van de aanbestedingsdocumenten. Na de aanbesteding zijn de demandmanagers vaak het aanspreekpunt voor de leveranciers om de klantwensen in beeld te houden.

 • De demandmanagers bewaken de kwaliteit en de noodzaak van de ICT-diensten en -dienstverlening binnen de universiteit.

Veel vragen beperken zich niet tot de eigen faculteit/dienst, maar spelen juist voor de hele universiteit. De demandmanagers verwoorden de wensen daarom zodanig dat ze breed gedragen worden. De demandmanagers overleggen wekelijks met elkaar en maandelijks gezamenlijk met het CIT.

De demandmanagers voor elk onderdeel zijn:

 • A.J. Gankema (Bureau, Facilitair Bedrijf, Godgeleerdheid, Letteren, Rechten, Wijsbegeerte, University College, Campus Fryslân, KNIR)

 • R. Zwaagstra (Science and Engineering)

 • P. Zandbergen (Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Economie, Bedrijfskunde, Ruimtelijke Wetenschappen)

 • J.C. van der Weele (KVI - Center for Advanced Radiation Technology)

 • M.J.B. Becker (Medische wetenschappen)

 • J.H. Veldkamp (Universiteitsbibliotheek)

De demandmanagers zijn gezamenlijk bereikbaar via het e-mailadres: demandmanagementict@rug.nl


Laatst gewijzigd:01 mei 2017 12:25