Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsActueelNieuws en agendaPromoties

Sex and gender differences in diabetes care

Promotie:Dhr. S.H. (Steven) Hendriks
Wanneer:15 maart 2017
Aanvang:12:45
Promotors:prof. dr. H.J.G. (Henk) Bilo, A.H.E.M. Maas
Waar:Academiegebouw RUG
Faculteit:Medische Wetenschappen / UMCG

Geen grote verschillen tussen mannen en vrouwen met type 2 diabetes

Uit internationaal onderzoek blijkt dat de gezondheid van vrouwen met type 2 diabetes slechter is dan die van mannen. Arts-onderzoeker Steven Hendriks onderzocht of dit ook in Nederland het geval is, maar vond geen grote verschillen. Hij concludeert dat de huidige huisartsenzorg in Nederland voor mannen en vrouwen met type 2 diabetes tot goede resultaten leidt. Wel blijkt een geslachtsspecifieke aandacht voor leefstijl van belang.

Zowel mannen als vrouwen met type 2 diabetes hebben steeds minder vaak een verhoogde bloeddruk, sterk verhoogde bloedsuikerwaarden en een verhoogd cholesterol. Er zijn echter wel verschillen tussen mannen en vrouwen wat betreft leefstijl. Het percentage rokende vrouwen met diabetes is in de afgelopen jaren onveranderd gebleven, terwijl bij mannen een duidelijke daling zichtbaar is. Extra aandacht voor roken bij vrouwen is daarom zeker van belang. Bovendien is het aantal vrouwen met obesitas in de afgelopen jaren níet gedaald en neemt het aantal mannen met obesitas zelfs alleen maar toe. Ook hier valt dus nog veel winst te behalen voor zowel mannen als vrouwen met type 2 diabetes, aldus Hendriks.

Kanker komt vaker voor bij mensen met type 2 diabetes dan in de algemene populatie. Vrouwen met type 2 diabetes hebben zelfs al een verhoogd risico op kanker in de periode voorafgaand aan de diagnose diabetes. Ondanks dit verhoogde kankerrisico leveren mensen met type 2 diabetes steeds minder levensjaren in ten opzichte van mensen in de algemene populatie. Hendriks heeft de levensverwachting voor verschillende subgroepen onderzocht. Hieruit bleek dat mannen met type 2 diabetes maar zonder nierschade waarschijnlijk even lang leven als mannen in de algemene populatie. Vrouwen met type 2 diabetes zonder nierschade leven wel degelijk korter dan vrouwen in de algemene populatie.

Hendriks baseert zich in zijn onderzoek op patiënten die deelnamen aan de langlopende ZODIAC-studie, een prospectieve observationele cohortstudie van mensen met type 2 diabetes die in de huisartsenpraktijk zijn behandeld. Zijn boodschap is dat de diabeteszorg in de huisartsenpraktijk in Nederland dusdanig goed is dat het nu niet noodzakelijk lijkt deze drastisch aan te passen op basis van geslacht.

Steven Hendriks studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn promotieonderzoek startte in 2013 en vond plaats binnen het Diabetes Kenniscentrum van de Isala Klinieken. Het vond plaats in het kader van het GUIDE onderzoeksprogramma Lifestyle Medicine van het UMCG. Na zijn promotie gaat Hendriks werken als ANIOS psychiatrie.