Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Godsdienstwetenschappen

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

NaamFunctieExpertiseVakgebied
Aksu, A.W., MPhD StudentDead Sea Scrolls; Ancient History of the Near East; Ancient JudaismGeschiedenis
Godsdienstwetenschappen
Klassieke Talen & Culturen
Baar, prof. dr. M.P.A. deHoogleraar in de cultuurgeschiedenis van het christendom in de vroegmoderne tijd, met bijzondere aandacht voor de Nederlandse religiegeschiedenis in haar internationale context.Gender en religie in de vroegmoderne tijd; Religie en biografie; Religieuze dissidenten in het vroegmoderne Europa; Vrijzinnig protestantisme in het negentiende-eeuwse EuropaGodsdienstwetenschappen
Geschiedenis
Vrouwenstudies
Bartelink, dr. B.E.Senior Onderzoeker (postdoc)Religie, seculariteit, ontwikkelingssamenwerking, gezondheid, gender, seksualiteit, maatschappelijke organisaties, kennis valorisatie, polarisatie, diversiteit, Nederland, Oeganda , Oostelijk en Zuidelijk AfrikaAntropologie
Godsdienstwetenschappen
Sociologie
Bremmer, prof. dr. J.N.Emeritus hoogleraar in de algemene godsdienstgeschiedenis en vergelijkende godsdienstwetenschap Griekse, Romeinse, vroeg-christelijke en hedendaagse religie en de geschiedenis van hun studie Godsdienstwetenschappen
Klassieke Talen & Culturen
Geschiedenis
Buitelaar, prof. dr. M.W.Hoogleraar in de hedendaagse islam Religie in het dagelijks leven, pelgrimage studies,  antropologie van de islam, migratie & identiteit, moslims in de diaspora, Dialogical Self Theory, biografisch onderzoek
Antropologie
Godsdienstwetenschappen
Regiostudies
Hupkes, S.PhD CandidatePeace and peacebuilding, democracy, power-sharing democracy, group identities and group rightsFilosofie
Godsdienstwetenschappen
Internationale Betrekkingen
Irving, dr. A.J.M.Ritual and Liturgy (History, Theology, Practice); Material Culture and Religion; History of the Book (Codicology; Palaeography; Beneventan Studies); Medieval Education (Distichs of Cato; Erasmus); Heritage Studies; Digital Text EditingGodsdienstwetenschappen
Mediaevistiek & Renaissancestudies
Geschiedenis
Jedan, prof. dr. C.Hoogleraar Godsdienstfilosofie en Ethiek Ideeëngeschiedenis; interactie religie - filosofie; praktische filosofie (ethiek, politieke filosofie); rouwcultuur
Godsdienstwetenschappen
Filosofie
Ethiek
Knibbe, dr. K.E.Universitair Hoofddocent Sociologie en Antropologie van ReligieIk doe kwalitatief onderzoek naar religie en secularisme in Nederland, recent met name met betrekking tot de thema's van gender en seksualiteit. Op dit moment leidt ik een project getiteld: "Sexuality, Religion and Secularism". Eerder onderzoek richtte zich op Catholicisme en hedendaagse spiritualiteit in Nederland en op Nigeriaanse Pinksternetwerken in Nederland en Europa. Daarnaast publiceer ik regelmatig methodologische en theoretische reflecties op de dilemma's die voort komen uit de kwalitatieve bestudering van religie, met name via participerende observatie.

Voor studenten: ik begeleid alleen studenten die kwalitatief onderzoek doen.
Antropologie
Godsdienstwetenschappen
Sociologie
Lans, B.E.A.L. van der, MADocent / PhD studentJoden en christenen in het Romeinse Rijk van de eerste twee eeuwen n.Chr. Godsdienstwetenschappen
Geschiedenis
Maeckelberghe, dr. E.L.M.Universitair Docent EthiekMedische Ethiek, Scientific Integrity, Medical HumanitiesEthiek
Medische Ethiek
Godsdienstwetenschappen
Mason, prof. dr. S.N.Distinguished Professor of Ancient Mediterranean Religions and CulturesEastern Roman Empire, Provincial administration, Hellenistic-Roman Judaea (society and life), Hasmonean Revolt and Rule, Jewish Wars against Rome, Judaean expatriate communities (Diaspora), works of Flavius Josephus, ancient historiography and rhetoric, Jewish-Christian (and -Roman) relations to the emperor Julian.Geschiedenis
Klassieke Talen & Culturen
Godsdienstwetenschappen
Molendijk, prof. dr. A.L.Hoogleraar geschiedenis van het christendom en hoogleraar wijsbegeerte Geschiedenis van de 19e en 20e eeuwse Duitse en Nederlandse Theologie en Godsdienstwetenschap; Ernst Troeltsch (1865-1923); Geschiedenis van het liberale protestantisme; Religie en samenleving; Materieel christendom; Religie in de publieke sfeer Godsdienstwetenschappen
Filosofie
Geschiedenis
Nanninga, dr. P.G.T.Universitair docent Midden-Oostenstudies- Midden-Oosten
- Islam
- Jihadisme (al-Qaeda, IS)
- Religie en geweld
Regiostudies
Godsdienstwetenschappen
Cultuurstudies
Noort, prof. dr. E.Professor em. in de Israëlitische letterkunde, de uitlegging van het Oude Testament, de geschiedenis van de Israëlitische godsdienst en de inter-testamentaire letterkunde Oude Testament- Het boek Jozua- Hermeneutiek- Archeologie van Palestina- Receptiegeschiedenis Godsdienstwetenschappen
Oldenhuis, prof. mr. dr. F.T.Honorair hoogleraar Religie en Recht aan de faculteit Rechtsgeleerdheid en aan de faculteit Godgeleerdheid en godsdienstwetenschap Aansprakelijkheidsrecht; i.h.b. onrechtmatige daad en kwalitatieve aansprakelijkheid; huurrecht; religie en recht, i.h.b. op de grensvlak van kerkgenootschappen en het privaatrecht Rechtsgeleerdheid
Godsdienstwetenschappen
Paul, prof. dr. H.J.Bijzonder hoogleraar vanwege IZB / GZB met de leeropdracht Secularisatie Studies Geschiedfilosofie; Historiografie; Religiegeschiedenis Geschiedenis
Godsdienstwetenschappen
Popovic, prof. dr. M.Decaan van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap Bijbel, Dode Zeerollen, Jodendom in de Grieks-Romeinse periode, archeologie, Romeins Judaea en de Joodse oorlog tegen Rome, para-Bijbelse literatuur, astrologie en magie

zie ook http://www.rug.nl/news-and-events/people-perspectives/inbeeld/mpopovic

Geesteswetenschappen, Multidisciplinaire
Geschiedenis
Godsdienstwetenschappen
Roig Lanzillotta, dr. dr. F.L.Universitair Hoofddocent Nieuwe Testament en Vroeg Christendom Nag Hammadi codices and Gnosticism;
Greek Philosophy and Early Christianity;
Religion and Philosophy in Late Antiquity;
Early Christian Apocrypha;
Godsdienstwetenschappen
Filosofie
Ruiten, prof. dr. J.T.A.G.M. vanProfessor in de receptiegeschiedenis van de Bijbel: historische hermeneutiek Oude Testament; Receptiegeschiedenis; Literatuur van het vroege Jodendom; Jubileeën Godsdienstwetenschappen
Slob, prof. dr. W.H.Bijzonder hoogleraar vanwege de Stichting Bijzondere Leerstoel Protestantse ­Theologie op de leerstoel 'Protestantse Kerk, Theologie en Cultuur'Relatie theologie en cultuurFilosofie
Godsdienstwetenschappen
Stuckrad, prof. dr. C.K.M. vonHoogleraar Religiewetenschap en Decaan van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap Working in international and interdisciplinary scholarly teams and networks; experience in leading groups inside and outside the university; experience in publishing professional journals and book series; commitment to teaching

Scholarly focus of interest:
European cultural history from antiquity through today, with a focus on religion in diverse cultural settings; Diversity of knowledge systems; Method and theory in the study of religion; Discursive study of religion; Esoteric discourses in European culture, with special emphasis on astrology and kabbalah; Religion, philosophy, and nature; Religion and secularity
Cultuurstudies
Godsdienstwetenschappen
Wetenschapsgeschiedenis
Tarusarira, dr. J.Assistant Professor of Religion, Conflict and PeacebuildingReligion, Conflict, Peacebuilding and Reconciliation; Religion and Politics; Community Development; Civil Society and Social MovementsSociale Wetenschappen, Interdisciplinaire
Godsdienstwetenschappen
Geesteswetenschappen, Multidisciplinaire
Travagnin, dr. S.Assistant Professor of Religion in Asia (tenure track)Religion and Society in Modern China; Buddhism and Buddhists in 20th century China and Taiwan; Buddhist teaching of Yinshun (1906-2005); Madhyamika in China and 大智度論; Religion and the Media in China (online Buddhist rituals; Buddhist films and documentaries); Buddhist Women in Taiwan; Buddhist Education in Chinese History; New Guanyin Worship.Aziëstudies
Godsdienstwetenschappen
Geschiedenis
Vellenga, dr. S.J.Vice-decaan, PH Onderwijs, OnderwijsdirecteurGodsdientsociologieGodsdienstwetenschappen
Weir, prof. dr. T.H.Cultural and Intellectual History of Modern Germany and Europe; Transnational History of Religion and Secularism; History of modern worldviews.Geschiedenis
Godsdienstwetenschappen
Wilde, C.E., PhDAssistant Professor, tenure track vroege (formatieve) IslamQur'ānic Studies; Late Antiquity; Christian Arabic; SyriacGodsdienstwetenschappen
Wilson, dr. E.K.Associate Professor Politics and ReligionReligion and politics, secularism, refugees and forced migration, human rights, development, global justice, globalization, climate changeInternationale Betrekkingen
Godsdienstwetenschappen
Geesteswetenschappen, Multidisciplinaire
Xavier Pena, J.PhD studentJudaism in the Graeco-Roman Period, Ancient Historiography, Flavius Josephus, Ancient CosmologyGeschiedenis
Klassieke Talen & Culturen
Godsdienstwetenschappen
Zock, prof. dr. T.H.Bijzonder hoogleraar levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid met bijzondere aandacht voor het domein van de geestelijke verzorging relationele psychoanalyse; identiteitstheorieën; kunst, verbeelding en religie; geestelijke verzorging Godsdienstwetenschappen
Psychologie
Zurawski, J.M., PhDPostdoctoral Fellow, Qumran InstituteJudaism in the Greco-Roman period, Jewish Hellenistic literature, Hebrew Bible, New Testament, pseudepigrapha, Philo of Alexandria, Septuagint, ancient educationKlassieke Talen & Culturen
Geschiedenis
Godsdienstwetenschappen
printOok beschikbaar in het: English