Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsActueelNieuws

Werkconferentie in Yantai

10 november 2016

25 RUG-medewerkers hebben van 17-19 september in Yantai, China, deelgenomen aan een werkconferentie samen met medewerkers van samenwerkingspartner China Agricultural University. Doel van de bijeenkomst was gedetailleerde voorbereidingen te treffen en nadere afspraken te maken voor de oprichting van de University of Groningen Yantai (UGY).

Medewerkers van verschillende faculteiten en diensten hebben intensief samengewerkt met hun Chinese counterparts. Ook leden van het college van bestuur van beide universiteiten waren aanwezig. Het programma van de werkconferentie was vooraf uitgewerkt en afgestemd. In kleine werkgroepen werd een groot aantal onderwerpen besproken, zoals:

 • Studentenwerving en toelatingen
 • Personeelszaken, waaronder werving en organisatie
 • Onderzoek en onderzoeksfaciliteiten
 • Huisvesting
 • Voorbereidend jaar
 • Juridische zaken en financiën
 • Communicatie, waaronder de huisstijl voor UGY en de website
 • IT-faciliteiten, waaronder onderwijssystemen
 • Kwaliteitszorg
 • Organisatiestructuren
 • Training voor UGY-medewerkers

Naast gesprekken met de medewerkers van CAU werd ook overlegd met het bestuur van de City of Yantai.

De deelnemers aan de werkconferentie zijn positief over de resultaten die het heeft opgeleverd. Er zijn nadere afspraken gemaakt over de samenwerking en de invulling van de verschillende onderwerpen. Plannen zijn verder uitgewerkt. Daarnaast heeft de conferentie veel kennis opgeleverd over de Chinese regelgeving en hoe deze toegepast moet worden. De intensieve samenwerking tijdens de conferentie heeft bovendien het onderlinge begrip vergroot en de verstandhouding tussen de universiteiten en de betrokken overheid verder verstevigd.

De voorbereidingen voor het oprichten van UGY zijn in volle gang. De gemaakte afspraken tijdens de werkconferentie worden nu verder uitgewerkt en uitgevoerd, samen met de Chinese collega’s. Met als gezamenlijk doel om in september 2017 te starten met het voorbereidend jaar.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:22
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 17 oktober 2017

  iGEM-team tegen melkverspilling: fermentatiebacterie als virusverklikker?

  Met behulp van bacteriën kan melk fermenteren en ontstaat er bijvoorbeeld kaas of yoghurt. Helaas zijn deze bacteriën erg gevoelig voor virale infecties, waardoor het fermentatieproces kan mislukken. Gevolg is dat er jaarlijks grote hoeveelheden melk...

 • 12 oktober 2017

  Groen licht voor University College Fryslân in Leeuwarden

  Het nieuwe driejarige bachelorprogramma Global Responsibility & Leadership van de Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân heeft haar accreditatie verworven. Voor de opleiding is bij het Ministerie van Onderwijs het label ‘kleinschalig en intensief...

 • 06 oktober 2017

  Kwaliteit van nationaliteit in kaart gebracht

  Op woensdag 20 september heeft Prof. Dimitry Kochenov, Adjunct Hoogleraar Europees Constitutioneel Recht, de tweede editie van de Quality of Nationality Index (QNI) gepresenteerd. De publicatie kwam tot stand in samenwerking met Henley and Partners,...