Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Meteorologie en Klimatologie

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

NaamFunctieExpertiseVakgebied
Andersen, T., MScPromovendusMeteorologie en Klimatologie
Natuurkunde, Toegepaste
Bintanja, prof. dr. R.Honorair Hoogleraar Klimaat en milieuveranderingenKlimaat, klimaatverandering, polair klimaat, hydrologische cyclus, links klimaat–koolstofcyclus, paleoklimaat, polaire wetenschappelijke expedities, (wetenschappelijk) schrijvenMeteorologie en Klimatologie
Oceanografie
Kers, B.A.M.OnderzoeksmedewerkerAtmosferisch onderzoek, technicusAardwetenschappen, Multidisciplinaire
Meteorologie en Klimatologie
Milieuwetenschappen
Meijer, prof. dr. H.A.J.Hoogleraar Broeikasgassen in de atmosfeer, isotopenfysica Milieuwetenschappen
Meteorologie en Klimatologie
Natuurkunde, Multidisciplinaire
Peters, prof. dr. W.Professor "Modelleren van de Atmosferische Samenstelling"Koolstof cyclus, CO2, broeikasgassen, emissies, numeriek modelleren, methaan, fossiele brandstoffen, klimaat, meteorologie, data assimilatie, isotopen van broeikasgassen, oceaan, biosfeer, atmosfeer, luchtkwaliteitMeteorologie en Klimatologie
Milieuwetenschappen
Aardwetenschappen, Multidisciplinaire
printOok beschikbaar in het: English