Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Sociologie

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

NaamFunctieExpertiseVakgebied
Aalst, D.A.E. van, MScPhDPesten; Leerkrachten; Relatieve Leeftijdseffect (RAE)Sociologie
Bakker, D.M.Promovendussamenwerking, normatief gedrag, sociale dilemma's, speltheorie, experimentele sociologieSociologie
Barentsen, J.A., MScOnderzoeksmedewerkerVerpleegkunde
Sociologie
Bartelink, dr. B.E.Senior Onderzoeker (postdoc)Religie, seculariteit, ontwikkelingssamenwerking, gezondheid, gender, seksualiteit, maatschappelijke organisaties, kennis valorisatie, polarisatie, diversiteit, Nederland, Oeganda , Oostelijk en Zuidelijk AfrikaAntropologie
Godsdienstwetenschappen
Sociologie
Bel, V. de, MScPhD studentSociologie van families, scheidingsonderzoek, sociale netwerk analyse, kwalitatieve onderzoeksmethodenSociologie
Bock, prof. dr. ir. B.B.Bijzonder Hoogleraar Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor Noord-Nederlandplattelandsontwikkeling, sociale innovatie, mobiliteit en migratie, marginalisering van het platteland, plattelandsbeleid, interactief beleid, dierenwelzijn, gender, duurzame voedselproductie en consumptie, landbouw en zorg, multifunctionele landbouwSociologie
Bosman, dr. M.H.Docent onderwijssociologie, schoolloopbanen, ongelijkheid,                                          gezinssituaties Sociologie
Bosman, M.P.W.J., MScDocent Sociologie
Buijs, V.L., MScPhD-studentSociologie
Dijkstra, dr. J.Universitair Hoofddocent speltheorie, ruilnetwerken, collectieve besluitvorming, mathematische sociologie Sociologie
Dijkstra, dr. J.K.Universitair hoofddocent status, antisociaal gedrag, risicogedrag,adolescentie, sociale netwerken Sociologie
Duijn, dr. M.A.J. vanUniversitair hoofddocent toegepaste statistiek, sociale netwerkanalyse Statistiek & Kansrekening
Sociologie
Feliciani, T., MScPromovendusSocial influence, opinion polarization, agent-based modeling, ethnic diversity, radical-rightSociologie
Fischmann, J., MScPhD kandidaatpesten in scholen, integratie & ethnische relatiesSociologie
Flache, prof. dr. A.Hoogleraar Sociale integratie, samenwerking, sociale netwerken, agent-based modelleren, sociale complexiteit
Sociologie
Sociale Wetenschappen, Kwantitatieve Methoden
Sociale Wetenschappen, Interdisciplinaire
Gauthier, prof. dr. A.M.H.Honorary Professor of Comparative Family StudiesDemografie
Sociologie
Geurts, A.PhD studentPhD Research: Strategic Responses to Disruptive Innovations - A study of digitization in the Dutch music industryDisruptive Innovation - Digital Innovation (digitization/digitalization) - Technology & Innovation Management - Strategy - Creative Industries

Promotors:
Prof.dr. Wilfred Dolfsma
Dr. Thijs Broekhuizen
Innovatie en Technology Management
Strategisch Management
Sociologie
Giardini, F., PhDAssistant professorSociologie
Glebbeek, dr. A.C.Universitair hoofddocent arbeidssociologie, beleidssociologie, sociale welvaart Sociologie
Goedkoop, F.PhD CandidateSociologie
Goor, dr. H. vanUniversitair docentSociologie
Gremmen, M.C., MScPromovendus (AiO)Jeugd en adolescentie; Schoolprestaties en schoolmotivatie; Sociale relaties; Peer status; Prosociaal gedrag; Antisociaal gedrag en risicogedrag; Pesten en victimizatie; Sociale netwerk analyse (SIENA)Sociologie
Onderwijspsychologie
Ontwikkelingspsychologie
Harbers, dr. J.A.Universitair Hoofddocent Filosofie van Wetenschap, Technologie & Samenleving Filosofie
Sociologie
Heyse, dr. L.Universitair docent [picture by Rita Smaniotti]
I am interested in how public, nonprofit and private organizations attempt to address societal challenges through their operations. I study the societal effects and performance of these organizations in relation to their governance structures and organizational practices . I apply these questions - in close collaboration with organizations involved - to specific settings, such as international humanitarian aid organizations and the youth care sector in the Netherlands, using both quantitative and qualitative methods.

I work in the Sociology Department SCIO research cluster 'Sustainable Cooperation, Institutions and Organizations'. I am a board member of the Dutch Sociological Association, and a member of the ICS. Specific research themes: - Professionalization and performance of international (humanitarian) nonprofit organizations- Public sector organizations and public sector reform- Humanitarian crisis and aid provision[Click the 'onderzoek' button for publications]
Sociologie
Hooijsma, M., MScPhD studentchildhood, peer processes, peer relationships, ethnicity, social networks, cross-cultural researchSociologie
Huisman, dr. J.M.E.Universitair Docent Statistiek, missing data, imputatie, statistische analyse van sociale netwerken Sociale Wetenschappen, Kwantitatieve Methoden
Statistiek & Kansrekening
Sociologie
Huitsing, dr. G.E.Postdoc (onderzoeker en docent)Gijs Huitsing promoveerde in 2014 op het proefschrift “A social network perspective on bullying” bij de vakgroep sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen en het ICS, gefinancierd door het onderzoekstalent programma van NWO. Tijdens zijn promotieonderzoek werkte hij op diverse manieren samen met de praktijk. Hij was lid van het Groningse Consultatieteam pesten (2008-2012) en leidt sinds 2011 samen met René Veenstra de implementatie van het KiVa antipestprogramma in Nederland (www.kivaschool.nl). Verder heeft hij samen met Pestweb www.sociaalnetwerkadvies.nl opgericht, waarmee inzicht wordt gegeven in de sociale structuur van klassen. Over zijn expertise op het gebied van pesten en sociale netwerken publiceerde hij onder meer in Nederlandstalige handboeken en diverse internationale peer-reviewed tijdschriften. Over zijn onderzoek en expertise over pesten wordt hij veelvuldig geraadpleegd door de media. Gijs Huitsing werkt momenteel als postdoctoraal onderzoeker bij de vakgroep sociologie en het ICS in Groningen.

Pesten; Sociale netwerkanalyse; Prosociaal en antisociaal gedrag; Peer relations.
Sociologie
Ontwikkelingspsychologie
Jansen, dr. D.E.M.C.Universitair docent jeugd, licht verstandelijke beperking, multiprobleemgezinnen, kwetsbare groepen, zorgtrajecten, medische sociologie Sociale geneeskunde, Milieugezondheidskunde en Arbeidsgeneeskunde
Sociologie
Gezondheidszorg
Jansen, dr. E.P.W.A.Universitair Hoofddocent Lerarenopleiding Onderzoek, ontwikkeling en consultancy Onderwijs & Onderwijskunde
Sociologie
Sociale Wetenschappen, Interdisciplinaire
Kielman, R.E., MScDocentPraktijkgericht sociaal-wetenschappelijk onderzoek
Sociale veiligheid en groepsvorming
Pesten
Scriptiebegeleiding
Sociologie
Knibbe, dr. K.E.Universitair Hoofddocent Sociologie en Antropologie van ReligieIk doe kwalitatief onderzoek naar religie en secularisme in Nederland, recent met name met betrekking tot de thema's van gender en seksualiteit. Op dit moment leidt ik een project getiteld: "Sexuality, Religion and Secularism". Eerder onderzoek richtte zich op Catholicisme en hedendaagse spiritualiteit in Nederland en op Nigeriaanse Pinksternetwerken in Nederland en Europa. Daarnaast publiceer ik regelmatig methodologische en theoretische reflecties op de dilemma's die voort komen uit de kwalitatieve bestudering van religie, met name via participerende observatie.

Voor studenten: ik begeleid alleen studenten die kwalitatief onderzoek doen.
Antropologie
Godsdienstwetenschappen
Sociologie
Krause, R.W., MScNetwork Analyses (SAOM - RSiena, ERGM)
Programming (R and Python)
Missing Data Imputation
Statistics (GLM, GLMM, SEM)
Psychometrie
Sociale Wetenschappen, Kwantitatieve Methoden
Sociologie
Kuschel, A.PhD StudentPsychologie, Sociale
Sociologie
Lindenberg, prof. dr. S.M.Hoogleraar cognitieve sociologie, sociale rationaliteit Sociologie
Lucardie, dr. A.P.M.Wetenschappelijk MedewerkerPoliticologie
Sociologie
Maes, dr. M.Assistant Professor / UDComputational Social ScienceSociologie
Martínez - Ariño, dr. J.Assistant Professor of Sociology of ReligionSociology of religion, secularism, governance of religious diversity, cities, governance networks, public institutions, contempotary Jewish communitiesSociologie
Mills, prof. dr. M.C.Hoogleraar levensloop, genetica, vergelijkend onderzoek, arbeids- en familie sociologie, vruchtbaarheid, partner-relaties, event history analyse Sociologie
Demografie
Statistiek & Kansrekening
Munniksma, F., MScStudieadviseur Psychologie / Voorlichting Faculteit Gedrag- en maatschappijwetenschappen - Studieadvies;
- Organiseren/ verzorgen van voorlichtingen voor de faculteit Gedrag- en Maatschappijwetenschappen

Verleden: 
- Doceren en coordineren diverse cursussen in de bachelor sociologie; 
- Begeleiding van bachelor- en masterscripties.
Sociologie
Psychologie
Nowak, dr. T.Universitair docent Politieke WetenschappenPoliticologie
Rechtsgeleerdheid
Sociologie
Nuenen, F.M. vanBiopsychosociale benadering van gezondheidszorgSociologie
Sociale Wetenschappen, Biomedische
Ploeg, dr. R. van derPostdoc en docent Pesten en slachtofferschap, KiVa, sociale netwerken, groepsprocessen, landenvergelijkend onderzoek, etnische ongelijkheid
Sociologie
Popping, dr. R.Universitair docent levensloop, vergelijkend onderzoek, arbeids- en familie sociologie Sociologie
Raat, dr. A.N.Onderwijcoordinator Klinische Fase Janet Raat studied medical sociology / ethics at the University of Groningen. After graduation she developed and implemented a learning program of medical ethics throughout the medical curriculum, for which she received the Faculty Educational Award. Being involved with the implementation of the Master’s programme, she got interested in the transition from student to medical doctor. Currently she works on her PhD about the influence of social comparison on the learning of students in clinical practice. Besides, she is member of several ethical committees among which the Regional Euthanasia Review Board in the Netherlands and the Ethical Review Board of the Netherlands Association for Medical Education.Onderwijs & Onderwijskunde
Sociologie
Medische Ethiek
Raven, drs. D.PromovendusSociologie
Psychiatrie
Rengers, J.M.PhD studentSociologie
Richardson, J.E.F., MScOnderzoekerSociologie
Psychologie, Sociale
Rijsewijk, L.G.M. van, MScAIOadolescenten; jongeren; sociale relaties; sociale steun; hulp; klasgenoten; peers; sociale netwerk analyseSociologie
Roi, C. la, MScPhD-studentSociologie
Roos, M., MScDocentSociologie
Savickaite, R., MScPhD candidate (Promovendus)adolescence, social networks, peer relations, romantic relationships, status, social developmentSociologie
Smaniotto, dr. R.C.Docent schrijfvaardigheid; evolutionaire sociologie Sociologie
Snijders, prof. dr. T.A.B.Hoogleraar statistiek, sociale netwerken, multilevel analyse, stochastische modellen in de gedrags- en maatschappijwetenschappen Statistiek & Kansrekening
Sociale Wetenschappen, Kwantitatieve Methoden
Sociologie
Steenbergen, dr. H.Opleidingscoördinator/docentSociologie
Steglich, dr. C.E.G.Universitair hoofddocent sociale netwerken, stochastische modellen Sociale Wetenschappen, Kwantitatieve Methoden
Statistiek & Kansrekening
Sociologie
Steverink, prof. dr. B.J.M.Adjunct hoogleraar succesvol ouder worden, welbevinden, sociale relaties, zelf-regulatie, levensloop, theorie-vorming, instrumentontwikkeling, interventies, implementatie, valorisatie Gerontologie
Sociologie
Psychologie
Stokman, prof. dr. F.N.Hoogleraar models of collective decision making, strategic intervention in complex, collective decision making, analysis of social networks, sustainability, social cohesion Sociale Wetenschappen, Kwantitatieve Methoden
Sociologie
Politicologie
Stulp, G., PhDPost-doctoraal onderzoekerReproductive decision-making; human behavioural ecology; biosocial approach; heightSociologie
Evolutionaire Biologie
Teekens, T.P., MScPromovendusSociologie
Timmerman, prof. dr. M.C.hoogleraarJeugdstudies; sociale vraagstukken met betrekking tot jeugdSociale Vraagstukken
Sociale Wetenschappen, Interdisciplinaire
Sociologie
Valk, prof. dr. H.A.G. deHonorair hoogleraar Migratie en de levensloopInternational migration, demographic characteristics and behaviour of migrant populations, family formation, intergenerational relationshipsDemografie
Gezinsstudies
Sociologie
Vanclay, prof. dr. F.M.D.Hoogleraar Culturele Geograpfie Keywords to describe research
social impact assessment and management; social performance; social licence to operate; social sustainability; Arctic development; sense of place; place attachment; community engagement; public participation; corporate social responsibility; human rights impact assessment; social aspects of climate change; social aspects of natural resource management; technology assessment; applied social research; cultural geography (social/human geography); environmental sociology; rural sociology; sociology of food and agriculture 

Other matters to note:

Prof Vanclay was awarded the 2014 Individual Award from the International Association for Impact Assessment for his sustained contribution to the theory and practice of social impact assessment.
 
Prof Vanclay has been a visiting professor with the University of Eastern Finland, 2012; the University of Sao Paulo (San Carlos campus), Brazil,  2012; and the University of Southern Queensland, 2016. 

Prof Vanclay was President of the International Rural Sociology Association from 2000 to 2004. He also has a long affiliation with the International Association for Impact Assessment including sometime member of the Board of Directors, and various Committee Chair appointments 
Geografie
Milieukunde
Sociale Vraagstukken
Sociale Wetenschappen, Interdisciplinaire
Landbouwwetenschappen, Multidisciplinaire
Sociologie
Veenstra, prof. dr. D.R.Hoogleraar criminaliteit en veiligheid, pesten, netwerken van jongeren Sociologie
Veenstra, T.W., MScStudieadviseur Sociologie vaardigheden onderwijs Sociologie
Venema, S.D.DocentDemografie
Sociologie
Wal, dr. M. van derDocent Specifiek lesgeven en meten van competencies en burgerschap Onderwijs & Onderwijskunde
Sociologie
Weeting, J.C.PhD studentSignaling, Identity signaling, Social Identity, (Non)verbal cues, Cooperation Sociologie
Psychologie
Wielers, dr. R.J.J.Universitair Hoofddocent Sociologie Sociologie van Arbeid en Organisatie Sociologie
Wilts, K.Studentassistent Research & Valorisation; Bureau Bestuur en DirectieSociologie
Winter, P. de, MScPromovendaRechtsgeleerdheid
Sociologie
Wittek, prof. dr. R.P.M.Hoogleraar Subdisciplines 
Organisatiesociologie - arbeidssociologie - sociologische theorie - economische sociologie - sociologie van veroudering

Themas
Duurzame samenwerking - beheersing - controle - organisatieverandering - administratieve reform - institutionele verandering - decentralisatie - sociale netwerkdynamiek - humanitaire actie
Sociologie
Gedragswetenschappen
Management
Bedrijfskunde
printOok beschikbaar in het: English