Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Onderwijspsychologie

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

NaamFunctieExpertiseVakgebied
Beetsma, dr. Y.Adviseur Toetsen en Beoordelen in het Hoger Onderwijs, Coordinator Toetsondersteuning, Tentamenverwerking en Vragenlijstverwerking, Medewerker Digitaal ToetsenToetsdeskundigeOnderwijspsychologie
Sociale Wetenschappen, Kwantitatieve Methoden
Bos, prof. dr. K.P. van denBijzonder hoogleraar, Universitair hoofddocent Algemene en specifieke leerproblemen, met name leesproblemen en dyslexie Orthopedagogiek
Onderwijspsychologie
Cnossen, dr. F.Universitair docent Cognitive Engineering & Medical CognitionCognitieve Psychologie toepast op: Patientveiligheid; Mens-Machine Interactie (m.n. medische technologie); Leren van (Medische) Vaardigheden; Mens-Robot Interactie; Rijgedrag
Psychologie, Toegepaste
Onderwijspsychologie
Informatica, Kunstmatige Intelligentie
de Jonge-Hoekstra, L., MScDocent en onderzoekerGebaren, embodied cognition, excellentie, Wetenschap & Techniek-onderwijs.Ontwikkelingspsychologie
Onderwijspsychologie
Psychologie
Dijk, dr. M.W.G. vanUniversitair HoofddocentVroege sociale en cognitieve ontwikkeling vanuit het perspectief van complexe dynamische systemen. Steekwoorden: ouder-kindinteractie, taalverwerving, voor- en vroegtalige ontwikkeling, diagnostiek, voedingsproblemen, redeneren, variabiliteit, observatie van gedrag, tijdseriele analyse, complexe dynamische systemen, de ontwikkeling van talent en creativiteit.Ontwikkelingspsychologie
Onderwijspsychologie
Fokkens-Bruinsma, dr. M.Universitair docent leren en instructie in het hoger onderwijs, motivatie van docenten, lerarenopleiding, kwaliteitszorg Onderwijs & Onderwijskunde
Onderwijspsychologie
Geert, prof. dr. P.L.C. vanHoogleraarZie mijn persoonlijke website (www.paulvangeert.nl; of klik op het kleine blauwe Home icoontje rechts op deze pagina)Ontwikkelingspsychologie
Onderwijspsychologie
Psychologie, Mathematische
Gremmen, M.C., MScPromovendus (AiO)Jeugd en adolescentie; Schoolprestaties en schoolmotivatie; Sociale relaties; Peer status; Prosociaal gedrag; Antisociaal gedrag en risicogedrag; Pesten en victimizatie; Sociale netwerk analyse (SIENA)Sociologie
Onderwijspsychologie
Ontwikkelingspsychologie
Harmsen, R., MScPromovendaGedragswetenschappen
Onderwijspsychologie
Onderwijs & Onderwijskunde
Helms-Lorenz, dr. M.Universitair HoofddocentOnderwijs & Onderwijskunde
Onderwijspsychologie
Kostons, dr. D.D.N.M.Docent/onderzoeker Zelfregulerend leren, executieve functies, oogbewegingen. Onderwijspsychologie
Kuijper, dr. S.J.M.Docent/OnderzoekerOnderwijspsychologie
Ontwikkelingspsychologie
Linguïstiek
Kunnen, dr. E.S.Universitair Hoofddocent studiekeuze, studiekeuzeproblemen, identiteitsontwikkeling, dyamische systeem modellen Ontwikkelingspsychologie
Onderwijspsychologie
Loopers, J.H., MScPromovendus OrthopedagogiekOnderwijs & Onderwijskunde
Orthopedagogiek
Onderwijspsychologie
Mascareño Lara, dr. M.N.Assistant Professor Early childhood education, school readiness, learning and instruction, learning opportunities in the classroom Onderwijs & Onderwijskunde
Onderwijspsychologie
Minnaert, prof. dr. A.E.M.G.Hoogleraar Orthopedagogiek en Klinische Onderwijskunde / Projectleider onderzoekslijn Leer- en onderwijsproblemen / Waarnemend Hoofdopleider Orthopedagoog-Generalist (UPO-G)Orthopedagogiek
Onderwijs & Onderwijskunde
Onderwijspsychologie
Ontwikkelingspsychologie
Nijman, prof. dr. J.M.Hoogleraar Pediatric Urologie, functionele urologie en reconstructieve urologie Urologie & Nefrologie
Onderwijspsychologie
Pitz, W.E.H., MScDocentForensic Psychology with a particular focus on RapePsychologie
Psychologie, Toegepaste
Onderwijspsychologie
Rambaran, J.A., MScAiOSociale netwerk analyse (SIENA; ERGMs; UCINET); Jeugd en adolescentie; Sociale relaties; Prosociaal gedrag; Antisociaal gedrag en risicogedrag; Pesten en victimisatie; Peer status; Schoolprestaties en schoolgedragSociale Wetenschappen, Interdisciplinaire
Onderwijspsychologie
Ontwikkelingspsychologie
Steen, dr. S. van der, PhDuniversitair docentOntwikkelingspsychologie
Onderwijspsychologie
Orthopedagogiek
Steenbeek, dr. H.W.Universitair hoofddocent dyadische interactie in onderwijs- en spelcontext
procesanalyse bij effectstudies naar interventies in onderwijs
Ontwikkelingspsychologie
Onderwijspsychologie
Strijbos, prof. dr. J.W.HoogleraarAssessment en Feedback; Technologieondersteund leren (TEL); (Computerondersteund) Samenwerkend leren (CS)CL; Peer assessment; Peer feedback; Feedbackdialogen; Leergemeenschappen/Praktijkgemeenschappen; Instructieontwerp; Analysemethoden voor (CS)CL; Inhoudsanalyse van communicatieOnderwijs & Onderwijskunde
Onderwijspsychologie
Suhre, dr. C.J.M.Onderzoeker Evaluatieonderzoek, Sociaal wetenschappelijk Onderzoek Onderwijs & Onderwijskunde
Onderwijspsychologie
Psychologie, Experimentele
Werf, prof. dr. M.P.C. van derHoogleraar Onderwijzen en leren, vice decaan Faculteit GMW Onderwijs effectiviteit, leren en instructie, motivatie, persoonlijkheid, sociale relaties, burgerschap en sociale cohesie Onderwijs & Onderwijskunde
Onderwijspsychologie
printOok beschikbaar in het: English