Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Bestuurskunde

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

NaamFunctieExpertiseVakgebied
Berg, prof. dr. C.F. van denHoogleraar Global and Local GovernanceBestuurskunde
Politicologie
Sociale Wetenschappen, Interdisciplinaire
Brink, dr. B.Docent bestuurskundeBeleidswetenschappenBestuurskunde
Sociale Wetenschappen, Interdisciplinaire
Busscher, dr. T.Universitair Docent InfrastructuurplanningPlannings- & Ontwikkelingsstudies
Verkeerskunde
Bestuurskunde
Geet, M.T. van, MScPromovendusMy research interest includes, but is not limited to:
- Integrated Land Use and Transport Planning
- Policy Integration

- Institutional Design
- Governance
- Public Value Management
- Policy Implementation
Bestuurskunde
Stadsstudies & Planologie
Helden, prof. dr. G.J. vanHoogleraarBestuurskunde
Bedrijfskunde
Financiering
Herweijer, dr. M.Universitair docent Onderzoek naar de werking van bestuursrecht en de uitvoering van beleid. Specialisatie in evaluatieonderzoek: zowel juridische wetsevaluatie als beleidsevaluatie en rekenkameronderzoek.  Bestuurskunde
Politicologie
Hoogstra, mr. N.G.Docent bestuursrecht / OnderzoekerAlgemeen bestuursrecht, omgevingsrecht (Wabo), bestuurskundeBestuursrecht, Staatsrecht & Belastingrecht
Bestuurskunde
Ridder, prof. dr. J. dehoogleraar vergelijkend publiek managementBestuurskunde
Politicologie
Sociale Wetenschappen, Interdisciplinaire
Smit, drs. S.E.Directeur Sustainable SocietyStrategische netwerken, Europees beleid en subsidies, Horizon 2020, impact, co-creatie, profilering, relatiebeheer, makelaarschap, projectontwikkeling en projectmanagement.Internationale Betrekkingen
Geschiedenis
Bestuurskunde
Tollenaar, mr. dr. A.Universitair docent Algemeen bestuursrecht, regulering, beleidsregels, handhavingsrecht (Wet Bibob), sociaal zekerheidsrecht.  Bestuurskunde
Bestuursrecht, Staatsrecht & Belastingrecht
Rechtsgeleerdheid
Politicologie
Verweij, dr. S.Postdoctoraal Onderzoeker Infrastructuur PlanningMijn primaire onderzoeksinteresses en activiteiten zijn in de volgende gebieden en raakvlakken daartussen:
 > Complexiteit
 > Governance en Netwerken
 > Infrastructuurplanning
 > Infrastructuur Projectimplementatie
 > Projectevaluatie
 > Project Management and Organisatie
 > Publiek-Private Samenwerking
 > Qualitative Comparative Analysis
Bestuurskunde
Management
Stadsstudies & Planologie
Vries, prof. dr. J. deDecaan Campus Fryslân. Opbouw facultaire organisatie voor een volwaardige universitaire vestiging van de RUG in Leeuwarden, met nieuwe masteropleidingen, een Bachelor College en een onderzoeks- & valorisatieagenda die past binnen de prioriteiten van de regio.Bestuurskunde
Wever, mr. M.Rechtsgeleerdheid
Bestuurskunde
Bestuursrecht, Staatsrecht & Belastingrecht
Winter, prof. dr. H.B.Hoogleraar Bestuurskunde Bestuurskunde, (wets)evaluatieonderzoek, toezicht en rechtshandhaving, algemeen bestuursrecht, bestuursprocesrecht, vreemdelingenrecht, asylum law.
Bestuurskunde
Sociale Wetenschappen, Interdisciplinaire
Bestuursrecht, Staatsrecht & Belastingrecht
printOok beschikbaar in het: English