Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Pediatrie

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

NaamFunctieExpertiseVakgebied
Belt, S.M. van denPrevalentie en variabiliteit van (micro)albuminurie in jonge kinderenGeneeskunde, Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek
Pediatrie
Urologie & Nefrologie
Berger, prof. dr. R.M.F.Hoogleraar Kindergeneeskunde: Kindercardiologie Pediatric and Congenital Cardiology Hart & Bloedvatstelsel
Pediatrie
Bont, prof. dr. E.S.J.M. dehoofd onderafdeling kinderoncologie/hematologiepeciatric Acute myeloid leukemia, pediatric Chronic Myeloid leukemia, signaling transduction pathways in cancer related to treatment targets and metabolomicsPediatrie
Bos, prof. dr. A.F.Hoogleraar kindergeneeskunde, in het bijzonder Neonatologie Neonatale neurologie Pediatrie
Psychologie
Obstetrie & Gynaecologie
Brand, prof. dr. P.L.P.Hoogleraar Klinisch OnderwijsPediatrie
Allergie
Brouwer, prof. dr. O.F.Hoogleraar KinderneurologieKlinische Neurologie
Neurowetenschappen
Pediatrie
Derks, dr. T.G.J.kinderarts metabole ziektenErfelijke stofwisselingsziekten
Neonatale screening
Levergebonden glycogeen stapelingsziekten (GSD)
Medium-chain acyl-CoA dehydrogenase deficientie (MCADD)
Multiple acyl-CoA dehydrogenase deficientie (MADD)
Genetica & Erfelijkheid
Pediatrie
Voedingskunde & Diëtiek
Hadders-Algra, prof. dr. M.Hoogleraar Ontwikkelingsneurologie Ontwikkelingsneurologie, een vak op het grensvlak met obstretrie, neonatologie, kinderneurologie, kinderpsychiatrie, kinderrevalidatie, kinderfysiotherapie en ontwikkelingsneurowetenschappen. Specifieke aandachtsvelden: cerebrale parese, lichte neurologische functiestoornissen, DCD, vroeg detectie, vroege interventie en houdingsregulatie. Pediatrie
Hartman, dr. E.Universitair Hoofd Docent / OnderzoekerSportwetenschap
Gedragswetenschappen
Pediatrie
Kamps, prof. dr. W.A.HoogleraarPediatrie
Oncologie
Hematologie
Kloosterhuis, N.J.Microsurgery, Hepatocyte isolation, Microinjection, HistologyPediatrie
Pathologie
Biologie
Kneijber, dr. M.C.J.Medisch hoofd IC Kinderen, kinderarts-intensivistKunstmatige beademing, longmechanicaPediatrie
Intensive Care
Luchtenberg, M.L.MD/PhD-studentErvaringen van kinderen met deelname aan klinisch onderzoekMedische Ethiek
Pediatrie
Reijneveld, prof. dr. S.A.Hoogleraar Sociale geneeskundeSociale geneeskunde; Management. Mijn expertise betreft de public health en epidemiologie, met name gericht op preventie, vroegbehandeling en bevordering van gezondheidsgerelateerde participatie. Lopend onderzoek betreft jeugd, ouderen en achterstandsgroepen.Gezondheidszorg
Sociale geneeskunde, Milieugezondheidskunde en Arbeidsgeneeskunde
Pediatrie
Psychiatrie
Sival, dr. D.A.KinderneuroloogKlinische Neurologie
Neurowetenschappen
Pediatrie
Smit, prof. dr. G.P.A.HoogleraarPediatrie
Spronsen, prof. dr. F.J. vankinderarts Erfelijke Metabole ZiektenMetabole Ziekten
Neonatale hielrpik screening
PKU (phenylketonurie. fenylkeotnurie)
Tyrosinemie
Defecten in stofwisseling van aminozuren
Pyridoxin Dependent Epilepsy
Molybdenum Cofactor Deficientie
Pediatrie
Verhagen, prof. dr. A.A.E.Kinderarts, afdelingshoofd, plv opleiderBeslissingen over het levenseinde bij kinderen
Palliatieve zorg voor kinderen
Pediatrie
Medische Ethiek
Verkade, prof. dr. H.J.Hoogleraar PediatriePediatrie
Gastro-enterologie & Hepatologie
Voedingskunde & Diëtiek
printOok beschikbaar in het: English