Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Psychologie, Sociale

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

NaamFunctieExpertiseVakgebied
Adang, prof. dr. O.M.J.Bijzonder hoogleraar Veiligheid en Collectief gedrag Otto Adang is per 1 april 2016 bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen benoemd tot bijzonder hoogleraar Veiligheid en collectief gedrag. Adang is sinds 2004 lector Openbare Orde & Gevaarbeheersing aan de Politieacademie. De leerstoel wordt gefinancierd door de Politieacademie en geldt voor een periode van in ieder geval vijf jaar. Veiligheid van burgers is een voortdurende zorg voor overheden, politie en vele andere instanties. De laatste jaren zijn Europese landen in toenemende mate het toneel van ernstige rellen en ongeregeldheden. Ook in Nederland bestaat het risico op grootschalige ordeverstoringen, die de maatschappij kunnen ontwrichten en veiligheid reduceren. Om dit soort collectief gedrag te kunnen voorkomen of er, indien nodig, adequaat op te reageren, is kennis nodig.De bijzondere leerstoel heeft tot doel om bij te dragen aan theorievorming, onderzoek, onderwijs en kennisverspreiding met betrekking tot mechanismen in collectief gedrag die bijdragen aan of afbreuk doen aan het bestaan en ontstaan van veilige situaties in de interactie tussen overheden en burgers, waarbij theorie en praktijk met elkaar verbonden worden. Adang heeft in de afgelopen jaren unieke kennis opgebouwd op het terrein van collectief gedrag in relatie tot veiligheid. De Politieacademie streeft er naar deze kennis verder te verdiepen en verbinden met wetenschappelijke inzichten en ziet in deze leerstoel uitstekende aanknopingspunten.Dr. Otto M.J. Adang (1956) is gedragswetenschapper. Hij is sinds 2004 lector Openbare Orde & Gevaarbeheersing aan de Politieacademie. Adang is geïnteresseerd in agressie, verzoening en collectief gedrag in relatie tot openbare orde handhaving. Hij geeft sinds 1998 leiding aan het door hem opgezette onderzoeksprogramma Geweld- en gevaarbeheersing in conflictsituaties, gericht op de interactie tussen politie en burgers. Adang was lid van de commissie Project X Haren.Psychologie, Sociale
Ayuningtyas, D.A.PhD studentPsychologie
Psychologie, Sociale
Bouman, T., PhDPostdoctoraal onderzoeker/docentPsychologie, Sociale
Psychologie, Multidisciplinaire
Psychologie
Brakel, dr. T.M.Onderzoeker/DocentPsychologie, Sociale
Contzen, N., PhDPostdoctoral researcher Social-cognitive factors of behaviour change; Public health promotions; Acceptability of innovations; Social dilemma and cooperation
Psychologie, Sociale
Dalley, dr. S.E.docent My research focuses on the social psychological nature of male and female body dissatisfaction, as well as how such dissatisfaction can evoke unhealthy dieting and exercise behaviours. Psychologie, Sociale
Dijkstra, prof. dr. A.Hoogleraar Sociale Psychologie van Gezondheid en Ziekte; Gezondheidspsychologie; Gedragsverandering- en beinvloeding; Addictions Psychologie, Toegepaste
Verslaving
Psychologie, Sociale
Elbert, dr. S.P.postdoc / docent Gezondheid, sociaal-economische status (SES), ongelijkheid, overreding, gedragsverandering, gezondheidscommunicatie, stemkenmerken, tailoring, communicatie modaliteit, framing Psychologie, Sociale
Psychologie, Toegepaste
Psychologie
Epstude, dr. K.Associate professorCounterfactual thoughts; emotions; social judgmentPsychologie, Sociale
Feenstra, S., MScPromovendusMacht, Leiderschap, (On)ethisch gedragHuman Resource Management & Organizational Behaviour
Psychologie, Sociale
Fennis, prof. dr. B.M.Hoogleraar Consumer psychology, persuasion, unconscious influence, consumer self-regulation, nudging and heuristics, consumer health and well-being, food-related decision making.
 
My main research interest is what you could label "Hidden Persuasion" and focuses on how subtle (and not so subtle) marketing cues influence consumers in their emotions, thoughts and behavior, frequently without them being aware of this influence. The results of this research can aid in empowering consumers and foster health and wellbeing. Please see the research page for an overview of published work in these areas
Marketing
Psychologie, Sociale
Psychologie, Toegepaste
Figueiredo Leal, A.L.PhD StudentPsychologie, Sociale
Geckova, dr. A.Vice-director of Graduate School Kosice Institute for Society and Health, Youth and Health research programme Health Psychology, Social determinants of health Psychologie, Sociale
Sociale geneeskunde, Milieugezondheidskunde en Arbeidsgeneeskunde
Geiger, J.L., MScPhD StudentPsychologie, Sociale
Gmelin, J.H., MScdynamic systems theory, thematic analysis, narrative analysis, time series analysis, fractal analysis, identity construction, queer theory, LGBTQ* psychology, identity developmentOntwikkelingspsychologie
Psychologie, Sociale
Sociale Wetenschappen, Kwantitatieve Methoden
Gootjes, F.C.PhD studentPsychologie
Psychologie, Sociale
Gordijn, prof. dr. E.H.Hoogleraar stereotypering, vooroordelen, emoties, intergroepsconflict Psychologie, Sociale
Greijdanus, dr. H.J.E.Docent / onderzoeker Ik ben geïnteresseerd in menselijke cognities en gedrag. Wat beweegt en motiveert mensen? Welke factoren beïnvloeden ons denken en doen? Kan ons online gedrag op sociale media signalen geven over en invloed hebben op wat we offline van plan zijn? Deze onderwerpen onderzoek ik met verscheidene methoden, variërend van vragenlijsten en inhoudsanalyse van communicatie tot reactietijdmetingen en elektro-encefalografie (EEG).

Sleutelwoorden: Sociale psychologie, sociale media,  sociale cognitie, sociale neurowetenschappen, intragroepsprocessen, intergroepsconflict, interpersoonlijke communicatie, shared reality, construal level, multilevel, elektro-encephalografie (EEG)
Psychologie, Sociale
Psychologie, Toegepaste
Sociale Vraagstukken
Hansen, dr. N.UHD Sociale en culturele veranderinged in de ontwikkelingswereld, intergroepsrelaties, reacties op sociale discriminatie Psychologie, Sociale
Heu, L.C., MScPsychologie, Sociale
Ioannou, dr. M., PhDsocial psychology, intergroup contactPsychologie, Sociale
Jager, mr. C.E. dePromovendus en Docent- Rechtspsychologie (Behavioural Law)
- Europees economisch- en privaatrecht
- Psychologie op de financiële markten (Behavioural Finance)
- Decision Making
- Financiële geletterdheid
Rechtsgeleerdheid
Psychologie, Sociale
Jager, dr. W.Universitair Hoofddocent Marketing, agent based simulation Sociale Wetenschappen, Interdisciplinaire
Psychologie, Sociale
Management
Bedrijfskunde
Informatica, Kunstmatige Intelligentie
Jans, dr. L.Onderzoeker; Docent Group processes, Social identity, Diversity, Bottom-up initiative Psychologie, Sociale
Jonge, K.M.M. de, MScPromovendus Blended working practices: the shift that many knowledge workers nowadays make towards increased discretion and connectedness (such as the possibility to work time- and location-independently, and having continuous access to co-workers and job-relevant information), enabled by new ICTs. I am interested in how these aspects of blended working (mis)fit with workers’ need for structure and autonomy and how these new ways of working affect performance, creativity, and (group) brainstorming.

See also: www.kikidejonge.nl
Organisatiepsychologie
Psychologie
Psychologie, Sociale
Keizer, dr. K.E.Assistant professorPsychologie, Sociale
Kuis, ing. H.M.Research engineer in Biomedical product developmentTechnologie, Biomedische
Werktuigbouwkunde
Psychologie, Sociale
Kuschel, A.PhD StudentPsychologie, Sociale
Sociologie
LeKander-Kanis, drs. H.B.Junior onderzoekerBabet LeKander is o.l.v. Katherine Stroebe en Tom Postmes werkzaam binnen het project Gronings Perspectief (www.groningsperspectief.nl), een onderzoek naar de sociaal-psychologische gevolgen van aardbevingen op de Groninger.Psychologie, Sociale
Leliveld, dr. M.C.Universitair docent Sustainable Society | Besliskunde | Ethiek en Moraliteit | Cause-Related Marketing | Goede doelen | Fondsenwerving | Consumentengedrag | Verantwoord verpakken |Rechtvaardigheid en Eerlijkheid | Onderhandelen Marketing
Psychologie, Sociale
Gedragswetenschappen
Lemmen, N.H., MScPromovendusPsychologie, Sociale
Lopez Lopez, dr. M.Assistant Professor, Rosalind Franklin FellowChild welfare; family foster care; residential child and youth care; transition to adulthood from public care; decision-making in the child welfare system.Orthopedagogiek
Psychologie, Sociale
Sociale Vraagstukken
Mulder, dr. L.B.Universitair Hoofddocent moraliteit, (on)ethisch gedrag, sancties, regels en normen Human Resource Management & Organizational Behaviour
Psychologie, Sociale
Neuijen, dr. J.A.Programma Coordinator EMFC; Docent GEMBedrijfskunde
Management
Psychologie, Sociale
Noorda, drs. J.R.Hoofd HR ExpertsHuman Resources
organisatie verandering, ontwikkeling en reorgansiatie
Psychologie, Sociale
Otten, prof. dr. S.Hoogleraar Intergroepsrelaties en Sociale Integratie diversiteit, sociale integratie, intergroepsrelaties, sociale identiteit Psychologie, Sociale
Par, S.E. van de, MScJunior onderzoekerPsychologie, Sociale
Perlaviciute, dr. G.UD OmgevingspsychologieMy key research interests lie in public evaluations and acceptability of energy sources, systems and policies, and which factors influence these evaluations and acceptability judgements. I focus on theory development and applying theory in addressing acute environmental and energy problems.Psychologie, Sociale
Peters, A.M.PhD-studentPsychologie, Sociale
Pinto Teixeira, C.N., PhDMarie-Curie FellowPsychologie, Sociale
Sociale Vraagstukken
Sociale Wetenschappen, Kwantitatieve Methoden
Postmes, prof. dr. T.T.HoogleraarTom Postmes onderzoekt menselijk gedrag in virtuele groepen en gemeenschappen, in grote mensenmassa's, maar ook in organisaties en "gewone" teams. In dit onderzoek staat de invloed van persoonlijke en sociale identiteit centraal: de relatie tussen individualiteit en de groep. Samen met zijn collega’s zoekt Tom Postmes naar een antwoord op de vraag hoe door sociale interacties groepsnormen, persoonlijke en sociale identiteiten ontstaan en veranderen. Als erkenning voor zijn werk ontving hij diverse internationale prijzen en subsidies, onder meer van de KNAW, NWO, de Economic and Social Research Council (UK) en de National Science Foundation (VS).

In 2014 voerden Katherine Stroebe en ik een volledig onafhankelijk onderzoek uit naar sociaal-psychologische reacties op aardbevingen. U vindt hier een brief aan de deelnemers van het onderzoek met een beschrijving van onderzoeksvragen en wat eerste resultaten. Binnenkort volgt meer informatie.
 
De overheid heeft ons afgelopen jaren gevraagd om een tweetal overzichten te schrijven: een integratie van kennis over ongenoegen, protest en grootschalige ordeverstoringen. Wilt u weer weten over "sociale onrust"--in het bijzonder grootschalig protest? Dit onderzoek, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2013), kunt u hier downloaden. Wilt u meer weten over collectief ongenoegen en ordeverstoringen? Dit onderzoek in opdracht van het ministerie van veiligheid en Justitie kunt u hier downloaden.


Psychologie, Sociale
Richardson, J.E.F., MScOnderzoekerSociologie
Psychologie, Sociale
Rietzschel, dr. E.F.Universitair docentCreativiteit; groepsonderzoek; experimenten; veldonderzoek; statistiek; onderwijs; schrijfvaardigheidPsychologie
Organisatiepsychologie
Psychologie, Sociale
Roos, C.A.PhD studentPsychologie, Sociale
Ruël, dr. G.C.Universitair DocentBedrijfskunde
Management
Gedragswetenschappen
Psychologie, Sociale
Psychologie, Experimentele
Innovatie en Technology Management
Sociale Wetenschappen, Kwantitatieve Methoden
Technologie, Multidisciplinaire
Ruepert, dr. A.M., PhDPostdoctoraal onderzoeker/docentEnvironmental psychology; Pro-environmental behaviour at work; Values; Self-controlPsychologie, Sociale
Sharpe, E.J., MScPhD StudentAcceptability of energy sources, systems and policies. The role and influence of personal values. Construal level theory and decision-making.Psychologie, Sociale
Skoumalová, I.Psychologie, Sociale
Sociale geneeskunde, Milieugezondheidskunde en Arbeidsgeneeskunde
Sloot, D.PhD studentEnvironmental behaviour and social identity, community initiativesPsychologie, Sociale
Spears, prof. dr. R.HoogleraarPsychologie, Sociale
Steg, prof. dr. E.M.Hoogleraar Omgevingspsychologie; verklaren van milieugedrag, waaronder energieverbruik en autogebruik; acceptatie en effecten van milieubeleid; duurzame energietransitie; klimaatverandering; waarden; intrinsieke motivatie Psychologie, Sociale
Stroebe, dr. K.E.Universitair Hoofd DocentKatherine Stroebe onderzoekt hoe mensen zich gedragen als ze zich onrechtvaardig behandeld voelen, omdat ze bijvoorbeeld gediscrimineerd zijn, of iets naars in hun leven hebben meegemaakt. Hierbij staat aan de ene kant de vraag centraal hoe gevoelens van onrechtvaardigheid persoonlijk welzijn en de behoefte om actie te ondernemen beïnvloeden. Aan de andere kant is Katherine Stroebe geïnteresseerd in hoe mensen onrechtvaardigheid verklaren. Wat zien mensen als de oorzaak van onrechtvaardigheid? God, het lot, de mens zelf?

De afgelopen jaren doet Katherine Stroebe samen met Tom Postmes onderzoek naar de sociaal-psychologische gevolgen van de aardbevingen. Deze onderzoeken zijn volledig onafhankelijk. Deze onderzoeken, en het gevoel dat er nog weinig kennis is over de psycho-sociale gevolgen van de aardbevingen, hebben aanleiding gegeven tot een breder onderzoek naar de ‘staat’ van de Groninger: hoe beleven bewoners van de provincie Groningen belangrijke onderwerpen zoals gezondheid, veiligheid en hun toekomstperspectief? Zie http://www.groningsperspectief.nl/ voor meer informatie.
Psychologie, Sociale
Ünal, dr. A.B.DocentPsychologie, Sociale
Vegt, prof. dr. G.S. van derProfessor Effectief teamfunctioneren, team compositie, diversiteit, team stabiliteit, samenwerkingsprocessen tussen en binnen teams, prestatiemanagement. Psychologie, Toegepaste
Psychologie, Sociale
Management
Velthuis, F., MScPhD candidate medical educationResearch about medical education curriculum renewal and organizational change.Psychologie, Sociale
Organisatiepsychologie
Onderwijs & Onderwijskunde
Veselska, dr. Z., MScSenior researcher of Youth and Health Graduate School KISH research program Health Psychology, Psychosocial determinants of health and health-related behaviours Psychologie, Sociale
Sociale geneeskunde, Milieugezondheidskunde en Arbeidsgeneeskunde
Vink, L.M., MScPromovendusThe psychological processes involved in the decision process regarding the purchase of a dogPsychologie, Sociale
Vrieling, L., MScPhD-studentPsychologie, Sociale
Wu, Y.PhD studentHealth PsychologyPsychologie, Sociale
Zeiske, N., MScPromovendusPsychologie, Sociale
Zomeren, prof. dr. M. vanUniversitair Hoofddocent Sociale Psychologie Sociale Relaties, Collectief Gedrag, Protest, Emotie, Moraliteit, Efficacy, Identiteit Psychologie, Sociale
printOok beschikbaar in het: English