Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Psychologie, Klinische

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

NaamFunctieExpertiseVakgebied
Bockting, prof. dr. C.L.H.Adj. hoogleraar/klinisch psycholoog BIG/psychotherapeut BIG Depressie, psychologische behandelmethoden, preventie van terugval, chroniciteit, etiologie, werkingsmechanismen, internettherapie, antidepressiva, medicatietrouw Psychologie
Psychologie, Klinische
Psychiatrie
Psychologie, Experimentele
Psychologie, Multidisciplinaire
Gedragswetenschappen
Neurowetenschappen
Borg, dr. C.onderzoeker Psychology, Clinical, Psychology, Experimental
Clinical Psycho Sexologist
Psychologie, Experimentele
Psychologie, Klinische
Vrouwenstudies
Bouma, prof. dr. J.M.Emeritus hoogleraar Klinische en ontwikkelingsneuropsychologie, Hemispheric specialization, child neuropsychology, neuropsychological assessment, and dementia. Psychologie, Klinische
Ontwikkelingspsychologie
Neurowetenschappen
Eisma, M.C., PhDUniversitair DocentRepetitief denken, vermijdingsprocessen, emotieregulatie, (online) cognitieve gedragstherapie, gecompliceerde rouwPsychologie, Klinische
Ende, dr. P.C. van derSenioronderzoekerPsychologie, Klinische
Psychiatrie
Fleer, dr. J.Universitair DocentMy research builds on my interest in adaptation to chronic illness (e.g., cancer, diabetes, heart disease) – knowing what it is that makes some people adjust relatively easily to their illness, whereas others find it hard to adjust.  

One line of work is concerned with psychological screening and interventions. While serious symptoms of depression are commonly found in chronically ill patients, these symptoms are rarely diagnosed by either primary care physicians or medical specialists, and when it is diagnosed, it is often left untreated. This line of research aims to improve care for these patients by introducing screening and develop interventions (e.g. CGT, mindfulness) aimed at relieving depressive symptoms in diabetes and cardiac patients.  

A second line of work focuses on the role of goal disturbance and goal adjustment in the adaptation to cancer. The pursuit of personally important goals has repeatedly been found to be positively related to psychological well-being. Experiencing difficulty attaining a personally important goal has been found to be related to elevated levels of psychological distress. Cancer and its treatment can lead to limitations in daily life, thereby, making the continued pursuit of desired personal goals difficult or even impossible (e.g., having children, following a course in painting, walking the dog). Therefore, this line of research aims to comprehensively investigate the impact of cancer on goals and goal adjustment in cancer patients.
Gedragswetenschappen
Psychologie, Klinische
Gaast-Witkowska, A.M. van der, MScToegevoegd docentForensische psychologiePsychologie, Klinische
Gerlsma, dr. J.Universitair docentforensische psychologiePsychologie
Psychologie, Klinische
Glashouwer, dr. K.A.Postdoctoral ResearcherEetstoornissen, anorexia nervosa, impliciete cognitie, lichaamsbeeld, experimentele psychopathologie, klinische psychologieGezondheidszorg
Psychologie, Klinische
Gonzalez Alvarez, V.R.PhD student- My two main and general areas of expertise are "clinical and health psychology" and "research in psychology".  I have been working on the topic of burnout since the end of my bachelor of psychology in Mexico City. After my bachelor, which had a predominant emphasis in clinical psychology and health psychology, I moved to Groningen to study a research master in "Clinical and Psychosocial Epidemiology".

 During my master, I researched the influence of goal conflict, goal adjustment, and personality on the levels of burnout of medical students at the University of Groningen.

Currently, as a Ph.D., I continue working with medical students, this time, designing an intervention to address their burnout levels.
Psychologie, Klinische
Gedragswetenschappen
Psychologie
Harder, dr. A.T.Universitair hoofddocent- Adolescenten met externaliserende gedragsproblemen, antisociaal of delinquent gedrag, en risico- en beschermende factoren daarvoor
- Gezinnen waarbij sprake is van een uithuisplaatsing van één of meerdere kinderen
- Residentiële of 24-uurs jeugdzorg, i.h.b. gesloten jeugdzorg (Jeugdzorg Plus instellingen en Justitiële jeugdinrichtingen (JJI´s))
- Forensische behandeling, zowel ambulant als residentieel
- Werkzame factoren in de hulpverlening: motivatie voor verandering bij cliënten, therapeutische behandelrelaties en programma-integriteit van interventies
- Professionalisering en training van professionals in Motiverende Gespreksvoering (MGV) en de Up2U behandelmodule
- Kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden, waaronder effectonderzoek, longitudinaal follow-up onderzoek en observatieonderzoek
Orthopedagogiek
Ontwikkelingspsychologie
Psychologie, Klinische
Hout, dr. W.J.P.J. vanUniversitair DocentAngststoornissen, dwangstoornissen en dwanggerelateerde stoornissen, emetofobie (angst voor overgeven), comorbiditeit (bij autisme spectrum stoornissen), cognitieve gedragstherapie, assessment, behandeleffectiviteit, procesonderzoek, intensieve exposure programma'sPsychologie
Psychologie, Klinische
Psychologie, Toegepaste
Huntjens, dr. R.J.C.Universitair HoofddocentThe main focus in my work is on cognitive-behavioural processes in trauma-related disorders (dissociative disorders and posttraumatic stress disorder).Psychologie, Klinische
Jeronimus, dr. B.F.PostdocMijn onderzoek richt zich op persoonlijkheid, subjectief welbevinden, stemming (angst/depressie), emoties, de veranderingen in deze eigenschappen over de levensloop, en hun onderliggende mechanismen, interacties, en wederzijdse aanpassing met de omgeving waarin iemand leeft en groeit.Ontwikkelingspsychologie
Psychologie, Klinische
Psychiatrie
Jong, prof. dr. P.J. deHoogleraar Experimentele Psychopathologie -Cognitive biases & implicit cognition across disorders (anxiety, anorexia nervosa, depression,..);
-Disgust and sexual dysfunctions;
-Blushing and social phobia
.

Recent publications:

Cognitive Bias Modification versus CBT in Reducing Adolescent Social Anxiety: A Randomized Controlled Trial

Giving In to Arousal or Staying Stuck in Disgust? Disgust-Based Mechanisms in Sex and Sexual Dysfunction

Subcortical BOLD responses during visual sexual stimulation vary as a function of implicit porn associations in women

Belief bias and the extinction of induced fear

Reward-related attentional biases and adolescent substance use

Temporal attention bias for visual food stimuli in retrained eaters

The Psychological Significance of the Blush
Psychologie, Klinische
Psychologie, Experimentele
Jong, R. de, MScPhD StudentKlinische psychologie en experimentele psychopathologiePsychologie, Klinische
Psychologie, Experimentele
Jonge, prof. dr. P. deHoogleraar Ontwikkelingspsychologie affectieve stoornissen
epidemiologie
klinische psychologie
psychometrie
well being
psychiatrische en somatische comorbiditeit
tijdreeksanalyse
levensloopperspectief

Ontwikkelingspsychologie
Psychologie, Klinische
Psychiatrie
Jonker, N.C., MScPromovendusAnorexia Nervosa
Obesitas
Attentional bias
Beloning & straf gevoeligheid´╗┐
Psychologie, Klinische
Psychologie, Experimentele
Lenferink, drs. L.I.M., MScPromovendaRouw; posttraumatische stress; traumatisch verlies; latente klasse analyse; systematic review; multilevel analysis; kwalitatieve data-analysePsychologie
Psychologie, Klinische
Lommen, dr. M.J.J.UDFear conditioning, trauma and posttraumatic stress disorder, anxiety disorders. 
My research focuses on individual differences that make one vulnerable to develop pathological anxiety or trauma-related disorders, and on understanding pathogenic mechanisms involved to ultimately (further) develop and test (new) interventions to treat psychopathology.
Psychologie, Klinische
Meer, drs. E.M. van dersenior-onderzoekerDr. L. (Lisette) van der Meer, psycholoog, promoveerde in de cognitieve neuropsychiatrie. Sinds 2011 is zij werkzaam als senior-onderzoeker bij Lentis aan de afdeling Langdurige Rehabilitatie. Zij is tevens verbonden aan het Rob Giel Onderzoekscentrum en de Rijksuniversiteit Groningen. Haar expertise ligt op het gebied van de psychiatrische rehabilitatie. Haar onderzoek richt zich met name op het ontwikkelen en toetsen van innovatieve methoden in de (verpleegkundige) begeleiding van cliënten die langdurig intensieve psychiatrische zorg nodig hebben.Psychiatrie
Psychologie, Klinische
Nauta, dr. M.H.Universitair Hoofddocentangststoornissen en depressie bij kinderen en jongeren, faalangst, effectieve interventies voor jeugdigen en ouders, cognitieve gedragstherapie, oudertraining, intergenerationele overdracht van angst en depressie, preventie, online behandelenPsychologie
Psychologie, Klinische
Psychologie, Toegepaste
Rot, dr. M. aan hetUniversitair hoofddocent Psychologie, Neurowetenschappen Gedragswetenschappen
Neurowetenschappen
Psychiatrie
Psychologie, Klinische
Sanderman, prof. dr. R.HoogleraarPsychologie, Multidisciplinaire
Psychologie, Klinische
Gezondheidszorg
Scholten, L.I.PhD studentAutismespectrumstoornissen (ASS), voorspellende verwerking, executieve functies, Theory of Mind, eye-tracking Linguïstiek
Psychologie, Klinische
Schreuder, M.J., MScPhD studentPsychologie, Klinische
Schroevers, dr. M.J.Universitair Hoofddocent Mijn eerste onderzoekslijn richt zich op (voorspellers van) de aanpassing aan een chronische ziekte (kanker, diabetes). Specifieke onderzoeksinteresses zijn: depressie, emotieregulatie, zelfregulatie, mindfulness en zelf-compassie.

Mijn tweede onderzoekslijn richt zich op de toepasbaarheid en effectiviteit van psychologische screening en interventies bij mensen met een chronische ziekte en mechanismen van verandering. Hierbij ligt de nadruk op het onderzoeken van de effecten van individuele Mindfulness-Based Cognitieve Therapie (MBCT) en Cognitieve Gedragstherapie (CGT).
Gedragswetenschappen
Psychologie
Psychologie, Klinische
Spreckelsen, P. vonPhD student(Self-)Disgust
Body Image 
Eating Disorders
Autobiographical Memory
Psychologie, Klinische
Steenhuis, L.A., MScPromovendusSociale Wetenschappen, Kwantitatieve Methoden
Psychologie, Klinische
Tovote, dr. K.A., MScPostdoctoraal onderzoeker, Kwaliteits- en OnderzoekscoördinatorClinical psychology, health psychology, Cognitive Behavioral Therapy (CBT), Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT), depression, psychological aspects of diabetesPsychologie
Psychologie, Klinische
Veen, drs. D.C. van deKlinisch psycholoog / onderzoekerAngst- en dwangstoornissen 
Chronische depressie
Psychologie, Klinische
Veling, dr. W.A.Psychiater / Universitair DocentEpidemiologie, Psychotische stoornissen, Transculturele psychiatrie, Global Mental Health, Virtual RealityPsychiatrie
Psychologie, Klinische
Psychologie, Experimentele
Vieten, F.E., MScGZ psycholoog
Erkende psychotherapeute in Duitsland
Cognitieve gedragstherapie
Acceptance & commitment therapie (ACT)
EMDR
Psychologie, Klinische
Vries, A.M. dePhDGezondheidszorg
Psychologie, Klinische
Wiel, prof. dr. H.B.M. van dehoogleraar gezondheidspsychologie medical communication, education, psychosocial oncology Psychologie, Klinische
Communicatiewetenschappen
printOok beschikbaar in het: English