Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Nanowetenschappen & Nanotechnologie

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

NaamFunctieExpertiseVakgebied
Acuautla Meneses, M.I., PhDPostDoc researcherMechatronic and Bioelectronic micro and nano devices.
Ferroelectric and piezoelectric materials.
Flexible electronic.
Sensors based in organic and inorganic materials.
Characterization and application of sensitive thin films.

Elektrotechniek & Elektronica
Nanowetenschappen & Nanotechnologie
Materiaalkunde, Karakterisering & Keuring
Birkner, dr. J.P.Wetenschappelijk CoördinatorBiochemie & Moleculaire Biologie
Biofysica
Nanowetenschappen & Nanotechnologie
Chiechi, prof. dr. R.C.Associate Professor Organic Materials-Chemistry and Devices, Unconventional Nanofabrication, and Self-Assembled Monolayers Chemie, Organische
Chemie, Fysische
Nanowetenschappen & Nanotechnologie
Crielaard, dr. ir. B.J., PhDAssistant ProfessorBiomaterialen, nanomaterialen, farmaceutische technologie, nanomedicijnen, drug targeting, immunotherapie, kanker, ontstekingsziekten, hematologie, celkweek, in vivo modelering, farmacokinetiek.Nanowetenschappen & Nanotechnologie
Materiaalkunde, Biomaterialen
Geneeskunde, Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek
Do, V.L.Materiaalkunde, Coatings & Dunnen Lagen
Nanowetenschappen & Nanotechnologie
Natuurkunde, Gecondenseerde Materie
Doumon, N.Y., MA MScPhysics of organic semiconductor devices (OPVs, OLEDs, ...)Nanowetenschappen & Nanotechnologie
Natuurkunde, Toegepaste
Feringa, prof. dr. B.L.Hoogleraar Organische Chemie; Catalyse and Synthese; Moleculaire Nanotechnologie; Systems Chemistry Chemie, Organische
Nanowetenschappen & Nanotechnologie
Multidisciplinaire Wetenschappen
Frijlink, prof. dr. H.W.Hoogleraar Farmaceutische Technologie en Biofarmacie Toedieningsvormen voor geneesmiddelen; Biofarmaceutische aspecten van geneesmiddelen; Productie van geneesmiddelen; Inhalatie van geneesmiddelen; Stabillisatie van biofarmaceutica (eiwitten, vaccins); Suikerglas technologie; Tabletteren; Gerichte orale toediening van geneesmiddelen; Coating; Oplosbaarheid van slecht oplosbare geneesmiddelen, Formuleringen en toedieningsvormen voor vaccins Geneeskunde, Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek
Nanowetenschappen & Nanotechnologie
Farmacie
Hemelaar, S.R., MScPhD studentToxicologie
Celbiologie
Nanowetenschappen & Nanotechnologie
Herrmann, prof. dr. A.HoogleraarChemie, Organische
Nanowetenschappen & Nanotechnologie
Biochemie & Moleculaire Biologie
Hosson, prof. dr. J.T.M. deHoogleraar Technische Natuurkunde Physics, Applied Physics, Materials Science, Nanostructured Materials, Electron Microscopy, Lasers, Coatings, Thin Films and Interfaces.  Natuurkunde, Toegepaste
Materiaalkunde, Coatings & Dunnen Lagen
Microscopie
Natuurkunde, Gecondenseerde Materie
Materiaalkunde, Multidisciplinaire
Nanowetenschappen & Nanotechnologie
Joshi, J.Celbiologie
Nanowetenschappen & Nanotechnologie
Kocer, prof. dr. A.Tenure-Track Associate ProfessorIon channels, chemical biology, biochemistry, biophysics, electrophysiology, nanotechnologyBiochemie & Moleculaire Biologie
Biofysica
Nanowetenschappen & Nanotechnologie
Kooi, prof. dr. ir. B.J.Voorzitter basiseenheid Nanostructured Materials and Interfaces, Professor Materiaalkunde, Elektronenmicroscopie, Oppervlakken en Grensvlakken, Phase-change materials, Chalcogenide materialen Nanowetenschappen & Nanotechnologie
Materiaalkunde, Coatings & Dunnen Lagen
Natuurkunde, Toegepaste
Kumar, S., MScSelected expertise  -Materials
Surface Chemistry, Nanomaterials & Nanotechnology, Materials Processing,  Materials Characterization,Nanofabrication, Nanotechnology, Molecular Electronics, Au and Ag thin film by PVD,
Development of Vanadium oxide thin film by MOCVD,  Fabrication of ZnO nanostructure thin film by Microwave.  
Microscopy and spectroscopy-
Scanning Electron Microscopy, EDS, XRD, Transmission Electron Microscopy , Atomic Force Microscopy,  X-ray photoemmision spectroscopy and UV-photoemmision spectroscopy ,Vacuum  Technology, Clean room and EGaIn in Glove box working experience.
Natuurkunde, Toegepaste
Materiaalkunde, Coatings & Dunnen Lagen
Nanowetenschappen & Nanotechnologie
Kuschel, dr. T.Spintronics, Spin caloritronics, Nanoscience, Nanotechnology, Thermoelectrics, MagnetoopticsNanowetenschappen & Nanotechnologie
Natuurkunde, Gecondenseerde Materie
Materiaalkunde, Multidisciplinaire
Mathwig, dr. K.H.Nanofluidics
Electrochemical Sensors
Chemie, Analytische
Nanowetenschappen & Nanotechnologie
Noheda Pinuaga, prof. dr. B.Hoogleraar Dunne lagen van functionele oxiden; Ferroelektrische en piezo-elektrische materialen. (Synchrotron) X-ray diffractie Nanodomains en functionele domain walls.  Natuurkunde, Gecondenseerde Materie
Chemie, Fysische
Nanowetenschappen & Nanotechnologie
Omar, S.1-spin relaxation process in graphene

2- atomically thin boron nitride tunnel barriers for spin injection 

3- 1/f type spin noise in graphene

4- Spin valleytronics in WS2

5-  Spin transport modulation in  graphene-WS2 heterostructures via spin orbit coupling
Nanowetenschappen & Nanotechnologie
Natuurkunde, Toegepaste
Natuurkunde, Gecondenseerde Materie
Palasantzas, prof. dr. G.Professor in Physics (Surface interactions and Nanostructures) Research: Ranoscale surface roughness,   Casimir effect, Micro/Nanoelectromechanical systems, Nanoparticles, Kinetic roughening, Scanning probe microscopy, Adhesion, Friction
FULL-LIST OF PUBLICATIONS

Teaching: Mathematical Physics, Electronics (Physics), Electronics (BMT)
________________________________________
Representative recent  publications:
*Casimir Force Contrast Between Amorphous and Crystalline Phases of AIST, Adv. Funct. Mat.
*Tuning structural motifs and alloying of bulk immiscible Mo–Cu bimetallic nanoparticles, Nanoscale 
*Significance of the Casimir force and surface roughness for actuation dynamics of MEMS, Phys. Rev. B  
*Sensitivity of micromechanical actuation on amorphous to crystalline phase transformations under the influence of Casimir forces, Phys. Rev. B    
*Graphene-on-Silicon Near-Field Thermophotovoltaic Cell, Phys. Rev. Applied  
*Casimir forces from conductive silicon carbide surfaces, Phys. Rev. B  
*Synthesis and exceptional thermal stability of Mg-based bimetallic nanoparticles during hydrogenation, Nanoscale  
*Surface engineering of the quality factor of metal coated microcantilevers, J. Apll. Phys   
*Influence of surface roughness on dispersion forces ( Review Article), Advances in Colloid and Interface Science.   
*Roughness controlled superhydrophobicity onsingle nanometer length scale with metal nanoparticles , Royal Society Chemistry Advances 
*Influence of materials optical response on actuation dynamics by Casimir forces, J. Phys. Cond. Mat.
*Nonlinear actuation dynamics of driven Casimir oscillators with rough surfaces,  Phys. Rev. Applied 
*Casimir force measurements from silicon carbide surfaces , Phys. Rev. B 
*Synthesis and morphology of iron–iron oxide core–shell nanoparticles produced by high pressure gas condensation, Nanotechnology
*Capillary-force measurement on SiC surfaces, Phys. Rev. E 
*Control surface wettability with nanoparticles from phase-change materials, Appl. Phys. Lett.
*Strategies to initiate and control the nucleation behavior of bimetallic nanoparticles, Nanoscale
*Global consequences of a local Casimir force: Adhered cantilever, Appl.Phys.Lett
*A Rough Electrode Creates Excess Capacitance in Thin Film Capacitors
 
_________________________________________________
Recent & current research-related  activities: 
*Casimir effect put to work as a nano-switch (New Scientist)
*Specia Issue: CASIMIR PHYSICS  
*ESF Research Networking Program CASIMIR  & Final evaluation RNP CASIMIR 
*National Science agenda (NL): Casimir Natuurkunde voor innovatie: waarom is dit nuttig?
*Casimir Physics workshop 2016: Casimir and van der Waals Physics: Progress and Prospect  (2016)
*Casimir physics in the Zernike Institute news
*Casimir force: From fundamental science to technology/ Condensed matter Division  (EPS) 2016
* Biggest unanswered questions in Physics  | we are not done yet....!
 
Nanowetenschappen & Nanotechnologie
Natuurkunde, Multidisciplinaire
Natuurkunde, Toegepaste
Pei, prof. dr. Y.Full Professor / Hoogleraar; Group leader, Advanced Production EngineeringMaterials Science and Engineering, Electron Microscopy, Laser Materials Processing, PVD & plasma activated CVD, Nanostructured Materials, Coatings and Thin Films, Self-healing Materials, Surface Engineering and TribologyMateriaalkunde, Multidisciplinaire
Nanowetenschappen & Nanotechnologie
Productietechnologie
Pescarmona, prof. dr. P.P.Assistant Professor in Sustainable Chemical Products and Catalysis• Heterogene Katalyse
• Homogene Katalyse
• Groene Chemie
• Metaaloxiden
• Silsesquioxanen
• Silicaten
• Zeoliten
• Mesoporeuze materialen
• Nanomaterialen
• Superkritische CO2
• High-Throughput Experimentation
• Fotokatalyse
• Elektrokatalyse
Chemie, Multidisciplinaire
Technologie, Chemische
Nanowetenschappen & Nanotechnologie
Portale, G., PhDUniversitair DocentPolymer Physics, Self-Assembly, Polymer Crystallization
Thin Polymer Films, Hybrid polymer/nanoparticles systems.
X-ray based structural characterization techniques.
Small-Angle and Wide-Angle X-ray Scattering (SAXS/WAXS).
GISAXS/GIWAXS.
Polymeerchemie
Materiaalkunde, Multidisciplinaire
Nanowetenschappen & Nanotechnologie
Pozzi, A.PromovendusNatuurkunde, Gecondenseerde Materie
Nanowetenschappen & Nanotechnologie
Rijn, dr. P. vanTenure track (Universitair Docent) organische chemie, fysische chemie, polymeer chemie, (bio)nanotechnologie Chemie, Fysische
Chemie, Multidisciplinaire
Chemie, Organische
Materiaalkunde, Biomaterialen
Nanowetenschappen & Nanotechnologie
Polymeerchemie
Roy, A., MScNatuurkunde, Gecondenseerde Materie
Nanowetenschappen & Nanotechnologie
Rudolf, prof. dr. P.Hoogleraar Experimentele Vaste Stof Fysica Experimentele Vaste Stof Fysica, Oppervlakken Fysica, Elektronenspectroscopie, Organische dunne lagen, Moleculaire Schakelaars en Motoren, Natuurkunde, Gecondenseerde Materie
Materiaalkunde, Multidisciplinaire
Nanowetenschappen & Nanotechnologie
Schlathölter, dr. T.A.Universitair hoofddocentChemie, Fysische
Biofysica
Nanowetenschappen & Nanotechnologie
Solhjoo, S., PhDMaterials science and engineering
Hot deformation flow stress modeling
Molecular dynamics simulation
Materiaalkunde, Multidisciplinaire
Technologie, Multidisciplinaire
Nanowetenschappen & Nanotechnologie
Soni, S.Nanowetenschappen & Nanotechnologie
Stuart, dr. M.C.A.Cryo-Elektronenmicroscopie
Soft matter
Chemie, Organische
Microscopie
Nanowetenschappen & Nanotechnologie
Syari'ati, A.PhD studentGrowing Crystal using Chemical Vapor Deposition (CVD), Spectroscopy (XPS, Raman) and Microscopy (AFM, SEM) Characterization for two-dimensional (2D) materialChemie, Fysische
Nanowetenschappen & Nanotechnologie
Vakis, dr. A.Assistant ProfessorTribology & lubrication; multiscale contact mechanics; mechanical design; manufacturing processes; renewable energy; biomechanicsWerktuigbouwkunde
Technologie, Multidisciplinaire
Materiaalkunde, Multidisciplinaire
Mechanica
Nanowetenschappen & Nanotechnologie
Wal, prof. dr. ir. C.H. van derProfessor in Physics of Quantum Devices Quantum Optics, semiconductor optics, semiconductor device physics
Nanowetenschappen & Nanotechnologie
Natuurkunde, Gecondenseerde Materie
Natuurkunde, Toegepaste
Wees, prof. dr. ir. B.J. vanHoogleraar Technische NatuurkundeNanowetenschappen & Nanotechnologie
Natuurkunde, Toegepaste
Natuurkunde, Gecondenseerde Materie
Zhou, Q.PhD studentCell-biomaterial interaction; Cell-cell contact


Materiaalkunde, Biomaterialen
Nanowetenschappen & Nanotechnologie
Celbiologie
printOok beschikbaar in het: English