Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Ethiek

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

NaamFunctieExpertiseVakgebied
Boot, M.G.J., PhDMoral and political philosophy, normative political theory, ethics, global justice, value pluralism, incommensurability, comparabilityEthiek
Filosofie
Politicologie
Bree, drs. M.J. dedocent medische ethiek en filosofiemedische ethiek
filosofie van de geneeskunde
medische professionaliteit
reflecteren
moreel beraad
socratische gespreksvoering

Boeken:
Donald van Tol, Hanke Dekker, Menno de Bree en Thys van der Molen (red) (2014): Handboek Medische Professionaliteit. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Menno de Bree en Eite Veening (2012): Handleiding Moreel Beraad. Praktische gids voor zorgprofessionals. Assen: Van Gorcum.

Boekhoofdstukken (selectie)

Menno de Bree, Donald van Tol, Hanke Dekker, Thys van der Molen, 'Over Reflecteren: wat, waarom en hoe'. In: Donald van Tol, Hanke Dekker, Menno de Bree en Thys van der Molen (red) (2014): Handboek Medische Professionaliteit. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, p 13 - 24

Menno de Bree en Menno Buiskool, 'Kwaliteit van Leven'. In: Donald van Tol, Hanke Dekker, Menno de Bree en Thys van der Molen (red) (2014): Handboek Medische Professionaliteit. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, p 137-148

Hanke Dekker, Peter van Dijken, Donal gan Tol, Menno de Bree en Thys van der Molen, 'Wat is professionaliteit?'. In: Donald van Tol, Hanke Dekker, Menno de Bree en Thys van der Molen (red) (2014): Handboek Medische Professionaliteit. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, p 1 - 12

Menno de Bree en Eite Veening 'het zeven fasen-model'. In: Hans van Dartel en Bert Molewijk (red) (2014) In Gesprek Blijven over Goede Zorg. Overlegmethodieken voor ethiek in de praktijk. Amsterdam: Boom
Filosofie
Ethiek
Bruin, prof. dr. B.P. deProfessor Financial Ethics Ethiek
Financiering
Hindriks, prof. dr. F.A.Adjunct hoogleraar ethiek, sociale en politieke filosofie Ethiek, sociale ontologie en politieke filosofie Ethiek
Filosofie
Sociale Vraagstukken
Jedan, prof. dr. C.Hoogleraar Godsdienstfilosofie en Ethiek Ideeëngeschiedenis; interactie religie - filosofie; praktische filosofie (ethiek, politieke filosofie); rouwcultuur
Godsdienstwetenschappen
Filosofie
Ethiek
Kamminga, dr. ir. M.R.Universitair Docent (UD1) ethiek en wereldpolitiek (mondiale politieke economie), theorie van de internationale betrekkingen Internationale Betrekkingen
Ethiek
Kassenberg, E.P.PhD studentEthiek
Filosofie
Kleingeld, prof. dr. P.Hoogleraar ethiek en haar geschiedenis Ethiek, Immanuel Kant, praktische rationaliteit, wijsgerig kosmopolitisme Filosofie
Ethiek
Lisciandra, dr. C.Universitair docentMoral Psychology
Agent-Based Modeling
Behavioral Economics
Economic Modelling
Wetenschapsfilosofie
Ethiek
Maeckelberghe, dr. E.L.M.Universitair Docent EthiekMedische Ethiek, Scientific Integrity, Medical HumanitiesEthiek
Medische Ethiek
Godsdienstwetenschappen
Pauly, dr. M.Onderzoeker en docentFilosofie
Ethiek
Pittarello, A., PhDBehavioral Ethics;  Prosocial Behavior;  Judgment & Decision-Making

See here for an updated list of publications:
https://scholar.google.nl/citations?hl=nl&pli=1&user=d013BMUAAAAJ
Gedragswetenschappen
Ethiek
Organisatiepsychologie
Rodrigues, drs. H.C.M.L.Research OfficerCoordination and project management of EU research projects.
Research Ethics/ Ethics in Obstetrics and Gynecology/ Maternal-fetal surgery.
Ethiek
Rechtsgeleerdheid
Schmidt, dr. A.T.Universitair Docent I work in political theory, ethics and the philosophy of public policy. Here are some of the themes that run through my work.
    In my writings on freedom, I develop a new, ability-based measure of overall individual freedom, discuss how to distribute freedom across persons and what role freedom should play in a theory of justice. In doing so, I aim to bring together discussions from both philosophy and economics. See, for example, my papers Abilities and the Sources of Unfreedom and An unresolved problem: freedom across lifetimes.      Sometimes, I leave the realm of pure reasoning and apply the abstract debate on freedom to politics and public policy. For example, in two papers, I argue that non-human animals have an interest in socio-political freedom and discuss in which sense we are obliged to liberate animals, for example here.
My interest in freedom and distributive justice also made me think more about health policy. I explore issues such as health behaviour change, tobacco control, nudging, mindfulness-based interventions, and the connection between social inequality, health and well-being. See, for example, The Power to Nudge, The Ethics and Politics of Mindfulness-Based Interventions and Withdrawing vs. Withholding and Tobacco Control.
     Finally, I am a consequentialist of sorts. But I believe consequentialism is less cray – or counterintuitive – than many philosophers think. In a series of papers, I develop a consequentialist framework for blame and responsibility and demonstrate how such a framework answers some famous objections to consequentialism. See, for example, Being Good by Doing Good.

See my personal website for more on my research and publications.
Filosofie
Ethiek
Snellen, P.J., MAPhD Student (AIO)Ethiek
Filosofie
Stahl, dr. U.T.R.Universitair DocentMy main areas of research are social and political philosophy, critical theory and social ontology. At the moment, I pursue several research projects: I am very much interested in giving a political account of the value of communications privacy. In contrast to individualist negative-right justifications of privacy, I think that the most sustainable defense of privacy as a value must refer to the contribution of unsurveilled communications to democratic self-determination. I have recently published an article about this topic (open access) and am currently planning a larger project on this topic.More generally, I am interested in analyzing different conceptions of social power. I would like to find out how the impoverished picture of social power that is implicitly presupposed by the mainstream political discourse in our societies does not allow us to effectively combat oppression and unjust domination.I am involved in a research project about hope. As part of that project, I investigate the concept of collective hopes and the political significance of hope.Filosofie
Ethiek
Straehle, prof. dr. C.HoogleraarChristine Straehle is Professor for Political Philosophy and Public Affairs at the Faculty of Philosophy. Her research interests are in political philosophy, ethics, questions of global justice, and conceptions of vulnerability and autonomy in moral philosophy. Before joining the University of Groningen, Straehle was Associate Professor of Ethics, Political and Social Philosophy in the Graduate School of Public and International Affairs at the University of Ottawa and in the Philosophy Department at the Université du Québec à Montréal. Straehle has received several fellowships and is a member of the Centre for PPE at the University, as well as a collaborator of the Centre de Recherche en Éthique (CRÉ) of the Université de Montréal and a research associate of the Global Justice Network based at the University of Frankfurt. In 2015-2016, she was John Stuart Mill Visiting Chair in Social and Political Philosophy at the University of Hamburg.Ethiek
Filosofie
Streumer, prof. dr. B.Adjunct hoogleraar en Directeur Graduate School WijsbegeerteEthiek, metaethiek, politieke filosofieFilosofie
Ethiek
Surroca, prof. dr. J.Corporate social responsibility, corporate governance, multinational firms, managerial cognition, strategic groups, accounting manipulation, efficiency measurement Ethiek
Organisatiekunde
Strategisch Management
Swart, dr. J.A.A.Universitair hoofddocent Wetenschap en SamenlevingEthische en sociale aspecten van het grensgebied van de natuurwetenschappen (in het bijzonder van de levens- en milieuwetenschappen) en de samenleving.Biologie
Ethiek
Milieuwetenschappen
Tamminga, dr. A.M.Universitair Docent Filosofische logica, formele ethiek, handelingsfilosofie, kennistheorie, wetenschapsfilosofie Logica
Ethiek
Wetenschapsfilosofie
Timmerman, dr. J.P.BestuurssecretarisSociale contracttheorieEthiek
Filosofie
Trinks, P.J., MA MScPromovendus Sustainable Finance Responsible Investing, Corporate Social Responsibility, Energy Finance Financiering
Energie & Brandstoffen
Ethiek
Verkerk, prof. dr. M.A.Hoogleraar ZorgethiekEthiek, Filosofie, Medische EthiekMarian Verkerk is geïnteresseerd in het ontwikkelen van een 'praktijkgebonden ethiek': een ethiek ontwikkeld van onderop en van binnenuit. Morele verhalen (narratieven) van wat mensen zelf belangrijk en van betekenis vinden vormt het uitgangspunt van van normatieve analyse en reflectie.Op dit moment is zij programma-leider van een internationaal onderzoeksconsortium op het gebied van familie-ethiek.Marian Verkerk heeft uitgebreide ervaring (sedert 1982)  in zowel het ontwikkelen als doceren van onderwijs op het gebied van filosofie, ethiek, medische ethiek, reflectie en professionaliteit. Zij is gastdocent van de SSR opleiding als ook gastspreker en inhoudelijk coördinator medische ethiek bij Comenius Leergangen.Marian Verkerk heeft ruime ervaring in consultatie op het gebied van ethiek en ethiek beleid. U kunt haar altijd benaderen voor  actuele vragen op het gebied van ethiek en zorgEthiek
Medische Ethiek
Filosofie
Wit, J.R. de, MScPromovendusMacroeconomics, interdisciplinary work combining philosophy and economics, social norm (change), institutionsEconomie (Algemeen)
Ethiek
Wetenschapsfilosofie
Zaal, dr. R.O.S.Universitair docentBusiness Ethics
Integrity Management
Financial Management
Ethiek
Financiering
Bedrijfskunde
Zwitter, prof. dr. A.J.Dean University College Fryslân / NGIZ Professor for International RelationsInternational Law of Humanitarian Action
State of Emergency
Ethics in International Relations
Internationale Betrekkingen
Ethiek
Internationaal & Europees Recht
printOok beschikbaar in het: English