Skip to ContentSkip to Navigation
founded in 1614  -  top 100 university

Waar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Statistiek & Kansrekening

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

NaamFunctieExpertiseVakgebied
Albers, dr. C.J.Universitair hoofddocent statistiek Multivariate statistiek en data-analyse, dynamische modellen, filosofie van de statistiek, statistische modellen voor studiesucces.

Zie casperalbers.nl voor details.

Statistiek & Kansrekening
Psychometrie
Psychologie, Mathematische
Sociale Wetenschappen, Kwantitatieve Methoden
Almansa Ortiz, J.Biostatistics. Latent Class modeling.
Multilevel. Longitudinal.
R.
Statistiek & Kansrekening
Bastide-van Gemert, S. launiversitair docent(Toepassingen van medische) statistiek in het algemeen, met speciale interesse voor causaliteit (DAGs en toepassingen met observationele data), zoekalgoritmen voor causale structuren en mediatie analyse. Statistiek & Kansrekening
Bekker, prof. dr. P.A.Hoogleraar econometrie, instrumentele variabelen, many-instruments asymptotiek, exacte inferentie, meetfouten, identificatie,  termijnstructuur van de rente, dynamische mean-variance-analyse, gegeneraliseerde dynamische arbitrage-vrije rentemodellen Econometrie
Statistiek & Kansrekening
Financiering
Bosveld, drs. H.E.P.DocentStatistiek & Kansrekening
Psychologie, Mathematische
Burgerhof, drs. J.G.M.DocentStatistiek & Kansrekening
Dehmamy, dr. K.Assistant professorBayesian modeling
Choice modeling
Factor analysis
Marketing
Econometrie
Statistiek & Kansrekening
Duijn, dr. M.A.J. vanUniversitair hoofddocent toegepaste statistiek, sociale netwerkanalyse Statistiek & Kansrekening
Sociologie
Eggers, dr. F.Assistant professorPreference Measurement 
Conjoint Analysis 
Choice Experiments
Experimental Designs
Choice Modeling
Product development
Innovation
Branding 
Pricing
Bedrijfskunde
Marketing
Statistiek & Kansrekening
Franke, prof. dr. L.H.Adjunct-hoogleraar Systeem GeneticaMy research group (currently comprising 4 PhD students) works on the identification of molecular effects that disease-causing mutations have. More information on my work can be found on http://www.systemsgenetics.nl Genetica & Erfelijkheid
Biomathematica & Bioinformatica
Statistiek & Kansrekening
Gräfin zu Eulenburg, dr. C.H.Unit leader Medical Statistics and Decision Making- Statistical modeling
- Survival analysis (especially: multistate and competing risks models)
- Longitudinal data analysis
- Mixed Models
- Causal inference models
- Statistical consulting
- Statistical support for clinical trials
Statistiek & Kansrekening
Geneeskunde, Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek
Groenier, dr. K.H.Universitair docentSociale Wetenschappen, Kwantitatieve Methoden
Statistiek & Kansrekening
Hak, prof. dr. E.Hoogleraar Klinische Farmacoepidemiologie Methodologie van causaal medicatie-effect onderzoek met Big Data. Klinische epidemiologie van (respiratoire) infecties en vaccins. Implementatie onderzoek van preventieve medicatie/vaccins. Gezondheidszorg
Infectieziekten
Farmacie
Statistiek & Kansrekening
Huisman, dr. J.M.E.Universitair Docent Statistiek, missing data, imputatie, statistische analyse van sociale netwerken Sociale Wetenschappen, Kwantitatieve Methoden
Statistiek & Kansrekening
Sociologie
Jansen, prof. dr. R.C.Decaan Talentontwikkeling en Hoogleraar BioinformaticaBiomathematica & Bioinformatica
Genetica & Erfelijkheid
Statistiek & Kansrekening
Kiers, prof. dr. H.A.L.Hoogleraar Methoden en technieken van gegevensverwerking Data analyse en statistiek, met een speciale interesse in methoden voor het zoeken naar onderliggende structuren in grote twee-weg en drie-weg data sets. Meer info, inclusief publicatie lijst, en suggestie om te vragen om papers toe te sturen: www.gmw.rug.nl/~kiers Statistiek & Kansrekening
Psychologie, Mathematische
Klijs, dr. B.Postdoc onderzoekerInvloed van de buurt en leefomgeving op leefstijl en gezondheid. Sociaaleconomische positie tijdens de levensloop en gezondheid over generaties.Sociale geneeskunde, Milieugezondheidskunde en Arbeidsgeneeskunde
Statistiek & Kansrekening
Koning, prof. dr. R.H.Hoogleraar Toegepaste micro-econometrie, verzekerings economie, Schadeverzekering modellen, Economie en econometrie van sport Sportwetenschap
Statistiek & Kansrekening
Economie (Algemeen)
Krijnen, dr. W.P.Statistiek & Kansrekening
Meerman, dr. ir. G.J. teUniversitair Hoofddocent met pensioenStatistische Genetica, Berekening van genetisch risicoGenetica & Erfelijkheid
Statistiek & Kansrekening
Filosofie
Mills, prof. dr. M.C.Hoogleraar levensloop, genetica, vergelijkend onderzoek, arbeids- en familie sociologie, vruchtbaarheid, partner-relaties, event history analyse Sociologie
Demografie
Statistiek & Kansrekening
Nerbonne, prof. dr. ir. J.Hoogleraar Alfa-informaticaComputational Linguistics, Language Variation, Digital HumanitiesLinguïstiek
Informatica, Kunstmatige Intelligentie
Statistiek & Kansrekening
Romeijn, prof. dr. J.W.Hoogleraar Wetenschapsfilosofie For an overview of my activities, please see my personal website: http://www.philos.rug.nl/~romeyn/index.html
Filosofie
Statistiek & Kansrekening
Sierksma, prof. dr. G.Hoogleraar Operations Research/ Wiskunde/ Logistiek/ Sportstatistiek Sportwetenschap
Statistiek & Kansrekening
Wiskunde
Snijders, prof. dr. T.A.B.Hoogleraar statistiek en netwerken Statistiek & Kansrekening
Sociale Wetenschappen, Kwantitatieve Methoden
Sociologie
Steglich, dr. C.E.G.Universitair hoofddocent sociale netwerken, stochastische modellen Sociale Wetenschappen, Kwantitatieve Methoden
Statistiek & Kansrekening
Sociologie
Sterkenburg, T.F., MA MScPromovendusLogica
Wetenschapsfilosofie
Statistiek & Kansrekening
Stewart, dr. R.E.Methodoloog Multilevel/Lineaire Structurele Relaties (LISREL/SEM); Latente Klasse Analyse (LCA) Psychometrie
Statistiek & Kansrekening
Tendeiro, dr. J.N.Statistiek & Kansrekening
Timmerman, prof. dr. M.E.Adjunct hoogleraar, leerstoel 'Statistische technieken voor analyse van multivariate gegevens uit gedragswetenschappelijk onderzoek'Mijn onderzoeksinteresses zijn data reductie methoden, latente variabelen modellen en toepassingen van statistiek in hoofdzakelijk psychologisch onderzoek.Statistiek & Kansrekening
Toffanin, dr. P.Onderzoek en onderwijs ondersteuning elektroencephalographie , eye tracking , statistiek , experimenteel ontwerp , onderwijs Informatica, Kunstmatige Intelligentie
Psychologie, Experimentele
Statistiek & Kansrekening
Vehof, dr. J., MScEpidemioloogDroge ogen; epidemiologie; genetische epidemiologieOogheelkunde
Genetica & Erfelijkheid
Statistiek & Kansrekening
Vos, S. de, MScPromovendusWiskunde
Wiskunde, Toegepaste
Statistiek & Kansrekening
Wieringa, prof. dr. J.E.Hoogleraar Onderzoeksmethoden in de Bedrijfskunde Pharmaceutical marketing, Marketing Model Building, Time series analysis, Diffusion modelling, Statistical Quality Control, Six Sigma, Database Marketing, Marketing Analytics, State Space Modeling, Kalman Filtering, Data Science
Bedrijfskunde
Marketing
Econometrie
Statistiek & Kansrekening
Wit, prof. dr. E.C.Hoogleraar Statistiek en StochastiekModelleren van netwerken; hoog-dimensionale inferentie; schatten van differentiaal vergelijkingen; Statistische geneticaStatistiek & Kansrekening
Biomathematica & Bioinformatica
Filosofie
Xu, dr. C.onderzoekerBioinformatics, biostatistics


Genetica & Erfelijkheid
Ademhalingsstelsel
Statistiek & Kansrekening
Zezula, dr. I. Mathematical statistics Statistiek & Kansrekening