Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Geschiedenis

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

NaamFunctieExpertiseVakgebied
Aasman, dr. S.I.Universitair docent mediastudiesmediageschiedenis, media archeologie, digital history, digital humanities, digitale media, media technologieën, audiovisuele cultuur, alledaagse mediapraktijken (home movies, herinneringspraktijken) documentairetheorie en geschiedenis, filmgeschiedenis, beeldcultuurFilm, Radio en Televisie
Journalistiek
Geschiedenis
Aksu, A.W., MPhD StudentDead Sea Scrolls; Ancient History of the Near East; Ancient JudaismGeschiedenis
Godsdienstwetenschappen
Klassieke Talen & Culturen
Baar, prof. dr. M.P.A. deHoogleraar in de cultuurgeschiedenis van het christendom in de vroegmoderne tijd, met bijzondere aandacht voor de Nederlandse religiegeschiedenis in haar internationale context.Gender en religie in de vroegmoderne tijd; Religie en biografie; Religieuze dissidenten in het vroegmoderne Europa; Vrijzinnig protestantisme in het negentiende-eeuwse EuropaGodsdienstwetenschappen
Geschiedenis
Vrouwenstudies
Baets, prof. dr. A.H.M. deBijzonder hoogleraar Geschiedenis, Ethiek en Mensenrechten aangesteld namens de Stichting Euroclio; Universitair hoofddocent geschiedenis Relaties tussen geschiedenis, ethiek en mensenrechten; censuur en misbruik van de geschiedenis; geschiedenis en filosofie van de geschiedenis Geschiedenis
Bakker, dr. P.C.M.universitair hoofddocentGeschiedenis van opvoeding en onderwijs, m.n. in Nederland in de 19e en 20e eeuw.Onderwijs & Onderwijskunde
Geschiedenis
Beek, M. ter, MAJunior onderzoeker/PromovendaDigitale leeromgevingen; ICT en onderwijs; cognitie, metacognitie en motivatie; begrijpend lezen in het VO; geschiedenisonderwijsOnderwijs & Onderwijskunde
Geschiedenis
Belt, prof. dr. H. van denBijzonder hoogleraar Gereformeerde godgeleerdheid: Bronnen, ontwikkeling en contextGereformeerde Godgeleerdheid met bijzondere aandacht voor haar bronnen, ontwikkeling en context. Werkzaamheden met een bijzondere aandacht voor de relatie tussen religie en cultuur. Geesteswetenschappen, Multidisciplinaire
Geschiedenis
Mediaevistiek & Renaissancestudies
Berkel, prof. dr. K. vanHoogleraar Geschiedenis na de Middeleeuwen Cultuur- en ideeëngeschiedenis, wetenschapsgeschiedenis, speciaal van Nederland, universiteitsgeschiedenis  Geschiedenis
Wetenschapsgeschiedenis
Birkenholz, F., MAPhD studentVroegmoderne Geschiedenis, Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), PapiergeschiedenisGeschiedenis
Blikslager, drs. T.Library Liaison Middeleeuwse en Vroegmoderne Geschiedenis en Midden OostenstudiesPrince2 foundationGeschiedenis
Boer, prof. dr. D.E.H. deEmeritus Hoogleraar;leerstoelgroep middeleeuwse geschiedenis (1992-2010); directeur Nederlandse Onderzoekschool Mediëvistiek (2006-2010); hoofd Hanze Studie Centrum (2004-2013) Nederlandse geschiedenis, stadsgeschiedenis (sociaal en cultureel), Hanzestudies, mirakelverhalen en -registraties, bronnenedities, Europa en de buiten-Europese wereld; middeleeuwse en klassieke muziek Geschiedenis
Letterkunde, overige Germaanse talen
Mediaevistiek & Renaissancestudies
Bollmann, dr. A.M.Universitair docent "Europese talen en Culturen/Duits"Letterkunde, overige Germaanse talen
Mediaevistiek & Renaissancestudies
Geschiedenis
Boonstra, P.H., MAPromovendusGeschiedenis
Mediaevistiek & Renaissancestudies
Bosch, prof. dr. C.W.Hoogleraar Moderne Geschiedenis Wetenschapsgeschiedenis/wetenschappelijke biografie; geschiedenis van politieke cultuur en burgerschap; vrouwen en gendergeschiedenis; internationale vrouwenbewegingen; egodocumenten/(auto)biografie/life writing Geschiedenis
Wetenschapsgeschiedenis
Vrouwenstudies
Bosscher, prof. dr. D.F.J.Hoogleraar American Studies Tot mijn emeritaat in 2014 was ik hoogleraar Eigentijdse geschiedenis. Dit vakgebied wordt aan de RUG gedefinieerd als de geschiedenis na 1945. Mijn werkterrein in onderwijs en onderzoek was/is Nederlandse, Amerikaanse en Canadese geschiedenis. Geschiedenis
Braaksma, Y.PhD studentResearch on R.G. Collingwood and classical pragmatism (C.S. Peirce, William James, F.C.S. Schiller & John Dewey).

Other interests: British idealism, Italian idealism, realism in early 20th century British philosophy & philosophy of history.
Geschiedenis
Filosofie
Bremmer, prof. dr. J.N.Emeritus hoogleraar in de algemene godsdienstgeschiedenis en vergelijkende godsdienstwetenschap Griekse, Romeinse, vroeg-christelijke en hedendaagse religie en de geschiedenis van hun studie Godsdienstwetenschappen
Klassieke Talen & Culturen
Geschiedenis
Büschel, prof. dr. H.R.H.Professor for Contemporary HistoryContemporary History, Cultural History, History of Development and Psychiatry, European and African HistoryGeschiedenis
Cabanel, A.PhD studentGeschiedenis
Chilosi, D.Economic and Social History, Long Term Economic Growth and DevelopmentEconomische Geschiedenis
Economie (Algemeen)
Geschiedenis
Collenteur, drs. G.A.Docent Economische en sociale geschiedenis Geschiedenis
Corbellini, prof. dr. S.Professor "History of Reading in Premodern Europe" Cultuurgeschiedenis van de Middeleeuwen; Geschiedenis van het lezen; Boekgeschiedenis; Europese LetterkundeGeschiedenis
Geesteswetenschappen, Multidisciplinaire
Mediaevistiek & Renaissancestudies
Couperus, dr. S.Universitair hoofddocentStadsgeschiedenis, politieke geschiedenis, sociale geschiedenis en bestuursgeschiedenis van (West) Europa in de 19e en 20e eeuw. Transnationale geschiedenis, politieke theorie en (nieuw) institutionalisme.Geschiedenis
Stadsstudies & Planologie
Politicologie
Daling, dr. W.D.Docent Moderne geschiedenis; Wetenschapsgeschiedenis Geschiedenis
Damayanti, V.D., MA Geschiedenis
Milieukunde
Dekker, prof. dr. J.J.H.Hoogleraar Grondslagen van de PedagogiekSociale Wetenschappen, Interdisciplinaire
Geschiedenis
Geschiedenis van de Gammawetenschappen
Wetenschapsgeschiedenis
Dijkstra, dr. A.F.B.Coördinator ScholierenacademieGeschiedenis van universiteiten. Eise Eisinga. Geschiedenis van de wiskunde. Boekgeschiedenis. Wetenschapsgeschiedenis
Geschiedenis
Doortmont, dr. M.R.Universitair hoofddocent Internationale Betrekkingen en Afrikastudies Afrikastudies, internationale betrekkingen en ontwikkelingsproblematiek, cultureel erfgoed en ontwikkeling, niet-westerse geschiedenis; geschiedenis van de Europese expansie, geschiedenis van Nederlands buitenlands beleid (koloniale politiek), geschiedenis van internationale betrekkingen Geschiedenis
Internationale Betrekkingen
Antropologie
Drijvers, dr. J.W.Universitair Hoofddocent Oude Geschiedenis Late Oudheid, cultuur van leiderschap in het laat-Romeinse Rijk, christianisering van de Romeinse wereld, laat-antieke historiografie (Ammianus Marcellinus), Latijnse panegyriek
Geschiedenis
Klassieke Talen & Culturen
Duijvendak, prof. dr. M.G.J.Professor of Economic, Social & Regional History Social-economic History, Europe since 1750, European Regional Policies, The Netherlands and its regions,Historical Network Analysis, Public History. Geschiedenis
Economische Geschiedenis
Regiostudies
Sociale Wetenschappen, Interdisciplinaire
Duiveman, A., MACoördinator van ICOGVroegmoderne cultuurgeschiedenis, specifiek de lange achttiende eeuwGeschiedenis
Duric, D.Junior Lecturer in American StudiesAmerican studies. Borderlands studies. Culture, history and politics.Cultuurstudies
Geschiedenis
Elzinga, prof. mr. dr. D.J.hoogleraar StaatsrechtRechtsgeleerdheid
Politicologie
Geschiedenis
Esser, prof. dr. R.M.Hoogleraar Vroegmoderne geschiedenisEarly Modern HistoryGeschiedenis
Folkerts, dr. S.A.Postdoconderzoeker NWO-Veni Geschiedenis van het christendom in de middeleeuwen - Heiligen en hagiografie - Handschriftenkunde en boekwetenschap - Middelnederlandse bijbelvertalingen Geschiedenis
Mediaevistiek & Renaissancestudies
Letterkunde, overige Germaanse talen
Fremdling, prof. dr. R.R.Emeritus HoogleraarEconomie (Algemeen)
Geschiedenis
Galema, dr. J.B.E.Directeur Research & Valorisatie Rijksuniversiteit Groningen, lid Management Team Consortium Valorisatie en Ondernemerschap Innovatie en Valorisatie, Onderzoeksfinanciering, Onderzoeksbeleid en -strategie Innovatie en Technology Management
Geschiedenis
Gales, dr. B.P.A.Lecturer Economic and Social History Economie (Algemeen)
Geschiedenis
Gallardo Albarrán, D.PhD CandidateEconomic History, economic development in the long run, living standards, historical national accounts, healthEconomische Geschiedenis
Geschiedenis
Glas, J.E.PhD studentJodendom in de Grieks-Romeinse periode, Flavius Josephus, antieke historiografie, Joodse opstanden tegen de Romeinen (AD 66-74)Theologie
Klassieke Talen & Culturen
Geschiedenis
Groenewold, dr. P.O.H.Universitair docent Eigentijdse geschiedenis; Duitse geschiedenis Geschiedenis
Haan, dr. B.B.J. deGeschiedenis
Hansma, L.J., MAPhD studentGeschiedenis van politiek denken in Nederland in de achttiende eeuw. OrangismeGeschiedenis
Harst, prof. dr. J. van derHoogleraar Europese Integratie; Afdelingsvoorzitter IBIO (sinds januari 2012) Geschiedenis en Theorie van Europese samenwerking en integratie; Nederlands buitenlands beleid; China-EU-betrekkingen Internationale Betrekkingen
Geschiedenis
Heidecker, dr. K.J.Universitair docent Middeleeuwse geschiedenis Geschiedenis
Hellemans, dr. B.S.senior lecturer Middeleeuwse Geschiedenis, Cultuurgeschiedenis 1000-1700, Ideeëngeschiedenis 1000-1700, Historische antropologie, Theorievorming van de geschiedwetenschap, Geschiedenis van Frankrijk Geschiedenis
Cultuurstudies
Filosofie
Henkes, dr. B.Universitair docent Moderne geschiedenis.
Migratie, vormen van in- en uitsluiting; constructies van nationale identiteiten; transnationale en transculturele netwerken, memory studies, oral history en life writing.
Geschiedenis
Hermans, dr. A.M.docentGeschiedenis
Hoekstra, dr. W.J.universitair docent moderne geschiedenis Politieke geschiedenis,  Amerikaanse geschiedenis, Gender geschiedenis Geschiedenis
Holthuis, dr. P.Vakdidacticus GeschiedenisGeschiedenis
Hondelink, M.M.A., MAPhD studentArcheologie
Archeobotanie
Vroegmoderne Geschiedenis
Nederlandse culinaire geschiedenis
Archeologie
Geschiedenis
Hoop, dr. S. deUniversitair docent  Eigentijdse geschiedenis Geschiedenis
Horstmeier, dr. C.H.docentCommunisme; ideologie in de internationale betrekkingen; DDR; Duitsland; DenemarkenInternationale Betrekkingen
Geschiedenis
Huijgen, T.D., MADocent / Onderzoeker Onderwijsontwikkeling en onderzoek vakdidactiek Geschiedenis
Hulstijn, W.J.L., MAPromovendus/docentGeschiedenis
Rechtsgeleerdheid
Irving, dr. A.J.M.Ritual and Liturgy (History, Theology, Practice); Material Culture and Religion; History of the Book (Codicology; Palaeography; Beneventan Studies); Medieval Education (Distichs of Cato; Erasmus); Heritage Studies; Digital Text EditingGodsdienstwetenschappen
Mediaevistiek & Renaissancestudies
Geschiedenis
Jiménez Montes, G., MAPhD CandidateEarly Modern HistoryGeschiedenis
Jong, prof. dr. H.J. deDecaan / Hoogleraar Economische Geschiedenis Economische en Sociale Geschiedenis, Lange Termijn Economische Groei en Ontwikkeling Economie (Algemeen)
Geschiedenis
Economische Geschiedenis
Jong, prof. dr. J. deBijz. Hoogleraar Europees-Oost-Aziatische betrekkingen, i.h.b. aangaande Japan, vanwege de stichting Groninger Universiteitsfonds; Universitair Hoofddocent Geschiedenis Niet- Westerse geschiedenis, i.h.b. Oost-Azië (Japan), geschiedenis en historiografie van kolonialisme,  imperialisme en globalisering, Europese politieke cultuur en politieke geschiedenis, ( 19e -21e eeuw) met speciale aandacht voor de rol van de pers. Geschiedenis
Aziëstudies
Jongman, dr. W.M.Universitair hoofddocent Romeinse economische en sociale geschiedenis Geschiedenis
Karel, dr. E.H.K.Universitair docent Economische en sociale geschiedenis; landschap- en milieugeschiedenis; regionale geschiedenis; agrarische geschiedenis Geschiedenis
Koningsbrugge, prof. dr. J.S.A.M. vanHoogleraar Geschiedenis en politiek van Rusland Moderne geschiedenis Geschiedenis
Koopmans, dr. J.W.Universitair Docent Geschiedenis van poltiek en media in vroegmodern Europa  Geschiedenis
Kootstra, D., MACommunicatiemedewerker scholierenprojectenGeschiedenis
Kraft van Ermel, N.A., MAStaflid Nederland-Rusland CentrumContemporaine geschiedenis van Rusland, Contemporaine geschiedenis van Oekraïne, Contemporaine geschiedenis van PolenGeschiedenis
Krul, prof. dr. W.E.Hoogleraar Moderne Kunst- en Cultuurgeschiedenis  Kunst- en Cultuurgeschiedenis van West-Europa 1750-1950 Kunstwetenschappen
Geschiedenis
Kruse, F.Postdoctoraal onderzoekerPolar historical archaeology, polar historical ecology, management of interdisciplinary research projects and Arctic fieldwork, importance and application of time-depth (both longue durée and microhistory) in global polar science and policyArcheologie
Geschiedenis
Ecologie
Kuin, N.I., PhDPost-Doc OnderzoekerAncient religion; Second Sophistic; Roman Greece and Asia Minor; comedy; epigraphy; papyrology.Geschiedenis
Klassieke Talen & Culturen
Kuiper, prof. dr. Y.B.Emeritus hoogleraar Faculteit Letteren; bijzondere leerstoel Historische buitenplaatsen en landgoederen; emeritus hoogleraar RU Groningen, bijzondere leerstoel Historische antropologie en Antropologie van religie Integrale en vergelijkende geschiedenis van buitenplaatsen en landgoederen in Nederland en Europa; Antropologie van religie; historische antropologie; geschiedenis en antropologie van elites. Antropologie
Geschiedenis
Kuo, dr. Y.Universitair DocentChina in the global context; intellectual history of modern China; conceptual history of "religion" in East AsiaGeschiedenis
Aziëstudies
Lans, B.E.A.L. van der, MADocent / PhD studentJoden en christenen in het Romeinse Rijk van de eerste twee eeuwen n.Chr. Godsdienstwetenschappen
Geschiedenis
Leigh, J.W., MAPhD studentGeschiedenis en politiek
Cultuur, gedachtenis, identiteit en erfgoed
Midden- en Oosteuropa, vooral westelijke Balkan-landen/voormalige Joegoslavië
Taal en literatuur, film en media
Geschiedenis
Internationale Betrekkingen
Linden, dr. D.C. van derDocent geschiedenis en NWO Veni Postdoctoraal onderzoekerVroegmoderne geschiedenis, religieuze en culturele geschiedenis van Frankrijk, herinneringscultuur, geschiedschrijvingGeschiedenis
Longacre, D.G., PhDPostdoctoral researcherI specialize in the study of the manuscripts and texts of the Hebrew Bible/Old Testament.Theologie
Geschiedenis
Martinez, dr. A.M.Assistant Professor (tenured), American Studies in Polticial Culture and TheoryAmerican studies
American history and culture, 1848-present
Borderlands studies
Mexican American studies
U.S. Catholic history and culture
U.S.-Mexico relations
Regiostudies
Cultuurstudies
Geschiedenis
Mason, prof. dr. S.N.Distinguished Professor of Ancient Mediterranean Religions and CulturesEastern Roman Empire, Provincial administration, Hellenistic-Roman Judaea (society and life), Hasmonean Revolt and Rule, Jewish Wars against Rome, Judaean expatriate communities (Diaspora), works of Flavius Josephus, ancient historiography and rhetoric, Jewish-Christian (and -Roman) relations to the emperor Julian.Geschiedenis
Klassieke Talen & Culturen
Godsdienstwetenschappen
Megens, dr. C.M.Universitair docent Eigentijdse Geschiedenis Europese veiligheidsvraagstukken; transatlantische betrekkingen; NAVO; Nederlands buitenlands- en defensiebeleid; Europese samenwerking en de debatten over identiteit binnen Europa. Geschiedenis
Internationale Betrekkingen
Meijer, dr. J.F.universitair docent / senior onderzoeker Als historicus ben ik gespecialiseerd in (post) koloniale betrekkingen tussen Nederland en Indonesië. Als docent hou ik me op het terrein van de geschiedenis van de Internationale Betrekkingen vooral met Azië bezig, in het bijzonder het Verre Oosten/China. Geschiedenis
Internationale Betrekkingen
Mierau, dr. K.Universitair DocentLetterkunde, overige talen
Geschiedenis
Milder, S.H., PhDAssistant ProfessorSocial, Political, and Environmental History of Modern Europe.  Particular interest in transnational history, and social movements.Geschiedenis
Milieukunde
Molendijk, prof. dr. A.L.Hoogleraar geschiedenis van het christendom en hoogleraar wijsbegeerte Geschiedenis van de 19e en 20e eeuwse Duitse en Nederlandse Theologie en Godsdienstwetenschap; Ernst Troeltsch (1865-1923); Geschiedenis van het liberale protestantisme; Religie en samenleving; Materieel christendom; Religie in de publieke sfeer Godsdienstwetenschappen
Filosofie
Geschiedenis
Mulders, drs. K.E.A.Secretaresse RechtsgeschiedenisLetterkunde, Slavische talen
Geschiedenis
Archeologie
Nauta, prof. dr. L.W.Decaan van de Faculteit, Hoogleraar Geschiedenis van de Filosofie Geschiedenis van de filosofie Filosofie
Geschiedenis
Nijf, prof. dr. O.M. vanHoogleraar Oude Geschiedenis Politieke geschiedenis, cultuurgeschiedenis en sociale geschiedenis van de Griekse stad in de Hellenistische en Romeinse periode; sportgeschiedenis;  Griekse epigrafie, Antiek Burgerschap, Grafcultuur Geschiedenis
Klassieke Talen & Culturen
Olthof, dr. J.Docent Retorica en retorische kritiek, geschiedenis van de Verenigde Staten (1750-1900), Amerikaanse grondwet en politiek
Geschiedenis
Paping, dr. R.F.J.Universitair docent Economische en Sociale Geschiedenis, Economie, Demografie Geschiedenis
Economische Geschiedenis
Demografie
Economie (Algemeen)
Paul, prof. dr. H.J.Bijzonder hoogleraar vanwege IZB / GZB met de leeropdracht Secularisatie Studies Geschiedfilosofie; Historiografie; Religiegeschiedenis Geschiedenis
Godsdienstwetenschappen
Peters, dr. R.G.P.Universitair Hoofddocent Moderne Geschiedenis - Geschiedtheorie - Leergeschiedenis - Retorica Geschiedenis
Filosofie
Poel, dr. S. van derUniversitair docent Joodse Geschiedenis en Midden- en Oost-Europa Geschiedenis
Popovic, prof. dr. M.Decaan van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap Bijbel, Dode Zeerollen, Jodendom in de Grieks-Romeinse periode, archeologie, Romeins Judaea en de Joodse oorlog tegen Rome, para-Bijbelse literatuur, astrologie en magie

zie ook http://www.rug.nl/news-and-events/people-perspectives/inbeeld/mpopovic

Geesteswetenschappen, Multidisciplinaire
Geschiedenis
Godsdienstwetenschappen
Praet, R.G.L.PhD studentlate oudheid, antiquarianisme, laatromeinse en Byzantijnse geschiedenis, Byzantijnse boekepigrammen, digital humanitiesGeschiedenis
Klassieke Talen & Culturen
Renders, prof. dr. J.W.Hoogleraar Geschiedenis en Theorie van de BiografieTheorie van de Biografie; Geschiedenis van de Journalistiek; Cultuurgeschiedenis; Tweede Wereldoorlog; Uitgeverijgeschiedenis; Avant Garde in het interbellum en Theo van Doesburg.Geschiedenis
Runia, dr. E.H.Universitair docent Moderne geschiedenis; Theoretische en intellectuele geschiedenis Geschiedenis
Santing, prof. dr. C.G.Hoogleraar Middeleeuwse GeschiedenisGeschiedenis
Mediaevistiek & Renaissancestudies
Wetenschapsgeschiedenis
Geschiedenis van de geneeskunde
Schaik, dr. R.W.M. vanUniversitair docent (1995-2015) Middeleeuwse geschiedenis; Financiële, economische en sociale geschiedenis van middeleeuwen en vroegmoderne tijd; Lokale en regionale geschiedenis van de noordelijke en oostelijke Nederlanden en aangrenzende Duitse territoria; Paleografie en handschriftenkunde
Geschiedenis
Singh, dr. A.Universitair docentSouth Asian and Global History of the early modern periodGeschiedenis
Aziëstudies
Six, dr. C.Universitair docent Contemporary South and Southeast Asian history; history of North-South relations; history of international development cooperation Geschiedenis
Aziëstudies
Internationale Betrekkingen
Sluis, drs. R. terconservator academisch erfgoedacademisch erfgoed
museologie
Geschiedenis van de geneeskunde
Geschiedenis
Smeenge, ir. H.Promovendus landschapsgeschiedenisEcologie
Geografie
Geschiedenis
Smit, drs. S.E.Directeur Sustainable SocietyStrategische netwerken, Europees beleid en subsidies, Horizon 2020, impact, co-creatie, profilering, relatiebeheer, makelaarschap, projectontwikkeling en projectmanagement.Internationale Betrekkingen
Geschiedenis
Bestuurskunde
Speksnijder, S.A., MAPhD student Romeinse geschiedenis, sociale en culturele geschiedenis van de Late Republiek en Vroege Keizertijd, eten/dineren, begroetingsrituelen, sociale hierarchie. Geschiedenis
Klassieke Talen & Culturen
Steensel, dr. A. vanUniversitair DocentSociale en economische geschiedenis van de Europese middeleeuwen, in het bijzonder stadsgeschiedenis en adelsgeschiedenis.Geschiedenis
Stolte, prof. dr. B.H.Hoogleraar Byzantijns rechtRechtsgeleerdheid
Klassieke Talen & Culturen
Geschiedenis
Tassenaar, dr. mr. P.G.Universitair docent Algemeen: schrijfvaardigheidsonderwijs. Juridisch: privaatrecht; religieuze aspecten van het vermogensrecht; arbeidsrecht; grondrechten. Historisch: sociaal-economische geschiedenis; anthropometrische geschiedenis; geschiedenis van multiculturele samenlevingen. Rechtsgeleerdheid
Geschiedenis
Economische Geschiedenis
Thompson, M.L.Universitair DocentAmerican Studies
Colonial America
The American Revolution
The Early American Republic
The US South
The early modern Atlantic World
Ethnicity, national identity, and race
Geschiedenis
Cultuurstudies
Geesteswetenschappen, Multidisciplinaire
Tijhoff, drs. A.E.PhD student Moderne Geschiedenis, Cultuurgeschiedenis, Vrouwengeschiedenis, Biografiën Geschiedenis
Tilburg, dr. M.W.A. vanUniversitair docent Gender Studies, Niet-Westerse Studies, Cultuurcontacten, Cultuurgeschiedenis 

Geschiedenis
Travagnin, dr. S.Assistant Professor of Religion in Asia (tenure track)Religion and Society in Modern China; Buddhism and Buddhists in 20th century China and Taiwan; Buddhist teaching of Yinshun (1906-2005); Madhyamika in China and 大智度論; Religion and the Media in China (online Buddhist rituals; Buddhist films and documentaries); Buddhist Women in Taiwan; Buddhist Education in Chinese History; New Guanyin Worship.Aziëstudies
Godsdienstwetenschappen
Geschiedenis
Uphoff, J.E., MAPhD studentMiddeleeuwse geschiedenisGeschiedenis
Vanderjagt, prof. dr. A.J.Emeritus hoogleraar Ideeëngeschiedenis Ideeëngeschiedenis (Oudheid, Middeleeuwen, Vroeg-moderne Tijd), geschiedenis van de plantkunde (amateur) Filosofie
Geschiedenis
Letterkunde, overige talen
Veluwenkamp, dr. J.W.Universitair hoofddocent Sociaal-economische geschiedenis in de vroeg-moderne tijd (1500-1800) . Geschiedenis
Vermeer, dr. L.K.Universitair DocentModerne geschiedenis, cultuurgeschiedenis, life writing, dagboeken, geschiedenis van ziekte en gezondheid, lichaamsgeschiedenis, medische geschiedenis, relatie literatuur en wetenschap, cultureel erfgoed, Nederlandse geschiedenisGeschiedenis
Vliet, dr. E.C.L. van derUniversitair docent Archaïsch Griekenland: staatsvorming, anthropologische benaderingen; Klassiek Athene: politieke cultuur; ethnografie in de Klassieke Oudheid: Strabo Geschiedenis
Voerman, prof. dr. G.Hoogleraar Ontwikkeling en functioneren van het Nederlandse en Europese partijstelsel Partijen en partijstelsels in Nederland en de Europese Unie Geschiedenis
Politicologie
Wagenaar, drs. R.Directeur International Tuning Academy GroningenCurriculum Development, Quality Assurance and Enhancement and Policy Analysis in Higher Education, International Education    Onderwijs & Onderwijskunde
Geschiedenis
Wal, R. van de, MAPhD StudentGeschiedenis
Warmelink, drs. G.H.Hoofd Communication, Career and Society (Letteren); Coördinator AlfasteunpuntCultuurgeschiedenis van de nieuwste tijd, (vak)didactiekGeschiedenis
Weir, prof. dr. T.H.Cultural and Intellectual History of Modern Germany and Europe; Transnational History of Religion and Secularism; History of modern worldviews.Geschiedenis
Godsdienstwetenschappen
Wentholt, N.M., MScPromovendusGeschiedenis
Politicologie
Wijma, dr. S.M.Universitair Docent Griekse geschiedenis, Atheense politieke cultuur, Atheense polisreligie, Atheense epigrafie, receptie van de Perzische oorlogen in de oudheid Geschiedenis
Klassieke Talen & Culturen
Wilde, prof. dr. J.H. deHoogleraar Internationale Betrekkingen en Veiligheidsstudies IR Theory, Security Studies, European Studies, Global Governance, Energy & Geopolitics Internationale Betrekkingen
Geschiedenis
Politicologie
Williams, dr. M.K.Universitair docent Vroegmoderne geschiedenis Geschiedenis
Williamson, dr. C.G.Docent/Onderzoeker Hellenistic period, Asia Minor, state formation, sanctuaries, ancient architecture, urbanism, GIS Geschiedenis
Archeologie
Klassieke Talen & Culturen
Wolffram, prof. dr. D.J.Hoogleraar geschiedenis van bestuur en politiek in de moderne tijd Geschiedenis van politiek- westers - niet-westers, geschiedenis van de internationale betrekkingen, geschiedenis van lokaal bestuur, geschiedenis van ruimtelijke ordening Geschiedenis
Xavier Pena, J.PhD studentJudaism in the Graeco-Roman Period, Ancient Historiography, Flavius Josephus, Ancient CosmologyGeschiedenis
Klassieke Talen & Culturen
Godsdienstwetenschappen
Zurawski, J.M., PhDPostdoctoral Fellow, Qumran InstituteJudaism in the Greco-Roman period, Jewish Hellenistic literature, Hebrew Bible, New Testament, pseudepigrapha, Philo of Alexandria, Septuagint, ancient educationKlassieke Talen & Culturen
Geschiedenis
Godsdienstwetenschappen
Zwiers, dr. M.Universitair docent Amerikaanse geschiedenis, geschiedenis van het Amerikaanse Zuiden, politieke cultuur, Amerikanistiek, Southern Studies, regionale identiteit, burgerrechtenbeweging in de VS, Amerikaanse Burgeroorlog. Geschiedenis
Cultuurstudies
Regiostudies
printOok beschikbaar in het: English