Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Geografie

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

NaamFunctieExpertiseVakgebied
Boavida-Portugal, dr. I.Complex systems, Socio-ecological systems
Spatial analysis and modelling
Companion modelling
Participatory planning
Volunteer Geographical Information
User-generated content
Geogaphical Information Systems and Remote Sensing
Plannings- & Ontwikkelingsstudies
Stadsstudies & Planologie
Geografie
Boisen, M., MScDocentBijzonder geïnteresseerd in beeldvormingsprocessen, wanneer 'spaces' 'places' worden en hoe zulke processen te beïnvloeden zijn via marketing en branding van steden, streken, regio's en landen.Geografie
Stadsstudies & Planologie
Bolderman, S.L., MAGeografie
Muziekwetenschap
Cultuurstudies
Boxelaar, ing. V.A.IT & Data consultant Data consultant RDO ( Research Data Office), specialisatie in technische voorzieningen.

ICT consultant RIS (Research and Innovation Support), advies en faciliteren van onderzoekers, docenten en studenten voor ICT ondersteuning.
Innovatie en Technology Management
Informatica, Computerapparatuur & Computerarchitectuur
Geografie
Brouwer, dr. A.E.Universitair Docent Economische geografie; (duurzaam) ondernemerschap, FDI, ageing-in-place, kwetsbare groepen, kwaliteit van leven en subjectief welzijn; leef omgeving; digitale inclusie; mixed methodes. Geografie
Busser, dr. C. deVakdidacticus aardrijkskunde (docent en onderzoeker)Geografie
Onderwijs & Onderwijskunde
Caiza Villegas, M.A.Animal GeographiesGeografie
Geesteswetenschappen, Multidisciplinaire
Zoölogie
Daams, dr. M.N.Postdoctoraal onderzoekerGIS, ruimtelijke analyse, waardering van vastgoed, geodata, natuurvoorkeuren, strategische locatiekeuzesGeografie
Stadsstudies & Planologie
Regionale en Ruimtelijke Economie
Diederiks, drs. H.C.GMW: studieadviseur / vakdidacticus aardrijkskunde; FRW: docent / beleidsmedewerker onderwijsVoortgezet Onderwijs, Veldwerk, OnderwijskwaliteitszorgGeografie
Onderwijs & Onderwijskunde
Dijk, dr. ir. T. vanUniversitair HoofdDocent (UHD) PlanologieGeografie
Plannings- & Ontwikkelingsstudies
Elhorst, prof. dr. J.P.Hoogleraar Ruimtelijke Econometrie Bezoek https://spatial-panels.com 
voor Matlab software van spatial panels en spatial econometrische modellen.
Economie (Algemeen)
Geografie
Regionale en Ruimtelijke Economie
Gieling, J.A., MAPromovendusModerne geschiedenis, Erfgoed en identiteit, Leefbaarheid, Toerisme, Culturele geografie, Mobiliteit, Plattelandsvraagstukken, Plaatsbinding, VrijwilligerswerkGeografie
Groote, dr. P.D.Culturele Geografie Cultureel erfgoedGeografie
Economische Geschiedenis
Haartsen, prof. dr. T.Adjunct Professor Rurale Geografie, Vice-decaan Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen (PH Onderzoek), Coördinator Master Culturele Geografie, actief betrokken bij Kennisnetwerk Krimp Noord Nederland (KKNN)Geografie
Regiostudies
Sociale Vraagstukken
Haas, B. de, MScPromotiestudentSeksuele voorlichting in Oeganda; Seksuele en Reproductieve Gezondheid en RechtenDemografie
Geografie
Hasanov, M.H., MScPhD Researcher "SELFCITY"Mustafa Hasanov is a PhD Candidate at University of Groningen, Faculty of Spatial Sciences. His PhD project investigates of both how the collective self-organizational capacities of communities are framing climate change mitigation and adaptation in urban areas; and how the wider institutional context situates the newly emerging local community-led developments. His PhD research focuses on the ‘self-organization’ as a framework to engage conceptually with issues of social change and spatial transformation. The methodological merit of the PhD research lays in the combination of Q methodology and participatory research design. Building on existing research on local collective action, socio-technological transition and environmental issues, the empirical focus of his research surveys developments in two major stakeholder groups – local energy initiatives and local alternative food networks. By following the course of action to climate change undertaken by communities the aim is not only provide new insight into construction of the climate change problem on a local scale but also provide opportunities for change and alternative conceptualizations of ‘climate change response’Stadsstudies & Planologie
Plannings- & Ontwikkelingsstudies
Geografie
Huisman, C.J., MScPromovendusGeografie
Ike, prof. dr. ir. P.Emeritus Hoogleraar Technische Planologie Milieuplanning, Infrastructuurplanning, Ontwerpmethodieken, Bouwtechniek en Onderwijskwaliteitszorg. Geografie
Plannings- & Ontwikkelingsstudies
Stadsstudies & Planologie
Imperiale, A.J.Social Impact Assessment, Community Resilience, Rural Development, Sustainable Mountain Development policies, programs and projects, participatory natural and cultural heritage management, post-disaster interventions.Antropologie
Sociale Wetenschappen, Interdisciplinaire
Geografie
Kapinga, L.M.DocentGeografie
Koster, dr. S.Universitair Hoofddocent Economische GeografieOndernemerschap en Regionaal Economische Ontwikkeling
Regionale Arbeidsmarkteffecten van Automatisering
Regionale en Ruimtelijke Economie
Ondernemerschap en MKB
Geografie
Krikken, D.E., MAPhD researcher´╗┐Early modern land surveying developments in Europe.Geschiedenis
Geografie
Multidisciplinaire Wetenschappen
Lanen, S. vanDocent Sociale Geografie & PlanologieDr. Sander van Lanen promoveerde in 2017 aan University College Cork, Ierland, op een onderzoek naar de gevolgen van het Ierse bezuinigingsbeleid op jongeren uit achterstandswijken in Cork en Dublin. Met name geïnteresseerd in de invloed van beleid op dagelijks stedelijk leven en de culturele geografie van de constant veranderende urbane omstandigheden  - ‘the urban condition’. Sinds september 2017 is hij als docent betrokken bij de bacheloropleiding Sociale Geografie & Planologie.Geografie
Stadsstudies & Planologie
Sociale Vraagstukken
Martini, A., MADark tourism;
Nuclear tourism;
Geographies of feelings, emotions, affects and senses; 
Anthropology of tourism;
Anthropology of disaster;
Japan studies.
Sociale Wetenschappen, Interdisciplinaire
Recreatie, Vrijetijdsbesteding, Sport & Toerisme
Geografie
Meijering, dr. L.B.Universitair Docent Methodologie Thema's: plaatsverbondenheid, home-making, welbevinden, mobiliteit, gezondheidsvaardigheden, leefgemeenschappen
Participanten: ouderen, mensen die een beroerte hebben gehad
Methodologie: kwalitatief onderzoek, participatieve benadering
Demografie
Geografie
Meijles, dr. ir. E.W.Universitair docent Fysische geografie, landschap, aardwetenschappen, milieu, bodemkunde, hydrologie, historische geografie, GIS Geografie, Fysische
Geografie
Bodemkunde
Meulen, L. van derTechnisch GIS AdviseurGeografie, GIS, Ruimtelijke InformatieGeografie
Informatica, Informatiesystemen
Stadsstudies & Planologie
Middeldorp, M.M., MScPromovendusGeografie
Regionale en Ruimtelijke Economie
Molema, M.M.L.Junior GIS SpecialistGeografie
Informatica, Informatiesystemen
Oortwijn, R.Specialist wetenschappelijke informatie Informatievaardigheden onderwijs
Geografie
Human Resource Management & Organizational Behaviour
Patiwael, P.R.PhD researcherHeritage planning; Heritage Impact Assessment (HIA)Geografie
Pellenbarg, prof. dr. P.H.Emeritus (sinds 1-6-2012) Hoogleraar Economische Geografie Geografie
Pers, dr. M. van derOnderzoeker Lerarenopleiding, Promovendus DemografieDemografie
Sociale Wetenschappen, Kwantitatieve Methoden
Geografie
Plazier, P.A., MScPhD ResearcherGeografie
Salemink, dr. K.Onderzoeker en DocentPlattelandsontwikkeling
Community Development
Culturele Geografie
Sociale Exclusie
Geografie
Schoof, drs. G.Senior Projectmanager Geografische Informatie Systemen Leading Strategic Innovation in Organizations meer informatie
Innovatie en Technology Management
Geografie
Biologie
Sijtsma, dr. F.J.Universitair Hoofddocent Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen Economie en ruimte; Vastgoed en groen; Evaluatie van economie versus ecologie; Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse, Multi-Criteria Analyse Regionale en Ruimtelijke Economie
Biodiversiteit Natuurbescherming
Recreatie, Vrijetijdsbesteding, Sport & Toerisme
Stadsstudies & Planologie
Geografie
Economie (Algemeen)
Silveira Brito, M.Geografie
Stadsstudies & Planologie
Smeenge, ir. H.Promovendus landschapsgeschiedenisEcologie
Geografie
Geschiedenis
Stoffelen, dr. H.J.W.Geography; tourism geographies; tourism planning; border studies; regional development; governance; sense of place; geotourismGeografie
Recreatie, Vrijetijdsbesteding, Sport & Toerisme
Sociale Wetenschappen, Interdisciplinaire
Strijker, prof. dr. D.Hoogleraar Plattelandsontwikkeling (Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen), Mansholtleerstoel voor Plattelandsontwikkeling, vice-voorzitter Basiseenheid Culturele Geografie Mansholt leerstoel Geografie
Landbouweconomie en Landbouwbeleid
Economie (Algemeen)
Thomas, dr. M.J.Residential Mobility; Internal Migration; Population Geography; Housing; Multilevel ModellingDemografie
Geografie
Tieleman, prof. dr. B.I.Professor and Rosalind Franklin fellow Dierecologie, Ecofysiologie
Biologie
Ecologie
Fysiologie
Evolutionaire Biologie
Biodiversiteit Natuurbescherming
Ornithologie
Zoölogie
Gedragswetenschappen
Immunologie
Geografie
Microbiologie
Thermodynamica
Trell, dr. E.M.Assistant Professor (Spatial Planning and Environment)Overall, my work centers around the ‘social side’ of spatial planning. I am predominantly interested in the role of local level initiatives, social innovation and collective action in creating more resilient and sustainable places. The themes I explore within this context include: community resilience and the relevance of cooperative action in declining (rural) areas, flood resilience and local flood action groups, urban food systems and food policy, and the governance of renewable energy initiatives. In my more recent projects I have critically analyzed the ways in which the concept ‘resilience’ can be translated into spatial planning practice and the ways the concept is influencing the governance of vulnerable places. I am specialized in using qualitative, visual and (inter)active research methods such as (participatory) video, mental mapping and go-along interviews. In my previous research projects I explored young people’s place attachment and influential aspects for well-being of rural youths (problem behavior; gender roles; citizenship) in their everyday context.Geografie
Stadsstudies & Planologie
Plannings- & Ontwikkelingsstudies
Vanclay, prof. dr. F.M.D.Hoogleraar Culturele Geograpfie Keywords to describe research
social impact assessment and management; social performance; social licence to operate; social sustainability; Arctic development; sense of place; place attachment; community engagement; public participation; corporate social responsibility; human rights impact assessment; social aspects of climate change; social aspects of natural resource management; technology assessment; applied social research; cultural geography (social/human geography); environmental sociology; rural sociology; sociology of food and agriculture 

Other matters to note:

Prof Vanclay was awarded the 2014 Individual Award from the International Association for Impact Assessment for his sustained contribution to the theory and practice of social impact assessment.
 
Prof Vanclay has been a visiting professor with the University of Eastern Finland, 2012; the University of Sao Paulo (San Carlos campus), Brazil,  2012; and the University of Southern Queensland, 2016. 

Prof Vanclay was President of the International Rural Sociology Association from 2000 to 2004. He also has a long affiliation with the International Association for Impact Assessment including sometime member of the Board of Directors, and various Committee Chair appointments 
Geografie
Milieukunde
Sociale Vraagstukken
Sociale Wetenschappen, Interdisciplinaire
Landbouwwetenschappen, Multidisciplinaire
Sociologie
Venhorst, dr. V.A.Universitair Docent Demografie, Economische Geografie, Economie Demografie
Micro-economie, Industriële Organisatie en Speltheorie
Regionale en Ruimtelijke Economie
Geografie
Verlaat, M.P.N.Functioneel Applicatie BeheerderInformatica, Informatiesystemen
Geografie
Vlist, prof. dr. ir. A.J. van derHoogleraar Vastgoed en Vastgoedontwikkeling Economie (Algemeen)
Geografie
Regionale en Ruimtelijke Economie
Waal, E.C. van der, MScGeografie
Milieuwetenschappen
Weitkamp, dr. ir. S.G.Universitair DocentGeografie
Sociale Wetenschappen, Interdisciplinaire
Stadsstudies & Planologie
Wissen, prof. dr. L.J.G. vanHoogleraar Economische Demografie Demografie
Geografie
printOok beschikbaar in het: English