Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsActueelVideo's van de RUG

Colofon Unifocus

Unifocus is het periodiek (circa 30 maal per jaar) verschijnend online videomagazine van de Rijksuniversiteit Groningen waarin nieuwswaardigheden op het gebied van onderwijs, onderzoek, en valorisatie worden gepresenteerd.

Redactie

Afdeling Communicatie Rijksuniversiteit Groningen: Riepko Buikema, Bo Oud-van der Pers, Eelco Salverda, Nyckle Swierstra (hoofdredacteur)

Creatief concept, videoproductie en realisatie

Scripta Communicatie

Concept en techniek streaming media

Scripta Communicatie

Vertaling en ondertiteling

Universitaire Vertaal- en Correctiedienst, Talencentrum Rijksuniversiteit Groningen

Contact

  • Postadres: Postbus 72, 9700 AB Groningen
  • Bezoekadres: afdeling Communicatie, Oude Boteringestraat 44, Groningen
  • E-mail: communicatie@rug.nl
  • Telefoon: +31 50 363 4444

Disclaimer

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:08
printOok beschikbaar in het: English