Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Stadsstudies & Planologie

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

NaamFunctieExpertiseVakgebied
Boavida-Portugal, dr. I.Complex systems
Socio-ecological systems
Spatial analysis and modelling
Agent-based modelling
Companion modelling
Participatory planning
Volunteer Geographical Information
User-generated content
Geogaphical Information Systems and Remote Sensing
Plannings- & Ontwikkelingsstudies
Stadsstudies & Planologie
Geografie
Boisen, M., MScDocentBijzonder geïnteresseerd in beeldvormingsprocessen, wanneer 'spaces' 'places' worden en hoe zulke processen te beïnvloeden zijn via marketing en branding van steden, streken, regio's en landen.Geografie
Stadsstudies & Planologie
Brink, dr. M.A. van denUniversitair Docent PlanologieAdaptive water governance and spatial planning
Flood resilience
River basin management
Institutional analysis
Framing theory, discourse theory
Watervoorziening
Stadsstudies & Planologie
Plannings- & Ontwikkelingsstudies
Castro Arce, K.PhD studentArchitectuur
Plannings- & Ontwikkelingsstudies
Stadsstudies & Planologie
Couperus, dr. S.Universitair hoofddocentStadsgeschiedenis, politieke geschiedenis, sociale geschiedenis en bestuursgeschiedenis van (West) Europa in de 19e en 20e eeuw. Transnationale geschiedenis, politieke theorie en (nieuw) institutionalisme.Geschiedenis
Stadsstudies & Planologie
Politicologie
Daams, dr. M.N.Assistant ProfessorVastgoed, stedelijke economie, big data, GIS, statistiek, locatie-analyseGeografie
Stadsstudies & Planologie
Regionale en Ruimtelijke Economie
Geet, M.T. van, MScPromovendusMy research interest includes, but is not limited to:
- Integrated Land Use and Transport Planning
- Policy Integration

- Institutional Design
- Governance
- Public Value Management
- Policy Implementation
Bestuurskunde
Stadsstudies & Planologie
Hasanov, M.H., MScPhD Candidate "SELFCITY"Stadsstudies & Planologie
Plannings- & Ontwikkelingsstudies
Geografie
Hilbers, drs. A.M.PromovendaIntegrale transport infrastructuur- en gebiedsontwikkeling, (meer)waardebepaling, consensusPlannings- & Ontwikkelingsstudies
Regionale en Ruimtelijke Economie
Stadsstudies & Planologie
Ike, prof. dr. ir. P.Emeritus Hoogleraar Technische Planologie Milieuplanning, Infrastructuurplanning, Ontwerpmethodieken, Bouwtechniek en Onderwijskwaliteitszorg. Geografie
Plannings- & Ontwikkelingsstudies
Stadsstudies & Planologie
Kam, prof. dr. ir. G.R.W. deHonorair hoogleraar Volkshuisvesting en grondmarkt, met bijzondere aandacht voor het wonen van ouderenVolkshuisvesting, grondmarkt, grondbeleid, wonen, woningcorporaties, wonen en zorg, wonen voor ouderen, maatschappelijk ondernemen, wijkontwikkeling, aardbevingen en woningmarktStadsstudies & Planologie
Lanen, S. vanDocent Sociale Geografie & PlanologieDr. Sander van Lanen promoveerde in 2017 aan University College Cork, Ierland, op een onderzoek naar de gevolgen van het Ierse bezuinigingsbeleid op jongeren uit achterstandswijken in Cork en Dublin. Met name geïnteresseerd in de invloed van beleid op dagelijks stedelijk leven en de culturele geografie van de constant veranderende urbane omstandigheden  - ‘the urban condition’. Sinds september 2017 is hij als docent betrokken bij de bacheloropleiding Sociale Geografie & Planologie.Geografie
Stadsstudies & Planologie
Sociale Vraagstukken
Martin, dr. A.M.Universitair Hoofddocent moderne architectuur- en stedenbouwgeschiedenis Architectuur
Cultuurstudies
Stadsstudies & Planologie
Meulen, L. van derTechnisch GIS AdviseurGeografie, GIS, Ruimtelijke InformatieGeografie
Informatica, Informatiesystemen
Stadsstudies & Planologie
Nguyen, T.V.Q.PhD studentPlannings- & Ontwikkelingsstudies
Sociale Wetenschappen, Interdisciplinaire
Stadsstudies & Planologie
Rauws, dr. W.S., PhDUniversitair Docent Planologie Adaptieve planning
Complexiteitstheorie & zelforganisatie
Ruimtelijke transities
Stadrandzones & urbane regio's
Ruimtelijk planconcepten 
Ruimtelijke visievorming & ontwerpsessies
Wijkrevitalisatie
Leeftijdsvriendelijke wijken
Burgerinitiatieven & zelfbestuur


Stadsstudies & Planologie
Plannings- & Ontwikkelingsstudies
Roest, A.H.GIS SpecialistGeografische Informatie Systemen, Ruimtelijke dataverzameling, Remote Sensing, Hydrologische AnalysesGeografie
Informatica, Informatiesystemen
Stadsstudies & Planologie
Sijtsma, dr. F.J.Universitair Hoofddocent Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen Economie en ruimte; Vastgoed en groen; Evaluatie van economie versus ecologie; Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse, Multi-Criteria Analyse Regionale en Ruimtelijke Economie
Biodiversiteit Natuurbescherming
Recreatie, Vrijetijdsbesteding, Sport & Toerisme
Stadsstudies & Planologie
Geografie
Economie (Algemeen)
Silveira Brito, M.Geografie
Stadsstudies & Planologie
Tan, dr. ir. W.G.Z.Universitair Docent Infrastructuur -en vervoersplanningKnooppuntontwikkeling
Verkeers -en vervoersbeleid en processen
Instituties en institutionele veranderingen (Planologie)
Policy learning and transfer
Duurzame mobiliteit
Duurzame ontwikkeling voor Megasteden
Planning en strategie (Regional and Metropolitan)
24 uurs stedelijke omgevingen
Internationaal vergelijkend onderzoek 
Spatial Analytics (GIS, Depthmap)
Stedenbouw en architectuur
Plannings- & Ontwikkelingsstudies
Verkeerskunde
Stadsstudies & Planologie
Trell, dr. E.M.Assistant Professor (Spatial Planning and Environment)Overall, my work centers around the ‘social side’ of spatial planning. I am predominantly interested in the role of local level initiatives, social innovation and collective action in creating more resilient and sustainable places. The themes I explore within this context include: community resilience and the relevance of cooperative action in declining (rural) areas, flood resilience and local flood action groups, urban food systems and food policy, and the governance of renewable energy initiatives. In my more recent projects I have critically analyzed the ways in which the concept ‘resilience’ can be translated into spatial planning practice and the ways the concept is influencing the governance of vulnerable places. I am specialized in using qualitative, visual and (inter)active research methods such as (participatory) video, mental mapping and go-along interviews. In my previous research projects I explored young people’s place attachment and influential aspects for well-being of rural youths (problem behavior; gender roles; citizenship) in their everyday context.Geografie
Stadsstudies & Planologie
Plannings- & Ontwikkelingsstudies
Verweij, dr. S.Postdoctoraal Onderzoeker Infrastructuur PlanningMijn primaire onderzoeksinteresses en activiteiten zijn in de volgende gebieden en raakvlakken daartussen:
 > Complexiteit
 > Governance en Netwerken
 > Infrastructuurplanning
 > Infrastructuur Projectimplementatie
 > Projectevaluatie
 > Project Management and Organisatie
 > Publiek-Private Samenwerking
 > Qualitative Comparative Analysis
Bestuurskunde
Management
Stadsstudies & Planologie
Weitkamp, dr. ir. S.G.Universitair DocentGeografie
Sociale Wetenschappen, Interdisciplinaire
Stadsstudies & Planologie
Wind, B.J., MAUniversitair Docent (UD)Als onderzoeker ben ik geinteresseerd in de sociale en ruimtelijke gevolgen van hedenhdaagse sociaal-economische en beleidsveranderingen. Mijn expertise is met name gelegen in de volgende domeinen, en de raakvlakken daartussen: 

- Volkshuisvesting
- Woningmarkt
- Stedelijke ongelijkheid
- Sociale / ruimtelijke rechtvaardigheid
- Welvaartsstaten
- Stadsbestuur
Stadsstudies & Planologie
Sociale Vraagstukken
Geografie
Woltjer, prof. dr. J.Honorair Hoogleraar Planologie (Internationale Planning en Regionale Ontwikkeling).Research: urban and regional development, human geography, environmental governance, institutional design, international planning, evaluation, water and infrastructure development
Teaching: International classroom, tutorials, comparative learning
Plannings- & Ontwikkelingsstudies
Stadsstudies & Planologie
Watervoorziening
Wu, J.PhD studentPlannings- & Ontwikkelingsstudies
Stadsstudies & Planologie
Energie & Brandstoffen
Yamu, prof. dr. C.H.Associate Professor in Urban Planning & Rosalind Franklin FellowHer work employs urban analytics & city science, multi and mixed methods, digital technologies, evidence-based design, decision support and civic engagement. She applies her research to topics such as future sustainable cities, smart cities, cities as complex adaptive systems and the future well being of people. Stadsstudies & Planologie
Zhang, B.PhD studentUrban and Regional Planning, Migration Study.Stadsstudies & Planologie
Plannings- & Ontwikkelingsstudies
Etnische Studies
Zuidema, C.Universitair Docent Ruimtelijke PlanningEnergie & Brandstoffen
Plannings- & Ontwikkelingsstudies
Stadsstudies & Planologie
printOok beschikbaar in het: English