Skip to ContentSkip to Navigation
Over ons

Westerse hulpverleners maken nogal eens de fout, te veel met een westerse bril naar derde-wereld-samenlevingen te kijken. Kennis van en inzicht in een samenleving behoedt ze daarvoor. De afdeling demografie van de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen in Groningen vergaart die kennis en inzichten.

Niet alleen door het verzamelen van heel veel gegevens en cijfers over sterfte, geboorte en migratie, maar ook door achter die cijfers te kijken.

AttribuutWaarde
MIME-typevideo/x-ms-wmv