Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Immunologie

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

NaamFunctieExpertiseVakgebied
Abdulahad, W.H.Immunologie
Reumatologie
Geneeskunde, Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek
Boots, prof. dr. A.M.H.Hoogleraar Specialisatie: cellulaire Immunologie en veroudering van het immuunsysteem Immunologie
Reumatologie
Borstel, A. von, MScANCA-associated VasculitisImmunologie
Bos, prof. dr. N.A.Hoogleraar Internationalisering van het onderwijs in de Medische WetenschappenBachelor coördinator G2010
Coordinator International Bachelor Medicine Groningen
Semester coordinator 1.1 G2020
Coordinator Research Masters
Graduate School of Medical Sciences
B cell Immunology
Mucosal Immunology
Autoimmune diseases
Onderwijs & Onderwijskunde
Immunologie
Bremer, prof. dr. E.Adjunct Hoogleraar-antibody engineering
-immunotherapy
-tumor immunology
Immunologie
Celbiologie
Oncologie
Daemen, prof. dr. C.A.H.H.HoogleraarVirologie
Immunologie
Oncologie
Eisel, prof. dr. U.L.M.Adjunct HoogleraarMolecular mechanisms involved in neuroinflammatory and neurodegenerative diseases are a result of evolutionary processes like all other biological phenomena. Therefore understanding how these mechanisms may have evolved will eventually lead to a deeper understanding of these processes.
We investigate in depths the function of the cytokine Tumor Necrosis Factor in neurodegenerative diseases in the last years. This cytokine belongs to a large family of molecules, which are able to induce apoptotic cell death but also proliferation and other cellular responses like tissue remodeling. Apoptosis plays an important role in the elimination of infected or transformed cells but also during embryonic development. TNF was found to play a major role in many neurodegenerative diseases such as Alzheimer’s disease (AD) or Multiple Sclerosis (MS) but also in Depression and many other diseases.
In both neurodegenerative diseases AD and MS apoptosis seems to play a major role and therefore the pro-apoptotic function was for a long time at the center of interest to many researchers in the field. We have used an evolutionary driven approach and detected that the TNF and TNF receptor system is mainly a protective and sensory system guiding the tissue response to various forms of cellular stress. Apoptosis is just one of the potential responses, which can be induced by TNF. We have followed some of these molecular signaling mechanisms in the brain and specific brain cells in response to TNF. We have detected various signaling molecules downstream of either TNF receptor 1 or TNF receptor 2 and their signaling being either neuroprotective or degenerative like small conductance potassium channels, cAMP Epac-, PKB/Akt- signaling, Nuclear Factor kappa B or lipocalin-2 and investigated those in more detail. By that we were able to get a clearer picture about the role of TNF and especially TNF receptor signaling in more detail. In part this has also led to the development of a new generation of new drugs by some of our co-operation partners, which are tested right now in some of our model systems.
Neurowetenschappen
Biochemie & Moleculaire Biologie
Immunologie
El Aidy, S., PhDTenure Track Assistant ProfessorHost-Microbiota Interaction,  Biological interpretation of complex data setsImmunologie
Microbiologie
Faas, dr. M.M.Universitair Hoofd Docent Immunoendocrinologie, voortplantingsimmunologie, preeclampsie, gender en immunologie, microbioom en reproductie Immunologie
Hart, prof. dr. L.A. 'thoogleraar NeuroimmunologieImmunologie
Neurowetenschappen
Heeringa, prof. dr. P.HoogleraarImmunologie
Pathologie
Urologie & Nefrologie
Heijink, prof. dr. H.I.Tenure Track University Lecturer Ademhalingsstelsel, Cellulaire en Moleculaire Biologie, Immunologie, Astma, COPD Immunologie
Celbiologie
Geneeskunde, Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek
Helfrich, prof. dr. W.Immunologie
Oncologie
Nanowetenschappen & Nanotechnologie
Hesse, L.PhD kandidaat postdoctoraal onderzoekerAllergie
Immunologie
Management
Huckriede, prof. dr. A.L.W.Hoogleraar VaccinologieVaccinologyVirologie
Immunologie
Microbiologie
Hylkema, dr. M.N.Universitair HoofddocentPrenatal programming, epigeneticsAdemhalingsstelsel
Pathologie
Immunologie
Kallenberg, prof. dr. C.G.M.Hoogleraar Klinische Immunologie Systemische Autoimmuunziekten, Immuundeficienties Huisartsgeneeskunde & Interne Geneeskunde
Immunologie
Reumatologie
Kroese, prof. dr. F.G.M.HoogleraarImmunologie
Reumatologie
Kroesen, dr. B.J.Universitair hoofddocentImmunologie
Laman, prof. dr. J.D.Hoogleraar Immuunfysiologiechronische ontsteking, MS, EAE diermodellen, innate immuniteit, microbiele antigenenImmunologie
Neurowetenschappen
Leij, prof. dr. L.F.M.H. deDean van de Groningen Graduate SchoolsImmunologie
Limburg, prof. dr. P.C.HoogleraarImmunologie
Chemie, Medische
Lintermans, L.L.PhD candidateBiologie
Immunologie
Melgert, prof. dr. B.N.Adjunct hoogleraar Farmaceutische ImmunologieMacrofaagbiologie
Immunologie
Longpathologie
Longziekten
Diermodellen van astma, COPD en longfibrose
Flowcytometrie
Histologie
Ademhalingsstelsel
Immunologie
Allergie
Meurs, prof. dr. H.Hoogleraar ImmunofarmacologieFarmacologie, Luchtwegfysiologie en -pathofysiologieImmunologie
Farmacologie
Ademhalingsstelsel
Mulder, drs. D.J.Internist-Vasculair GeneeskundigeHart & Bloedvatstelsel
Immunologie
Nawijn, dr. ir. M.C.Universitair HoofddocentIk ben opgeleid als wetenschappelijk onderzoeker met een sterke focus op cellulair en moleculair immunologisch onderzoek, waarbij ik een steeds sterkere interesse heb ontwikkeld in het doen van translationeel onderzoek in een multidisciplinaire setting. Mijn unieke expertise is het ontwikkelen van experimentele en preklinische modellen waarin mechanismes van complexe ziektes van het ademhalingsstelsel worden onderzocht, met als doel nieuwe interventies te ontwikkelen gebaseerd op de persoonlijke aanleg voor de aandoening. Naast het wetenschappelijk onderzoek draag ik met veel plezier bij aan het Geneeskunde en Immunologie onderwijs binnen het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen. Ik ben als Immunoloog erkend volgens de SMBWO criteria.

Mijn onderzoek kent twee thema’s, die allebei een sterk translationeel karakter hebben:Ten eerste heb ik een onderzoekslijn functionele genetica van chronische longaandoeningen , waarbinnen wij de biologische effecten proberen te ontrafelen van de genetische variatie die bijdraagt aan de gevoeligheid van de patiënt voor astma of COPD.  Ten tweede heb ik een onderzoekslijn translationeel onderzoek naar de mechanismen van allergeen immunotherapie , waarbinnen we in een combinatie van basaal onderzoek in muismodellen en patient-gebonden onderzoek het werkingsmechanisme van allergeen immunotherapie proberen te achterhalen, met als doel de effectiviteit van deze behandeling te kunnen verbeteren.
Immunologie
Genetica & Erfelijkheid
Ademhalingsstelsel
Nijman, prof. dr. H.W.Gynaecoloog OncoloogObstetrie & Gynaecologie
Immunologie
Oncologie
Oosterhout, prof. dr. A.J.M. vanHoogleraarImmunologie
Allergie
Ademhalingsstelsel
Opstelten, dr. D.DocentBiochemie & Moleculaire Biologie
Immunologie
Celbiologie
Poelstra, prof. dr. K.Hoogleraar Geneesmiddel afgifte, leverziekten, therapeutische eiwitten Geneeskunde, Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek
Gastro-enterologie & Hepatologie
Immunologie
Postma, prof. dr. D.S.Hoogleraar Longziekten Mijn onderzoek is gericht op astma en COPD en aanverwante onderwerpen; het onderzoek is zowel klinisch, cellulair, diermodel als atranslationeel georiënteerd. Geneeskunde, Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek
Allergie
Celbiologie
Milieukunde
Genetica & Erfelijkheid
Immunologie
Multidisciplinaire Wetenschappen
Ademhalingsstelsel
Rodenhuis-Zybert, I.A.Associated investigatorVirologie
Immunologie
Schenk, H.M.PhD-studentPsychiatrie
Immunologie
Son, prof. dr. W.J. vanTransplantatie NefrologieTransplantatie
Urologie & Nefrologie
Immunologie
Tieleman, prof. dr. B.I.Professor and Rosalind Franklin fellow Dierecologie, Ecofysiologie
Biologie
Ecologie
Fysiologie
Evolutionaire Biologie
Biodiversiteit Natuurbescherming
Ornithologie
Zoölogie
Gedragswetenschappen
Immunologie
Geografie
Microbiologie
Thermodynamica
Timens, prof. dr. W.Hoogleraar Algemene en Longpathologie Pathologie
Immunologie
Ademhalingsstelsel
Vos, prof. dr. P. deHoogleraar Biocompatibility, biomaterials, immunology, Diabetes, alginates, pectin, inulin type fructan, immunoisolation, microencapsulation, pancreatic islets, epithelial cells, immunology, immunomodulation, targetting of cells and food components, dietary fibers Immunologie
Endocrinologie & Metabolisme
Westra, dr. J.OnderzoekerImmunologie
Reumatologie
Wilschut, prof. dr. J.C.Hoogleraar Moleculaire VirologieVirologie
Immunologie
Microbiologie
Withoff, dr. S.Universitair DocentEffect van immuunziekte geassocieerde SNPs op het genexpressie regulerende deel van het genoom.Genetica & Erfelijkheid
Immunologie
printOok beschikbaar in het: English