Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Rechtsgeleerdheid

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

NaamFunctieExpertiseVakgebied
Al-Sharieh, dr. S.Technology law
Intellectual property law
Human rights law
International law
Rechtsgeleerdheid
Multidisciplinair Recht
Althoff, dr. M.Universitair Hoofddocent CriminologieRechtsgeleerdheid
Criminologie & Penologie
Beltman, mr. D.Onderzoeker/jurist en promovendusMigratierecht, Kinderrechten, Mensenrechten, Grondrechten, Europees Recht, BestuursrechtRechtsgeleerdheid
Sociale Wetenschappen, Interdisciplinaire
Bex-Reimert, mr. dr. V.M.Universitair docent migratierecht Vreemdelingenrecht, Bestuursrecht, Europees Bestuursrecht Bestuursrecht, Staatsrecht & Belastingrecht
Rechtsgeleerdheid
Bochove, dr. T.E. vanOnderzoeker Rechtsgeschiedenis Rechtsgeleerdheid
Bosch-Boesjes, prof. mr. dr. J.E.emeritus hoogleraar; oud-Dean University of Groningen Honours College burgerlijk procesrecht, excellentie/honoursonderwijs. Ontwikkeling en Differentiatie Academisch Onderwijs, i.h.b. excellentietrajecten Rechtsgeleerdheid
Diergeneeskunde
Onderwijs & Onderwijskunde
Boschma, prof. mr. dr. H.E.hoogleraar Ondernemingsrecht (in het bijzonder De rechtsvorm van de onderneming)Rechtsgeleerdheid
Bouwman, prof. dr. J.N.Hoogleraar Belastingrecht, voorzitter vakgroep Belastingrecht en rechtseconomieBelastingrecht: in het bijzonder de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelastingRechtsgeleerdheid
Brandsma, prof. mr. F.hoogleraar Romeins recht en zijn geschiedenis Romeins recht Rechtsgeleerdheid
Brinkman, mr. dr. R.E.Familie- en erfrecht en notariële belastingenRechtsgeleerdheid
Broring, prof. mr. dr. H.E.hoogleraar integrale rechtsbeoefening Bestuursrecht, mede in vergelijking met andere rechtsgebieden. Topics:
Soft law: beleidsregels, richtlijnen, veldnormen, codes, protocollen, etc (o.a. financial services)
Rechtshandhaving: bestuurlijke boete
Vertrouwen in de overheid: mijnbouwschade Groningen; besluitvorming windparken
Publiekrecht van de Caribische gebieden van het Koninkrijk: algemeen bestuursrecht; law and multilingualism.
Rechtsgeleerdheid
Bruil, prof. mr. D.W.Bijzonder hoogleraar Agrarisch Recht Agrarisch Recht Rechtsgeleerdheid
Brus, prof. dr. M.M.T.A.Hoogleraar Internationaal Publiekrecht Internationaal publiekrecht in het algemeen, met bijzondere belangstelling voor en expertise in: internationaal duurzaamheid- en milieurecht; internationale geschilbeslechting; internationaal investerings recht; internationaal diplomatiek recht; het recht van internationale vrede en veiligheid; recht van de zee; de ontwikkeling van het internationaal recht.Rechtsgeleerdheid
Internationaal & Europees Recht
Burgerhart, prof. mr. dr. W.Bijzonder hoogleraar Fiscale aspecten van de notariële rechtspraktijk Estate Planning Rechtsgeleerdheid
Burgers, prof. dr. I.J.J.Hoogleraar Fiscale Economie; Internationaal belastingrecht  Rechtsgeleerdheid
Economie (Algemeen)
Busscher, R.J., LLM MAPromovendusEuropees Mededingingsrecht & Politieke FilosofieRechtsgeleerdheid
Campo Comba, M.PhD StudentRechtsgeleerdheid
Cherednychenko, prof. dr. O.O.Adjunct hoogleraar Europees privaatrecht en rechtsvergelijking / Directeur Groningen Centre for European Financial Services Law Europees economisch recht en privaatrecht, in het bijzonder juridische aspecten van financiele dienstverlening, verbintenissenrecht, grondrechten en privaatrecht; rechtsvergelijking 

Recente kernpublicaties:
Cherednychenko, O.O. (2016). Cooperative or Competitive? Private Regulators and Public Supervisors in the Post-Crisis European Financial Services Landscape. Policy and Society, 35 (1), pp. 103-114.   

Cherednychenko, O.O. (2015). Contract Governance in the EU: Conceptualising the Relationship between Investor Protection Regulation and Private Law. European Law Journal (ELJ), 21 (4), pp. 500-520.

Cherednychenko, O.O. & Reich, N. (2015). The Constitutionalization of European Private Law: Gateways, Constraints, and Challenges. European Review of Private Law (ERPL), 23 (5), pp. 797-827.    

Cherednychenko, O.O. (2015). Public and Private Enforcement of European Private Law in the Financial Services Sector. European Review of Private Law (ERPL), 23 (4) (Special Issue on Public and Private Enforcement of European Private Law: Perspectives and Challenges), pp. 621-647.   

Cherednychenko, O.O. (2014). Fundamental Rights, European Private Law, and Financial Services. In H.-W. Micklitz (Ed.), Constitutionalization of European Private Law. (Oxford: Oxford University Press), pp. 170-209.

Cherednychenko, O.O. (2014). Public Regulation, Contract Law, and the Protection of the Weaker Party: Some Lessons from the Field of Financial Services. European Review of Private Law, 22 ( 5), p. 663-684 .

Cherednychenko, O.O. (2014). Freedom of Contract in the Post-Crisis Era: Quo Vadis? European Review of Contract Law , 10 (3), pp. 390-421.

Cherednychenko, O.O. (2014). Public Supervision over Private Relationships: Towards European Supervision Private Law? European Review of Private Law , 22 (1), pp. 37-67.

Cherednychenko, O.O. (2013). Private Law Discourse and Scholarship in the Wake of the Europeanisation of Private Law. In J. Devenney, & M. Kenny (Eds.), The Transformation of European Private Law: Harmonisation, Consolidation, Codification or Chaos? (Cambridge: Cambridge University Press), pp. 148-171.  
Rechtsgeleerdheid
Colombi Ciacchi, prof. dr. A.L.B.Professor of Law and Governance, Academic Director Groningen Centre for Law and Governance comparative law, horizontal effect of fundamental rights, European law of obligations.  Rechtsgeleerdheid
Dell'Erba, M.Financial Regulation, Banking Regulation, Securities Law, Corporate LawRechtsgeleerdheid
Dorscheidt, mr. dr. J.H.H.M.Universitair docent Gezondheidsrecht Rechtsgeleerdheid
Dyah Kusumawati, E.PhD studentRechtsgeleerdheid
Elzinga, prof. mr. dr. D.J.hoogleraar StaatsrechtRechtsgeleerdheid
Politicologie
Geschiedenis
Elzinga, prof. mr. dr. H.K.Dean University of Groningen Honours College Straf- en strafprocesrecht, Ontwikkeling en differentiatie academisch onderwijs, i.h.b. excellentietrajecten  Rechtsgeleerdheid
Onderwijs & Onderwijskunde
Fernandez Hernandez, dr. H.Post-doctoraal onderzoeker (Energierecht)Environmental Law, International Public LawRechtsgeleerdheid
Flach, mr. dr. R.J.C.Universitair hoofddocent/Coördinator scripties PRNO Privaatrecht, Internationaal Privaatrecht en procedureel recht Rechtsgeleerdheid
Flegar, V.L.B., LLMOnderzoeker / PromovendaAsiel- en vluchtelingenrecht, migratierecht, mensenrechten, beleidsimplementatie, internationale betrekkingen, humanitaire hulpRechtsgeleerdheid
Internationaal & Europees Recht
Fleming, dr. R.C., LLMUniversitair docent Energierecht Rechtsgeleerdheid
Fournet, prof. dr. C.I.Rosalind Franklin Fellow - Associate Professor - Chair in Comparative Criminal LawInternational Criminal Law, International and European Human Rights Law, Comparative Criminal LawRechtsgeleerdheid
Internationaal & Europees Recht
Freudenthal, prof. mr. dr. R.M.Hoogleraar BelastingrechtBelastingrecht, voornamelijk inkomstenbelasting, met een specialisatie op het onderwerp resultaat uit overige werkzaamheden. Persoonlijke interesse in fiscale aangelegenheden rondom vastgoed.

 
Rechtsgeleerdheid
Bestuursrecht, Staatsrecht & Belastingrecht
Gantchev, mr. V., LLMPhD studentSocialezekerheidsrecht, privacyrechtRechtsgeleerdheid
Sociale Vraagstukken
Gazendam, mr. J.C.W., LLMEnergierecht, windenergie op zee en grensoverschrijdende elektriciteitsnetten.Rechtsgeleerdheid
Geelhoed, mr. dr. W.Universitair docent straf- en strafprocesrechtEU-strafrechtRechtsgeleerdheid
Strafrecht & Criminologie
Geerts, prof. mr. dr. P.G.F.A.Bijzonder hoogleraar Intellectueel EigendomsrechtRechtsgeleerdheid
Gormley, prof. dr. L.W., MA MScHoogleraar Europees Recht & Jean Monnet Professor EU-Recht; i.h.b. Vrij verkeer van goederen, personen, diensten enz; Interne Markt; Aanbestedingsrecht; Europees Belastingrecht; Douanerecht en Internationale Handelsrecht; Rechtsbescherming; Institutionele en 'Governance' Vraagstukken  Rechtsgeleerdheid
Graaf, prof. mr. dr. K.J. deadjunct-hoogleraar Bestuursrecht en duurzaamheid Bestuurs(proces)recht; Omgevingsrecht Rechtsgeleerdheid
Bestuursrecht, Staatsrecht & Belastingrecht
Milieukunde
Gstrein, O.J., LLMPost-Doc OnderzoekerInternationaal & Europees Recht
Rechtsgeleerdheid
Haan, mr. I. deRechtsgeleerdheid
Haar, mr. J.H.M. terUniversitair docent notarieel recht personen-en familierecht, jeugdrecht, familievermogensrecht (relatievermogensrecht, erfrecht), Notariswet Rechtsgeleerdheid
Hattum, mr. dr. W.F. vanuniversitair docent strafrecht Criminology / Penology Rechtsgeleerdheid
Henckel, mr. K.C.Docent Internationaal privaatrecht, internationaal arbeidsrecht (overgang van onderneming). Rechtsgeleerdheid
Herman, prof. dr. J.Professor in Globalisation Studies and Humanitarian Action Humanitarian Action, Globalisation and Humanitarianism, International Humanitarian Law, Human Rights Law, Minority Rights Law; European Higher Education Area Internationale Betrekkingen
Rechtsgeleerdheid
Herregodts, mr. R.L.Algemeen bestuursrecht, bestuursprocesrecht, staatsrecht, tuchtrechtRechtsgeleerdheid
Herz, M.S.E., LLMPhD studentEuropees recht, Nederlands en Europees MededingingsrechtRechtsgeleerdheid
Hesselman, M.M.E., LLMPh.D. Candidate / Lecturer International LawPublic international law; International and European human rights law; socio-economic human rights; access to modern energy services; extra-territorial/transnational human rights law; human rights and environment; human rights and sustainable development (goals)/climate change; human rights and disaster management.Internationaal & Europees Recht
Internationale Betrekkingen
Rechtsgeleerdheid
Hiemstra, mr. J.T.PromovendusRechtsgeleerdheid
Hoorn, mr. E.jurist juridische aspecten van data management & e-learning Rechtsgeleerdheid
Houwerzijl, prof. mr. dr. M.S.Arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht, Europees arbeidsrecht, transnationaal arbeidsrecht, arbeidsmarktrecht, recht mbt vrij verkeer personen, rechtspositie van gedetacheerde werknemersGedragswetenschappen
Rechtsgeleerdheid
Sociale Vraagstukken
Hubben, prof. mr. dr. J.H.A.M.Hoogleraar gezondheidsrechtGezondheidszorg
Medische Ethiek
Rechtsgeleerdheid
Huls, mr. C.E.PromovendaOpenbare-orderecht
Ordehandhaving
Bevelsbevoegdheid politie
Terugkeer zedendelinquenten
Rechtsgeleerdheid
Hulstijn, W.J.L., MAPromovendus/docentGeschiedenis
Rechtsgeleerdheid
Ibili, prof. mr. F.Personen- en familierecht, internationaal privaatrecht, verdragenrecht, rechtsvergelijking.Rechtsgeleerdheid
Irawaty, R., LLMRechtsgeleerdheid
Jager, mr. C.E. dePromovendus en Docent- Rechtspsychologie (Behavioural Law)
- Europees economisch- en privaatrecht
- Psychologie op de financiële markten (Behavioural Finance)
- Decision Making
- Financiële geletterdheid
Rechtsgeleerdheid
Psychologie, Sociale
Jans, prof. mr. dr. J.H.Hoogleraar bestuursrecht; Vice decaanMilieurecht, bestuursrecht, EU recht en hun onderlinge wisselwerking.Rechtsgeleerdheid
Milieukunde
Jasserand-Breeman, C.A., LLMPhD researcherRechtsgeleerdheid
Kadrouch-Outmany, mr. dr. K.Postdoctoral ResearcherIslam, The Netherlands, Moroccan-Dutch Muslims, Funeral rituals, Sense of Belonging, Islam in Western Europe, Philosophy of Law, Transnational Belonging, Pilgrimage, MeccaAntropologie
Geesteswetenschappen, Multidisciplinaire
Rechtsgeleerdheid
Karapetian, mr. A.PromovendusAansprakelijkheidsrecht, InsolventierechtRechtsgeleerdheid
Karapetian, mr. G.PromovendusStaatsrechtRechtsgeleerdheid
Kloosterman, mr. A.M.Docent/Onderzoeker Burgerlijk recht in het algemeen/Huurrecht Rechtsgeleerdheid
Kneppers-Heijnert, prof. mr. dr. E.M.HoogleraarSociaal-economisch recht, samenwerking en concurrentie, franchisingRechtsgeleerdheid
Management
Bedrijfskunde
Industriële relaties & Arbeid
Knot, mr. J.G.Universitair docent internationaal privaatrecht Nederlands en Europees internationaal privaatrecht, meer in het bijzonder internationaal familie- en erfrecht Rechtsgeleerdheid
Koerts, mr. P.Burgerlijk procesrechtRechtsgeleerdheid
Kolder, mr. A.Docent/Duaal promovendus Aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, letselschade Rechtsgeleerdheid
Kolkman, prof. mr. dr. W.D.Hoogleraar Algemene Rechtswetenschap en Familievermogensrecht Privaat- en notarieel recht, in het bijzonder erfrecht, huwelijksvermogensrecht en personen- & familierecht. Wetenschappelijk onderzoek in de voornoemde rechtsgebieden, dissertatie over het nieuwe erfrecht ‘Schulden der nalatenschap’. Hoofdredacteur van diverse tijdschriften en van de Praktijkhandboeken Notariaat (Familievermogensrecht, Registergoederenrecht, Boedelafwikkeling en Ondernemingsrecht).                     Rechtsgeleerdheid
Konings, mr. K.Universitair docent (part time) Als eerste in Nederland studeerde ik af in de studie Recht & ICT aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ik schreef mijn scriptie over privacy. Sinds 2004 ben ik advocaat en heb mij sindsdien gespecialiseerd in het Intellectueel Eigendomsrecht (IE) en Informaticarecht (ICT). Daarnaast houd ik me veel bezig met ondernemingsrecht. Ook schreef ik in 2012 het boek "Intellectueel Eigendomsrecht" in de serie Kernzaken van Kluwer. In 2013 heb ik ZENN opgericht om op innovatieve wijze advocatuur te kunnen bedrijven. Ook doceer ik part time aan de Rijksuniversiteit Groningen enkele vakken uit de bachelor IT-recht en de master Recht & ICT. Rechtsgeleerdheid
Kopalit, mr. D.F.Promovendus/DocentRechtsgeleerdheid
Kreeft, G.J.PromovendusRegulering van energie opslag. Rechtsgeleerdheid
Internationaal & Europees Recht
Energie & Brandstoffen
Kuiken, D., LLMPromovendusEnergierecht, Slimme meters, Smart Grids, Europees Recht.Rechtsgeleerdheid
Internationaal & Europees Recht
Kwakman, mr. dr. N.J.M.Universitair docent straf(proces)recht. Sinds mijn pensioen nog bij de vakgroep betrokken als OEP-er (overig extern personeel). Strafrecht en strafprocesrecht Strafrecht & Criminologie
Rechtsgeleerdheid
Lamont, dr. C.K.Assistant ProfessorTransitional Justice, Human Rights, Middle East and North Africa, Former YugoslaviaInternationale Betrekkingen
Rechtsgeleerdheid
Politicologie
Lane, C.L., LLMPhD Candidate, Endowed Chair Law and Governance; Junior Lecturer international lawResearch: International human rights law; Law and governance; Non-State actors (especially multinational corporations, non-State armed groups and the World Bank)


Teaching: Public international law
Rechtsgeleerdheid
Internationaal & Europees Recht
Leeuwen, mr. dr. B.J. vanUniversitair Docent Europees RechtEU Interne Markt (vrij verkeer van goederen, personen en diensten)
Rechtsbescherming
Europees Privaatrecht
Gezondheidsrecht
Rechtsgeleerdheid
Lennarts, prof. mr. M.L.Hoogleraar vergelijkend ondernemingsrecht(internationaal en vergelijkend) Ondernemingsrecht, (internationaal en vergelijkend) insolventierechtRechtsgeleerdheid
Lindeboom, J., LLMPromovendusRechtsfilosofie; Constitutioneel recht; Europees internemarktrechtRechtsgeleerdheid
Mackor, prof. mr. dr. A.R.Hoogleraar professie-ethiek, in het bijzonder van juridische professies Professionele ethiek, rechtsfilosofie, wetenschapsfilosofie Filosofie
Rechtsgeleerdheid
Más, H.F., MScPhD studentEnvironmental Law, International Public LawRechtsgeleerdheid
Merkouris, dr. P.Law of Treaties, Sources of International Law, Theory of International Law, International Dispute Settlement, State Responsibility, International Environmental Law, Law of the Sea, Human Rights & Humanitarian LawRechtsgeleerdheid
Internationaal & Europees Recht
Meulen, mr. D.H. van der, LLMPromovendus / DocentRechtsfilosofie (onderzoek), Burgerlijk Recht (onderwijs)Rechtsgeleerdheid
Mifsud Bonnici, prof. dr. G.P.Hoogleraar Europees technologierecht en de rechten van de mens - Rosalind Franklin FellowRechtsgeleerdheid
Multidisciplinair Recht
Monteleone, dr. S., LLMAssistant Professor and Rosalind Franklin fellow ICT Law; Data Protection/Privacy law and practiceRechtsgeleerdheid
Multidisciplinair Recht
Morijn, mr. dr. J.Universitair Docent Europese mensenrechtenEuropese mensenrechten (Raad van Europa (EVRM, ESH) en m.n. EU (EU Grondrechtenhandvest)), internationale mensenrechten (hervorming VN verdragscomites), Grondrechtenbescherming in Nederland (Grondwet)Rechtsgeleerdheid
Moyakine, dr. E.V., LLMPost-doc OnderzoekerInternational law
Human rights law
Humanitarian law
European law
European technology law
Privacy and data protection
State responsibility
Public and private security
Cybersecurity
Private military and security companies
Rechtsgeleerdheid
Multidisciplinair Recht
Internationaal & Europees Recht
Mulder, T.PhD ResearcherPhD subject: The effect of the legal framework (Dutch, German and European) on the use of health data from apps and wearablesRechtsgeleerdheid
Nap, mr. M.Docent StaatsrechtstaatsrechtRechtsgeleerdheid
Neppelenbroek, mr. E.D.C.Universitair Docent Recht en ICT, in het bijzonder ICT-contractenrecht, Auteursrecht en ICT en Goederenrecht en ICT. Rechtsgeleerdheid
Nethe, mr. dr. M.Y.universitair docent ondernemingsrecht, insolventierecht Rechtsgeleerdheid
Nieuwenhout, C.T., LLMPhD ResearcherEnergierechtInternationaal & Europees Recht
Energie & Brandstoffen
Rechtsgeleerdheid
Nijboer, dr. J.A.Universitair hoofddocentRechtsgeleerdheid
Nowak, dr. T.Universitair docent Politieke WetenschappenPoliticologie
Rechtsgeleerdheid
Sociologie
Oldenhuis, prof. mr. dr. F.T.Honorair hoogleraar Religie en Recht aan de faculteit Rechtsgeleerdheid en aan de faculteit Godgeleerdheid en godsdienstwetenschap Aansprakelijkheidsrecht; i.h.b. onrechtmatige daad en kwalitatieve aansprakelijkheid; huurrecht; religie en recht, i.h.b. op de grensvlak van kerkgenootschappen en het privaatrecht Rechtsgeleerdheid
Godsdienstwetenschappen
Pavillon, mr. dr. C.M.D.S.Universitair hoofddocent verbintenissenrecht(Europees) privaatrecht, consumentenrecht, verbintenissenrechtRechtsgeleerdheid
Peters, prof. mr. dr. S.S.M.Hoogleraar ArbeidsrechtRechtsgeleerdheid
Post, mr. C.promovendus / docentRegulering prostitutie
O.a. gevolgen wetsvoorstel regulering prostitutie voor het huidige beleid, registratie sekswerkers, beleid thuisprostitutie
Rechtsgeleerdheid
Prakken, prof. mr. dr. H.Hoogleraar Rechtsinformatica en juridische argumentatieRechtsgeleerdheid
Informatica, Kunstmatige Intelligentie
Filosofie
Rachovitsa, A., PhDPublic International Law; Treaty Interpretation; International Human Rights Law; European Convention on Human Rights; Regional Human Rights Law systems (including an interest in the Arab region and the Gulf Cooperation Council countries); Internet Law and Cyber Crime with particular focus on human rights online; Internet Governance.Rechtsgeleerdheid
Internationaal & Europees Recht
Multidisciplinair Recht
Reehuis, prof. mr. dr. W.H.M.Hoogleraar Privaatrecht Privaatrecht Rechtsgeleerdheid
Rodrigues, drs. H.C.M.L.Research OfficerCoordination and project management of EU research projects.
Research Ethics/ Ethics in Obstetrics and Gynecology/ Maternal-fetal surgery.
Ethiek
Rechtsgeleerdheid
Roelfsema, mr. J.P.PhD studentStaats- en bestuursrecht, overheid en privaatrecht, bestuurlijk organisatierecht; Duitse taal en cultuur.Rechtsgeleerdheid
Roggenkamp, prof. mr. dr. M.M.Hoogleraar Energierecht Internationaal-, Europees- en Nederlands Energierecht Rechtsgeleerdheid
Energie & Brandstoffen
Romburgh, prof. mr. dr. H.D. vanHoogleraar aanbestedingsrechtNederlands en Europees aanbestedingsrechtRechtsgeleerdheid
Rozeboom, mr. M.H.Privaatrecht | Vastgoed | Huurrecht | AansprakelijkheidRechtsgeleerdheid
Runia, mr. H.H.DocentAlgemene Rechtswetenschap, Rechtsgeschiedenis en PrivaatrechtRechtsgeleerdheid
Santamaría, O.E.PhD studentPrivate Law
Comparative Law
Rechtsgeleerdheid
Multidisciplinair Recht
Schagen, E.A.G. van, LLMPostdoctoraal onderzoeker voor de Endowed Chair for Law and GovernanceEuropees contractenrecht, multilevel governanceRechtsgeleerdheid
Scheffer, mr. drs. J.studieadviseur Voorlichten, adviseren en begeleiden van studenten inzake aanpak van de studie, studievoortgang en manier van studeren, uitgaande van het facultair onderwijsprogramma en het onderwijs- en examenreglement, teneinde een goede studievoortgang van studenten te bevorderen en de studenten in staat te stellen binnen de eigen opleiding gefundeerde keuzes te maken.
Voorlichting en begeleiding van premasterstudenten
Rechtsgeleerdheid
Schutte, mr. N.J.Docent belastingrecht Specialisaties formeel belastingrecht en successierecht Rechtsgeleerdheid
Slob, mr. E.E.DocentPrivaatrechtRechtsgeleerdheid
Smit, mr. A.J.H.Mevrouw Smit is docent en onderzoeker op het gebied van het privaatrecht, in het bijzonder het burgerlijk procesrecht.Rechtsgeleerdheid
Snijder-Kuipers, mr. dr. B.Docent notarieel recht Ondernemingsrecht en notariswet Rechtsgeleerdheid
Spijk-Belanova, mr. T.N.Centre administratorEnergie & Brandstoffen
Rechtsgeleerdheid
Squintani, mr. dr. L.Universitair docent Europees recht
(Europees) milieurecht
Europees consumentenrecht
Rechtsgeleerdheid
Stolte, prof. dr. B.H.Hoogleraar Byzantijns rechtRechtsgeleerdheid
Klassieke Talen & Culturen
Geschiedenis
Tassenaar, dr. mr. P.G.Universitair docent Algemeen: schrijfvaardigheidsonderwijs. Juridisch: privaatrecht; religieuze aspecten van het vermogensrecht; arbeidsrecht; grondrechten. Historisch: sociaal-economische geschiedenis; anthropometrische geschiedenis; geschiedenis van multiculturele samenlevingen. Rechtsgeleerdheid
Geschiedenis
Economische Geschiedenis
Tigelaar, mr. L.B.A.Europees privaatrechtRechtsgeleerdheid
Toebes, prof. mr. dr. B.C.A.Adjunct hoogleraar - Rosalind Franklin Fellow - Leerstoel Internationaal Gezondheidsrecht - Directeur Global Health Law Groningen Research CentreBrigit's onderzoek bevindt op het snijvlak van mensenrechten, internationaal recht, en de bescherming van de gezondheid. Doel: definitie 'internationaal gezondheidsrecht'.Onderzoeksthema's: toegang tot gezondheidszorg en medicijnen, kwetsbare groepen en toegang tot zorg (eg ongedocumenteerden), de spanning tussen de bescherming van de volksgezondheid en mensenrechten (bijv. ebola crisis), anti-tabaksverdrag, de ontwerp 'Framework Convention on Global Health', determinanten voor gezondheid (bijv. toegang tot schoondrinkwater en sanitaire voorzieningen),  sociaal-economische gezondheidsverschillen, chronische ziektes en obesity, privatisering in de zorg, mondiale corruptie in de zorgsector, bescherming van de gezondheid in gewapende conflicten en de 'medische neutraliteit' van artsen tijdens gewapende conflicten en andere noodsituaties.Disciplines: internationaal publiekrecht, rechten van de mens, economische, sociale en culturele rechten, nationaal en internationaal gezondheidsrecht, medische ethiek, internationaal humanitair recht.Rechtsgeleerdheid
Internationaal & Europees Recht
Tollenaar, mr. dr. A.Universitair docent Algemeen bestuursrecht, regulering, beleidsregels, handhavingsrecht (Wet Bibob), sociaal zekerheidsrecht.  Bestuurskunde
Bestuursrecht, Staatsrecht & Belastingrecht
Rechtsgeleerdheid
Politicologie
Tolsma, mr. dr. H.D.Universitair docent Omgevingsrecht, algemeen bestuursrecht, bemiddelend bestuur Rechtsgeleerdheid
Bestuursrecht, Staatsrecht & Belastingrecht
Tudorica, mr. M., LLMPhD ResearcherRechtsgeleerdheid
Tuinstra, mr. G.A.DocentRechtsgeleerdheid
Tukker, P.F.T.Studieadviseur Voorlichten, adviseren en begeleiden van studenten inzake aanpak van de studie, studievoortgang en manier van studeren, uitgaande van het facultair onderwijsprogramma en het onderwijs- en examenreglement, teneinde een goede studievoortgang van studenten te bevorderen en de studenten in staat te stellen binnen de eigen opleiding gefundeerde keuzes te maken. Rechtsgeleerdheid
Valk, mr. dr. S.N. deUniversitair docent Arbeidsrecht (m.n. collectief arbeidsrecht), Aansprakelijkheid van leidinggevenden Rechtsgeleerdheid
Vedder, prof. mr. dr. H.H.B.Hoogleraar economisch recht Europees recht, Europees en Nederlands Mededingingsrecht, Europees milieurecht Rechtsgeleerdheid
Vellinga-Schootstra, prof. mr. dr. F.Honorair hoogleraar Straf- en strafprocesrechtRechtsgeleerdheid
Verheij, prof. mr. dr. A.J.Hoogleraar privaatrecht, i.h.b. verbintenissenrecht Aansprakelijkheidsrecht, contractenrecht Rechtsgeleerdheid
Verheul, mr. E.F.PromovendusGoederenrechtRechtsgeleerdheid
Verstappen, prof. mr. dr. L.C.A.Hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht en Academisch Directeur Groningen Centre for Law and Governance Privaatrecht, i.h.b. familievermogensrecht, erfrecht, ondernemingsrecht en onroerend goedrecht, alsmede wetgeving rondom de notaris. Rechtsgeleerdheid
Verstijlen, prof. mr. dr. F.M.J.Hoogleraar privaatrecht Privaatrecht i.h.b. goederenrecht Rechtsgeleerdheid
Vols, prof. mr. dr. M.Adjunct hoogleraar Openbare-orderecht Openbare-orderecht, aanpak woonoverlast, straatoverlast en huisjesmelkers, anti-social behaviour law & ASBO's (Verenigd Koninkrijk), Gemeentelijke Administratieve Sancties (België) Rechtsgeleerdheid
Vonck, mr. F.J.Universitair docent notarieel recht Privaatrecht en notarieel recht, in het bijzonder het (register)goederenrecht Rechtsgeleerdheid
Vonk, prof. dr. G.J.Hoogleraar socialezekerheidsrechtPublic law with specialisation in social security, poverty, migration, socio-economic human rights and European lawRechtsgeleerdheid
Voogsgeerd, mr. dr. H.H.Universitair Docent Europees sociaal en economisch recht, de vier vrijheden van de interne markt, sociale en economische samenhang in de EU, internationale politieke economie van de EU en Japan Internationale Betrekkingen
Rechtsgeleerdheid
Industriële relaties & Arbeid
Voorde, prof. mr. dr. J.M. tenRechtsgeleerdheid
Wallinga, mr. M.W.Promovendus / Coordinator Groningen Centre for European Financial Services Law(Europees) privaatrecht (in het bijzonder verbintenissen- en aansprakelijkheidsrecht), verhouding tussen Europees (publiek)recht en nationaal (privaat)recht), financiële dienstverlening, Europese ´╗┐soft law Privaat- & Ondernemingsrecht
Rechtsgeleerdheid
Waverijn, J.J.A., LLMPromovendusEnergy law and financeRechtsgeleerdheid
Financiering
Energie & Brandstoffen
Wertheim, mr. drs. R.S.Docent in deeltijdBestuursrecht. Omgevingsrecht (milieu, ruimtelijke ordening). Wet openbaarheid van bestuur. Subsidies. Overheidsaansprakelijkheidsrecht.Rechtsgeleerdheid
Westerman, prof. dr. P.C.Hoogleraar Rechtsfilosofie Rechtsfilosofie Filosofie
Rechtsgeleerdheid
Wever, mr. M.Rechtsgeleerdheid
Bestuurskunde
Bestuursrecht, Staatsrecht & Belastingrecht
Wezeman, prof. mr. dr. J.B.Decaan van de faculteit. Hoogleraar Handelsrecht en Ondernemingsrecht Ondernemingsrecht, Rechtspersonenrecht, Handelsrecht.
Rechtsgeleerdheid
Wierenga, mr. A.J.Docent / onderzoeker Openbare orderecht (noodrecht), rampenbestrijding & crisisbeheersing  Rechtsgeleerdheid
Wiers, prof. mr. dr. J., PhDbijzonder hoogleraar beleidsontwikkeling van de Nederlandse buitenlandse betrekkingenEuropese integratie, klimaat en energie, handelspolitiek, strategie en foresight, Europees recht, WTO rechtInternationale Betrekkingen
Rechtsgeleerdheid
Sociale Wetenschappen, Interdisciplinaire
Wijnbeek, mr. W.W.Universitair docentRechtsgeleerdheid
Willems, prof. mr. J.H.M.Bijzonder hoogleraar Corporate LitigationRechtsgeleerdheid
Winter, P. de, MScPromovendaRechtsgeleerdheid
Sociologie
Wolde, prof. mr. dr. M.H. tenhoogleraar Privaatrecht, Internationaal Privaatrecht en Internationaal Vervoerrecht Privaatrecht met inbegrip van het internationaal privaatrecht en internationaal vervoerrecht Rechtsgeleerdheid
Bedrijfskunde
Financiering
Gezinsstudies
Wolferen, M.J. van, LLMPh.D. Researcher, Lecturer European LawRechtsgeleerdheid
Xu, Q.PhD student Law of the Sea, Public International Law, International Relations, South China Sea Rechtsgeleerdheid
Internationale Betrekkingen
Aziëstudies
Yan, X., LLMPhD studentRechtsgeleerdheid
Zhang, Y., MPhD studentInternational and national (i.e Chinese) health law Rechtsgeleerdheid
Internationaal & Europees Recht
Zhao, dr. B.Onderzoeker   Rechtsgeleerdheid
Multidisciplinair Recht
Internationaal & Europees Recht
printOok beschikbaar in het: English