Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Ontwikkelingspsychologie

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

NaamFunctieExpertiseVakgebied
Ballato, dr. L.Senior Tutor, Student counsellorStudents and Teachers counselling,  Curriculum Development, InternationalizationOntwikkelingspsychologie
Bongers, dr. R.M.Universitair Docent Bestudeerd actie-perceptie leren en ontwikkeling vanuit een gecombineerde benadering van Ecologische Psychologie en dynamische systeem theory. Gebruikt 'Uncontrolled Manifold' analyses en multifractale analyse om stabiliteit, variabiliteit en interactie dynamics van het actie-perceptie systeem te laten zien. Bestudeerd exploratieve processen om vast te stellen hoe nieuwe gedragingen emergeren en gestabiliseerd worden gedurende ontwikkeling en leren. Gebruikt een taak perspectief om 'serious games' te ontwikkelen om bovenste extremiteiten prothesen te trainen.

Perceptie-Actie, Motorische Controle, Motorische Ontwikkeling, Motorisch Leren, Revalidatie training, Bovenste Extremiteiten Prothesiologie, Werktuiggebruik, Motorische Variabiliteit, Reiken, Grijpen, Bovenste Extremiteiten Controle, Spiuersynergieen
Psychologie, Experimentele
Ontwikkelingspsychologie
Revalidatie
Boomstra, dr. N.W.Promovenda moeder-kind interactie, taalontwikkeling van het jonge kind Taal & Taalwetenschap
Ontwikkelingspsychologie
Gezinsstudies
Bos, dr. E.H.Depressie
Longitudinale data-analyse
Tijdreeksanalyse
Psychiatrie
Ontwikkelingspsychologie
Bouma, prof. dr. J.M.Emeritus hoogleraar Klinische en ontwikkelingsneuropsychologie, Hemispheric specialization, child neuropsychology, neuropsychological assessment, and dementia. Psychologie, Klinische
Ontwikkelingspsychologie
Neurowetenschappen
Breeuwsma, dr. G.Universitair DocentTheorie en geschiedenis van de ontwikkelingspsychologie en levenslooppsychologie; de spanning tussen opvoeders en opvoedingsdeskundigen; de relatie kunst en psychologie (in het bijzonder kindertekeningen); de kindertijd in psychologie, autobiografie, kunst en fictie; kinderen en de ervaring, verwerking en verbeelding van de Tweede Wereldoorlog.Psychologie
Ontwikkelingspsychologie
Brouwer, J., PhDPostdoctoral researcher Higher education
Developmental psychology
Educational sciences
Onderwijs & Onderwijskunde
Ontwikkelingspsychologie
Sociale Wetenschappen, Interdisciplinaire
Burman, J.T., PhDUniversitair DocentTheory and history of developmental psychology (esp. the American understanding of Jean Piaget), historiography, knowledge translation & indigenization / internationalization, digital humanities, PsycINFOGeschiedenis van de Gammawetenschappen
Ontwikkelingspsychologie
Communicatiewetenschappen
Cox, dr. R.F.A.cognitie
embodiment
complexe dynamische systemen
Ontwikkelingspsychologie
de Jonge-Hoekstra, L., MScDocent en onderzoekerGebaren, embodied cognition, excellentie, Wetenschap & Techniek-onderwijs.Ontwikkelingspsychologie
Onderwijspsychologie
Psychologie
Dijk, dr. M.W.G. vanUniversitair HoofddocentVroege sociale en cognitieve ontwikkeling vanuit het perspectief van complexe dynamische systemen. Steekwoorden: ouder-kindinteractie, taalverwerving, voor- en vroegtalige ontwikkeling, diagnostiek, voedingsproblemen, redeneren, variabiliteit, observatie van gedrag, tijdseriele analyse, complexe dynamische systemen, de ontwikkeling van talent en creativiteit.Ontwikkelingspsychologie
Onderwijspsychologie
Gaag, M.A.E. van derPost Doc Micro-level identity development
career transitions
Ontwikkelingspsychologie
Geert, prof. dr. P.L.C. vanHoogleraarZie mijn persoonlijke website (www.paulvangeert.nl; of klik op het kleine blauwe Home icoontje rechts op deze pagina)Ontwikkelingspsychologie
Onderwijspsychologie
Psychologie, Mathematische
Gmelin, J.H., MScdynamic systems theory, thematic analysis, narrative analysis, time series analysis, fractal analysis, identity construction, queer theory, LGBTQ* psychology, identity developmentOntwikkelingspsychologie
Psychologie, Sociale
Sociale Wetenschappen, Kwantitatieve Methoden
Gremmen, M.C., MScPromovendus (AiO)Jeugd en adolescentie; Schoolprestaties en schoolmotivatie; Sociale relaties; Peer status; Prosociaal gedrag; Antisociaal gedrag en risicogedrag; Pesten en victimizatie; Sociale netwerk analyse (SIENA)Sociologie
Onderwijspsychologie
Ontwikkelingspsychologie
Harder, dr. A.T.Universitair hoofddocent- Adolescenten met externaliserende gedragsproblemen, antisociaal of delinquent gedrag, en risico- en beschermende factoren daarvoor
- Gezinnen waarbij sprake is van een uithuisplaatsing van één of meerdere kinderen
- Residentiële of 24-uurs jeugdzorg, i.h.b. gesloten jeugdzorg (Jeugdzorg Plus instellingen en Justitiële jeugdinrichtingen (JJI´s))
- Forensische behandeling, zowel ambulant als residentieel
- Werkzame factoren in de hulpverlening: motivatie voor verandering bij cliënten, therapeutische behandelrelaties en programma-integriteit van interventies
- Professionalisering en training van professionals in Motiverende Gespreksvoering (MGV) en de Up2U behandelmodule
- Kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden, waaronder effectonderzoek, longitudinaal follow-up onderzoek en observatieonderzoek
Orthopedagogiek
Ontwikkelingspsychologie
Psychologie, Klinische
Hill, Y., MScPhD StudentDynamical Systems, Resilience, Talent Development, and Psychological MomentumOrganisatiepsychologie
Ontwikkelingspsychologie
Psychometrie
Huitsing, dr. G.E.Postdoc (onderzoeker en docent)Gijs Huitsing promoveerde in 2014 op het proefschrift “A social network perspective on bullying” bij de vakgroep sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen en het ICS, gefinancierd door het onderzoekstalent programma van NWO. Tijdens zijn promotieonderzoek werkte hij op diverse manieren samen met de praktijk. Hij was lid van het Groningse Consultatieteam pesten (2008-2012) en leidt sinds 2011 samen met René Veenstra de implementatie van het KiVa antipestprogramma in Nederland (www.kivaschool.nl). Verder heeft hij samen met Pestweb www.sociaalnetwerkadvies.nl opgericht, waarmee inzicht wordt gegeven in de sociale structuur van klassen. Over zijn expertise op het gebied van pesten en sociale netwerken publiceerde hij onder meer in Nederlandstalige handboeken en diverse internationale peer-reviewed tijdschriften. Over zijn onderzoek en expertise over pesten wordt hij veelvuldig geraadpleegd door de media. Gijs Huitsing werkt momenteel als postdoctoraal onderzoeker bij de vakgroep sociologie en het ICS in Groningen.

Pesten; Sociale netwerkanalyse; Prosociaal en antisociaal gedrag; Peer relations.
Sociologie
Ontwikkelingspsychologie
Huyghen, dr. A.M.N.universitair docent Jeugdzorg Gedragswetenschappen
Orthopedagogiek
Ontwikkelingspsychologie
Jelsma, L.D., MScPhD, lecturer and Pediatric Physical Therapist Doctor
Master of Paediatric Physical Therapy

Ontwikkelingspsychologie
Neuropsychologie, Klinische
Gedragswetenschappen
Jeronimus, dr. B.F.PostdocMijn onderzoek richt zich op persoonlijkheid, subjectief welbevinden, stemming (angst/depressie), emoties, de veranderingen in deze eigenschappen over de levensloop, en hun onderliggende mechanismen, interacties, en wederzijdse aanpassing met de omgeving waarin iemand leeft en groeit.Ontwikkelingspsychologie
Psychologie, Klinische
Psychiatrie
Jonge, prof. dr. P. deHoogleraar Ontwikkelingspsychologie affectieve stoornissen
epidemiologie
klinische psychologie
psychometrie
well being
psychiatrische en somatische comorbiditeit
tijdreeksanalyse
levensloopperspectief

Ontwikkelingspsychologie
Psychologie, Klinische
Psychiatrie
Kuijper, dr. S.J.M.Docent/OnderzoekerOnderwijspsychologie
Ontwikkelingspsychologie
Linguïstiek
Kunnen, dr. E.S.Universitair Hoofddocent studiekeuze, studiekeuzeproblemen, identiteitsontwikkeling, dyamische systeem modellen Ontwikkelingspsychologie
Onderwijspsychologie
Kupers, dr. W.E.Universitair DocentTeacher-student interactions, motivation, creativity, music educationOntwikkelingspsychologie
Orthopedagogiek
Onderwijs & Onderwijskunde
Leipoldt, J.D., MScPromovendusOntwikkelingspsychologie
Vakdidaktiek Natuurwetenschappen
Menninga, A., MA Promovendus taalverwerving, taalkunde, video feedback coaching, Talentenkracht, basisonderwijs, kleuters, wetenschap en techniek, taal- en leerstoornissen Taal & Taalwetenschap
Ontwikkelingspsychologie
Minnaert, prof. dr. A.E.M.G.Hoogleraar Orthopedagogiek en Klinische Onderwijskunde / Projectleider onderzoekslijn Leer- en onderwijsproblemen / Waarnemend Hoofdopleider Orthopedagoog-Generalist (UPO-G)Orthopedagogiek
Onderwijs & Onderwijskunde
Onderwijspsychologie
Ontwikkelingspsychologie
Muthert, dr. J.K.Assistent professor Psychology of Religion and Spiritual Care- Psychopathologie en religie
- Geestelijke verzorging binnen de GGZ mede gebaseerd op klinische ervaring; Geestelijke verzorging in de context van actuaalpsychopathologie
- Dementie: dementie en levensmotto's; zingeving bij mantelzorgers en patiënten
- Trauma, rouw en coping. Verliesverwerking; Het vermogen om te rouwen; Verliesverwerking bij schizofrenie; geestelijke verzorging en aan verlies verwante levensvragen
- God verbeeld: Tekeningen en beschrijving van God door kinderen


Gezondheidszorg
Ontwikkelingspsychologie
Psychoanalyse
Oldehinkel, prof. dr. A.J.Hoogleraar Levensloop Epidemiologie van Veelvoorkomende Psychiatrische StoornissenPsychiatrie
Psychologie, Biologische
Ontwikkelingspsychologie
Rambaran, J.A., MScAiOSociale netwerk analyse (SIENA; ERGMs; UCINET); Jeugd en adolescentie; Sociale relaties; Prosociaal gedrag; Antisociaal gedrag en risicogedrag; Pesten en victimisatie; Peer status; Schoolprestaties en schoolgedragSociale Wetenschappen, Interdisciplinaire
Onderwijspsychologie
Ontwikkelingspsychologie
Reitsema, A.M., MScPromovendusOntwikkelingspsychologie
Ruiter, dr. N.M.P. deOnderzoeker / docentPsychologie
Ontwikkelingspsychologie
Schoemaker, dr. M.M.Universitair Hoofd DocentRevalidatie
Psychologie
Ontwikkelingspsychologie
Psychologie, Experimentele
Smith, dr. J.Universitair Docent/ OnderzoekerPerception-action, perceptual-motor development, physical activity and cognition in childrenPsychologie, Experimentele
Ontwikkelingspsychologie
Sportwetenschap
Steen, dr. S. van der, PhDuniversitair docentOntwikkelingspsychologie
Onderwijspsychologie
Orthopedagogiek
Steenbeek, dr. H.W.Universitair hoofddocent dyadische interactie in onderwijs- en spelcontext
procesanalyse bij effectstudies naar interventies in onderwijs
Ontwikkelingspsychologie
Onderwijspsychologie
Tops, dr. W.Universitair docentDyslexie
Taalontwikkelingsstoornissen
Autismespectrumstoornissen
Linguïstiek
Neuropsychologie, Klinische
Ontwikkelingspsychologie
Visscher, prof. dr. C.Directeur Centum Bewegingswetenschappen/ Professor Sport, leren en presteren; talent ontwikkeling; sport and cognitie Sportwetenschap
Onderwijs & Onderwijskunde
Ontwikkelingspsychologie
Vleioras, G.S., PhDPsychologist at the Psychiatric Sector of the General Hospital of Volos, external cooperator of the Department of Psychology of the RUG Developmental Psychology, Narrative Psychotherapy Psychologie
Ontwikkelingspsychologie
Vondel, S. van, MScPostdoc ontwikkelingspsychologieTalentenkracht, video feedback coaching, bovenbouw basisonderwijs, wetenschap en techniek, onderwijs & ontwikkelingOntwikkelingspsychologie
Wieck, dr. C.Empathy
Emotional Expressivity
Emotional Aging
Aging and Emotional Competencies in the Workplace
Ontwikkelingspsychologie
Organisatiepsychologie
printOok beschikbaar in het: English