Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Onderwijs & Onderwijskunde

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

NaamFunctieExpertiseVakgebied
Abels, S.SecretaresseOnderwijs & Onderwijskunde
Amsing, dr. H.T.A.universitair hoofddocent/ directeur SPOIk houd me bezig met de geschiedenis van het onderwijs. Belangrijke thema's in dit onderzoek zijn: ontwikkeling van het algemeen vormend voortgezet onderwijs (met name h.b.s., gymnasium, m.m.s., Mammoetwet); kansengelijkheid (met name de discussie rond de Middenschool) en onderwijsvernieuwing.Onderwijs & Onderwijskunde
Sociale Wetenschappen, Interdisciplinaire
Andringa, dr. T.C.RuG: Scientific Staff, groepsleider Auditory Cognition Group. Innovation Center for Advanced Sensors and Sensor Systems (INCAS3, www.incas3.eu): Senior researcher, cognitive sensorsKunstmatige Intelligentie, Auditieve Cognitie, Soundscape onderzoek, Enactive Cognition, Epistemologische ontwikkeling van studenteInformatica, Kunstmatige Intelligentie
Onderwijs & Onderwijskunde
Psychologie
Assen, A.G. van, MScPromovendusJeugdzorg
Multiprobleemgezinnen
Orthopedagogiek
Onderwijs & Onderwijskunde
Avraamidou, prof. dr. L.Associate ProfessorScience EducationOnderwijs & Onderwijskunde
Vakdidaktiek Natuurwetenschappen
Bakker, A.A., MScPromovendus OrthopedagogiekOnderwijs & Onderwijskunde
Orthopedagogiek
Bakker, dr. P.C.M.universitair hoofddocentGeschiedenis van opvoeding en onderwijs, m.n. in Nederland in de 19e en 20e eeuw.Onderwijs & Onderwijskunde
Geschiedenis
Bakker, P.P.M.Onderwijskundige advisering en begeleiding binnen het medisch onderwijs:
-met specifieke aandacht voor de opleiding geneeskunde;
-met affiniteit voor vraagstukken die liggen op het gebied van onderwijs en bedrijfsvoering.
Begeleiding van teams binnen het UMCG met behulp van de methodiek: outputsturing.

Onderwijs & Onderwijskunde
Bakker, ir. R.R.Universitair docentOnderwijs & Onderwijskunde
Barthel, prof. dr. P.D.HoogleraarAstronomie & Astrofysica
Onderwijs & Onderwijskunde
Communicatiewetenschappen
Bastiaans, drs. N.Hoofd Education and Communication ServicesOnderwijs & Onderwijskunde
Communicatiewetenschappen
Beek, M. ter, MAJunior onderzoeker/PromovendaDigitale leeromgevingen; ICT en onderwijs; cognitie, metacognitie en motivatie; begrijpend lezen in het VO; geschiedenisonderwijsOnderwijs & Onderwijskunde
Geschiedenis
Beldhuis, dr. H.J.A.Project- en verandermanager op terrein van Onderwijsinnovatie en StrategieOnderwijsinnovatie: Learning Communities, Learning Spaces en Learning Analytics. Active Learning (flipped classroom, Perusall).
Onderwijsorganisatie: proces van onderwijslogistiek en onderwijsuitvoering, Selectie en Plaatsing.
Hoger Onderwijs en IT: onderwijsinformatiesystemen (SIS, Studielink), verandermanagement en projectmanagement.
Onderwijs & Onderwijskunde
Managementinformatiesystemen
Strategisch Management
Bezema, drs. R.M.Hoofd Onderwijsinstituut UMCGGezondheidszorg
Onderwijs & Onderwijskunde
Psychologie
Boendermaker, dr. P.M.programmaleider Teach the teacher Medisch onderwijs, docentprofessionalisering Onderwijs & Onderwijskunde
Boer, dr. H. depostdoc strategieën voor zelfregulerend leren, streefniveau (ambities) ouders, leerkrachtverwachtingen, prestaties Friese leerlingen, meta-analyse Onderwijs & Onderwijskunde
Borleffs, prof. dr. J.C.C.prodecaan onderwijs en opleidingOnderwijs & Onderwijskunde
Huisartsgeneeskunde & Interne Geneeskunde
Bos, prof. dr. N.A.Hoogleraar Internationalisering van het onderwijs in de Medische WetenschappenBachelor coördinator G2010
Coordinator International Bachelor Medicine Groningen
Semester coordinator 1.1 G2020
Coordinator Research Masters
Graduate School of Medical Sciences
B cell Immunology
Mucosal Immunology
Autoimmune diseases
Onderwijs & Onderwijskunde
Immunologie
Bosch-Boesjes, prof. mr. dr. J.E.emeritus hoogleraar; oud-Dean University of Groningen Honours College burgerlijk procesrecht, excellentie/honoursonderwijs. Ontwikkeling en Differentiatie Academisch Onderwijs, i.h.b. excellentietrajecten Rechtsgeleerdheid
Diergeneeskunde
Onderwijs & Onderwijskunde
Bosker, prof. dr. R.J.Hoogleraar Onderwijskunde Evidence based onderwijs, referentieniveaus / leerstandaarden / streefdoelen, onderwijs en ongelijkheid, onderwijsevaluatie en multilevel modellen. Onderwijs & Onderwijskunde
Bot, prof. dr. C.L.J. deHoogleraar Toegepaste Taalwetenschap Meertaligheid, tweede-taalverwerving Linguïstiek
Onderwijs & Onderwijskunde
Psychologie
Bouwkamp-Timmer, J.informatiespecialistOnderwijs & Onderwijskunde
Brouwer, J., PhDPostdoctoral researcher Higher education
Developmental psychology
Educational sciences
Onderwijs & Onderwijskunde
Ontwikkelingspsychologie
Sociale Wetenschappen, Interdisciplinaire
Busser, dr. C. deVakdidacticus aardrijkskunde (docent en onderzoeker)Geografie
Onderwijs & Onderwijskunde
Cecilio Fernandes, D.Assessment
Psychometrics
Progress testing
Simulation training
Cognitive psychology

Onderwijs & Onderwijskunde
Cohen-Schotanus, prof. dr. J.Hoofd Centrum Innovatie en Onderzoek Medisch OnderwijsOnderwijs & Onderwijskunde
Comadina Granson, drs. A.R.O.Hoofd sectie Moderne TalenTaalverwerving in een multiculturele setting; Tweetalig onderwijs; Academische schrijfvaardigheid Engels; Spaans als tweede taal; Tweede-taal verwerving; Computer-assisted language learning (CALL)Onderwijs & Onderwijskunde
Internationaal & Europees Recht
Taal & Taalwetenschap
Coultre, drs. E.A. leVakdidacticus FilosofieFilosofie
Onderwijs & Onderwijskunde
Da Silveira Duarte, J., PhDUniversitair DocentMeertaligheid en onderwijsOnderwijs & Onderwijskunde
Vakdidaktiek Natuurwetenschappen
Taal & Taalwetenschap
Deinum, dr. J.F.Manager International AffairsOnderwijs & Onderwijskunde
Dekker, dr. H.Teaching and learning professionalism in medical educationOnderwijs & Onderwijskunde
Deunk, dr. M.I.Universitair docent leerkracht-kind interacties; taal- en geletterdheidsontwikkeling; voor- en vroegschoolse educatie (VVE); discourse analyse; culturele diversiteit in het onderwijs; differentiatie Onderwijs & Onderwijskunde
Psychologie
Taal & Taalwetenschap
Diederiks, drs. H.C.GMW: studieadviseur / vakdidacticus aardrijkskunde; FRW: docent / beleidsmedewerker onderwijsVoortgezet Onderwijs, Veldwerk, OnderwijskwaliteitszorgGeografie
Onderwijs & Onderwijskunde
Dijkema, S., MScPromovendusOnderwijs & Onderwijskunde
Dollekamp, drs. B.A.Senior adviseur onderwijs kwaliteitszorg, docentprofessionalisering, onderwijsontwikkeling  Onderwijs & Onderwijskunde
Doolaard, dr. S.Senior onderzoeker/Docent Onderwijseffectiviteit, evaluatieonderzoek, differentiatie, groepsgrootte, opbrengstgericht werken, innovatie, onderwijsbegeleiding, excellentie Onderwijs & Onderwijskunde
Elzinga, prof. mr. dr. H.K.Dean University of Groningen Honours College Straf- en strafprocesrecht, Ontwikkeling en differentiatie academisch onderwijs, i.h.b. excellentietrajecten  Rechtsgeleerdheid
Onderwijs & Onderwijskunde
Engen, drs. J. vanDocent Nederlands Nederlands als tweede taal (Nt2), Tweedetaalverwerving, Computerondersteund taalonderwijs, Testing
Taalonderwijskunde, E-learning, Online taalonderwijs / Drupal voor e-learning
Interculturele competentie

Onderwijs & Onderwijskunde
Taal & Taalwetenschap
Feldbrugge, drs. P.T.M.Astronomie & Astrofysica
Natuurkunde, Multidisciplinaire
Onderwijs & Onderwijskunde
Fokkens-Bruinsma, dr. M.Universitair docent leren en instructie in het hoger onderwijs, motivatie van docenten, lerarenopleiding, kwaliteitszorg Onderwijs & Onderwijskunde
Onderwijspsychologie
Glopper, prof. dr. C.M. deHoogleraar Taalbeheersing van het Nederlands/Alfa-didactiek Taalbeheersing: ontwikkeling en onderwijs van taal en geletterdheid Taal & Taalwetenschap
Communicatiewetenschappen
Onderwijs & Onderwijskunde
Goedhart, prof. dr. M.J.Hoogleraar Wetenschapscommunicatie, Didactiek van de wiskunde en natuurwetenschappen, Didaktiek van het universitair bètaonderwijs, Lerarenopleiding. Vakdidaktiek Natuurwetenschappen
Onderwijs & Onderwijskunde
Greeff, dr. J.W. dePostdoctoraal onderzoekerSportwetenschap
Gedragswetenschappen
Onderwijs & Onderwijskunde
Grift, prof. dr. W.J.C.M. van deHoogleraar Onderwijseffectiviteit, ontwikkeling van leraren, (vak)didactiek Onderwijs & Onderwijskunde
Hacquebord, dr. H.I.universitair hoofddocent Toegepaste TaalwetenschapTaaltoetsingOnderwijs & Onderwijskunde
Taal & Taalwetenschap
Harmsen, R., MScPromovendaGedragswetenschappen
Onderwijspsychologie
Onderwijs & Onderwijskunde
Hell, dr. E.A. vanVoorzitter taakgroep KwaliteitszorgKwaliteit leeromgeving
Evaluatie van vakken en curricula
Beoordeling en toetsing van studenten
Onderwijs & Onderwijskunde
Helmich, E.Senior onderzoekerOnderzoek medisch onderwijs
Kwaliatatieve methodologie
Socioculturele theorie
Ouderengeneeskunde
Gezondheidszorg
Onderwijs & Onderwijskunde
Helms-Lorenz, dr. M.Universitair HoofddocentOnderwijs & Onderwijskunde
Onderwijspsychologie
Hemelaar, drs. F.senior beleidsmedewerker onderwijsOnderwijsbeleid: onderwijsstrategie en -innovatie, curriculumontwikkeling, toetskwaliteit, accreditatie en visitatie, kwaliteitszorg 
Onderzoek: Retorica / 16de eeuw / Humanisme en onderwijs / Rederijkers / Vertalen en adapteren
Hoger onderwijs: Latijn, Middeleeuwen- en Renaissancestudies
Middelbaar onderwijs: Griekse en Latijnse taal en cultuur, KCV, CKV-I
Onderwijs & Onderwijskunde
Mediaevistiek & Renaissancestudies
Klassieke Talen & Culturen
Henning, prof. dr. R.H.Hoogleraar FarmacologieFarmacologie
Geneeskunde, Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek
Biochemie & Moleculaire Biologie
Hart & Bloedvatstelsel
Onderwijs & Onderwijskunde
Heugten, drs. P.A.M. vanSenior Lecturer and ResearcherEnglish and Business Education; Professional Excellence; Honours Education Talent; and Talent DevelopmentOnderwijs & Onderwijskunde
Hingstman, M., MScPromovendusLeesontwikkeling, gedrag in de klas, leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften, passend onderwijsOnderwijs & Onderwijskunde
Orthopedagogiek
Hofman, dr. R.H.Universitair Hoofddocent (Associate Professor) goed bestuur en management, onderwijsbeleid, professional learning communities (PLC), onderwijseffectiviteit, institutionele contexten, landenvergelijking Onderwijs & Onderwijskunde
Hofman, prof. dr. W.H.A.Hoogleraar Onderwijs & Onderwijskunde
Hou, S., MPhD studentLanguage Learning ProblemsOrthopedagogiek
Onderwijs & Onderwijskunde
Hovius, drs. I.D.Trainer en onderwijskundig adviseurDocentprofessionaliseringOnderwijs & Onderwijskunde
Hu, dr. Y., PhDpostdoc researcherIntercultural education, Research supervision,Research integration into teachingOnderwijs & Onderwijskunde
Huizing, drs. B., MScSpecialist Wetenschappelijke Informatie Informatie en Data Retrieval, Kennis- en Datamanagement, Onderwijs Informatie- en Datavaardigheden. Bedrijfskunde
Onderwijs & Onderwijskunde
Bibliotheekwetenschap
Isac, dr. M.M. Civic and Citizenship Education, Educational Effectiveness, International Comparative Studies in Education Onderwijs & Onderwijskunde
Jaarsma, prof. dr. A.D.C.Hoogleraar Onderzoek en Innovatie van Medisch OnderwijsGeneral Assessment, Self-regulated learning, Work-engagement of students and teachers, Teacher development, Curriculum evaluation, Workplace-based learning and assessmentOnderwijs & Onderwijskunde
Jaklofsky, drs. T.K.Projectmanager Accreditaties Accreditaties, onderwijsbeleid, curriculumontwikkeling, toetsing, onderwijskundig advies Onderwijs & Onderwijskunde
Jansen, dr. E.P.W.A.Universitair Hoofddocent Lerarenopleiding Onderzoek, ontwikkeling en consultancy Onderwijs & Onderwijskunde
Sociologie
Sociale Wetenschappen, Interdisciplinaire
Jong, drs. M. deVakdidacticus SpaansOnderwijs & Onderwijskunde
Taal & Taalwetenschap
Koehler, T.C.PhD candidate Pharmaceutical EducationResearch on pharmaceutical education, in relation to workforce empowermentFarmacie
Onderwijs & Onderwijskunde
Kohl-Menage, A., MScOpleidingscoördinator van MSc. Medical Pharmaceutical Sciences en MSc. Biomedical SciencesBiologie
Gezondheidsbeleid & Gezondheidszorg
Onderwijs & Onderwijskunde
Korpershoek, dr. H.Universitair Hoofddocent onderwijswetenschappen, evidence-based education, keuzetheorieen, motivatie, klassenmanagement en schoolsystemen.
Onderwijs & Onderwijskunde
Kuijk, dr. M.F. vanOnderzoeker/docent leren en instructie (beginnend en begrijpend lezen); opbrengstgericht werken; samenwerkend leren; leerkrachtnascholingen; toepassing referentieniveaus/leerstandaarden; basisonderwijs Onderwijs & Onderwijskunde
Kuks, prof. dr. J.B.M.HoogleraarNeurowetenschappen
Onderwijs & Onderwijskunde
Vakdidaktiek Natuurwetenschappen
Kupers, dr. W.E.Universitair DocentTeacher-student interactions, motivation, creativity, music educationOntwikkelingspsychologie
Orthopedagogiek
Onderwijs & Onderwijskunde
Labree, dr. L.J.W.DocentSenior in the field of Higher Education and Health CareGezondheidszorg
Psychologie
Onderwijs & Onderwijskunde
Lambers, A.M., MADocent Academische VaardighedenFilosofische vaardighedenFilosofie
Onderwijs & Onderwijskunde
Langeloo, A., MScPromovendusVVE; tweetaligheid; leerkracht-kind interacties; taalontwikkeling; executief functionerenOnderwijs & Onderwijskunde
Lans, R.M. van der, MScOnderzoeker PhDOnderwijs & Onderwijskunde
Leeuwen-Hangyi, drs. W.I. vandocent, onderzoeker vakdidactiek scheikundeChemie, Multidisciplinaire
Onderwijs & Onderwijskunde
Vakdidaktiek Natuurwetenschappen
Leij, ir. T. van derPhD studentOnderwijs & Onderwijskunde
Linden, dr. C.J. van derUniversitair docentOnderwijs & Onderwijskunde
Sociale Vraagstukken
Andragogie
Loopers, J.H., MScPromovendus OrthopedagogiekOnderwijs & Onderwijskunde
Orthopedagogiek
Onderwijspsychologie
Maandag, drs. D.W.Directeur Onderwijs Lerarenopleiding Onderwijzen en leren, opleidings- en professionaliseringsdidactiek, beoordeling en assessment, kwaliteitszorg Onderwijs & Onderwijskunde
Mascareño Lara, dr. M.N.Assistant Professor Early childhood education, school readiness, learning and instruction, learning opportunities in the classroom Onderwijs & Onderwijskunde
Onderwijspsychologie
Maslowski, dr. R.Universitair docent Onderwijsbeleid, onderwijsorganisatie, burgerschapseducatie, vergelijkende onderwijskunde Onderwijs & Onderwijskunde
Maulana, dr. R.Universitair DocentTeacher-student relationships, academic motivation, longitudinal study, multilevel (growth curve) analysis, Rasch analysis, teaching and teacher education, development and evaluation of instruments measuring teaching behaviour, secondary educationGedragswetenschappen
Onderwijs & Onderwijskunde
Psychologie, Toegepaste
Minnaert, prof. dr. A.E.M.G.Hoogleraar Orthopedagogiek en Klinische Onderwijskunde / Projectleider onderzoekslijn Leer- en onderwijsproblemen / Waarnemend Hoofdopleider Orthopedagoog-Generalist (UPO-G)Orthopedagogiek
Onderwijs & Onderwijskunde
Onderwijspsychologie
Ontwikkelingspsychologie
Molen, prof. dr. T. van derHoogleraar huisartsgeneeskundeHuisartsgeneeskunde & Interne Geneeskunde
Onderwijs & Onderwijskunde
Geneeskunde, Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek
Muller, S.Secretaresse Onderwijs & Onderwijskunde
Munfaridah, N.PhD studentphysics education, educational research, science education, multiple representationsVakdidaktiek Natuurwetenschappen
Onderwijs & Onderwijskunde
Naaijer, drs. H.M. Burgerschap, sociale integratie, internationalisering in het onderwijs, Cohortstudies Onderwijs & Onderwijskunde
Nieborg, drs. M.ICT Consultant   Onderwijs & Onderwijskunde
Nierop, K.G., MScMedewerker taakgroep KwaliteitszorgOnderwijs & Onderwijskunde
Psychologie
Opdenakker, dr. M.C.J.L.universitair hoofddocent onderwijs- en leerkrachteffectiviteit, leerkrachtgedrag en kwaliteit van instructie, motivatieonderzoek, leerkracht-leerling interactie, zelfregulatie, digitale leeromgevingen, schoolloopbaanonderzoek, geavanceerde analysemethoden (SEM, MLA, growth curve modeling)  Onderwijs & Onderwijskunde
Ossevoort, dr. M.A.medewerker onderwijsontwikkeling (onderwijskundige) onderwijsvernieuwing, curriculumontwikkeling, toetsing, kwaliteitszorg, docentprofessionalisering, en academische vaardigheden in hoger onderwijs
Onderwijs & Onderwijskunde
Oterdoom, A.L.Onderwijs & Onderwijskunde
Poort, I.C., MScPromovendusOnderwijs & Onderwijskunde
Prihatanto, F.S.I.Self-directed learningOnderwijs & Onderwijskunde
Raat, dr. A.N.Onderwijcoordinator Klinische Fase Janet Raat studied medical sociology / ethics at the University of Groningen. After graduation she developed and implemented a learning program of medical ethics throughout the medical curriculum, for which she received the Faculty Educational Award. Being involved with the implementation of the Master’s programme, she got interested in the transition from student to medical doctor. Currently she works on her PhD about the influence of social comparison on the learning of students in clinical practice. Besides, she is member of several ethical committees among which the Regional Euthanasia Review Board in the Netherlands and the Ethical Review Board of the Netherlands Association for Medical Education.Onderwijs & Onderwijskunde
Sociologie
Medische Ethiek
Rekers-Mombarg, dr. L.T.M.Docent-onderzoeker schooleffectiviteits- en evaluatieonderzoek in het primair en secundair onderwijs, meerniveau analyses Onderwijs & Onderwijskunde
Renting, N.OnderwijskundigeCurriculum ontwerp
Toetsing
Werkplekleren en (competentie) toetsing
Feedback
Internationalisering
Internationale Accreditaties (AACSB/EQUIS)
Medisch Onderwijs
Onderwijs & Onderwijskunde
Ritzema, dr. E.S.Onderwijs & Onderwijskunde
Schaafsma, drs. E.S.senior medewerker docentprofessionalisering UMCG (docentprofessionalisering@umcg.nl) DOCENTPROFESSIONALISERING

OVERIG: Patientgerichte en interprofessionele communicatie, Farmaceutische patientenzorg, Interculturele communicatie
Onderwijs & Onderwijskunde
Farmacie
Schonrock-Adema, dr. J.onderzoeker, principal investigatorResearch in Medical EducationOnderwijs & Onderwijskunde
Psychologie, Toegepaste
Psychologie
Slijkhuis, E.G.J., MScBurgerschapseducatie, maatschappelijke participatieOnderwijs & Onderwijskunde
Smale-Jacobse, dr. A.E.OnderzoekerOnderwijs & Onderwijskunde
Smit, drs. N.Vakdidacticus Engelse Taal en Cultuur, promovendusOnderwijs & Onderwijskunde
Taal & Taalwetenschap
Snoek, prof. dr. J.W.Hoogleraar medisch probleemoplossen Onderwijs & Onderwijskunde
Spijkerboer, dr. A.W.Ontwikkelingspsychologie, neuropsychologieOnderwijs & Onderwijskunde
Psychologie
Spithoff, M., MScVergelijkende onderwijskunde, po-vo overgang.Onderwijs & Onderwijskunde
Strijbos, prof. dr. J.W.HoogleraarAssessment en Feedback; Technologieondersteund leren (TEL); (Computerondersteund) Samenwerkend leren (CS)CL; Peer assessment; Peer feedback; Feedbackdialogen; Leergemeenschappen/Praktijkgemeenschappen; Instructieontwerp; Analysemethoden voor (CS)CL; Inhoudsanalyse van communicatieOnderwijs & Onderwijskunde
Onderwijspsychologie
Suhre, dr. C.J.M.Onderzoeker Evaluatieonderzoek, Sociaal wetenschappelijk Onderzoek Onderwijs & Onderwijskunde
Onderwijspsychologie
Psychologie, Experimentele
Tammenga-Helmantel, dr. M.A.Vakdidacticus DuitsMVT-didactiek, vreemdetaalverwervingTaal & Taalwetenschap
Onderwijs & Onderwijskunde
Teuling, dr. ir. E.Onderwijscoördinator EC-Master en BCNOnderwijs & Onderwijskunde
Timmer, J.M., MScOnderwijsadviseur & trainer- Docentprofessionalisering (didactiek, pedagogiek, cursus design)
- Internationalisering van het curriculum / international classroom
- Permanente educatie
- Activerend onderwijs
Onderwijs & Onderwijskunde
Timmeren, dr. M.M. vanStudieadviseur FarmacieImmunologie, Ontsteking, autoimmuniteit, ANCA-geassocieerde VasculitisBiologie
Onderwijs & Onderwijskunde
Geneeskunde, Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek
Timmermans, dr. A.C.Universitair docent Onderwijseffectiviteit, Onderwijstoezicht, Toegevoegde waarde/ leerwinst, Multilevel analyse, Docent verwachtingen, School adviezen, Onderwijstransities Onderwijs & Onderwijskunde
Uffen, I., MScPromovendaOnderwijs & Onderwijskunde
Veen, prof. dr. K. vanHoogleraarSinds 1 augustus 2015 ben ik hoogleraar-directeur bij de universitaire lerarenopleiding. Mijn werk heeft betrekking op het opleiden van aanstaande leraren, het doen van onderzoek en het leiding geven aan de lerarenopleiding. Mijn onderzoek richt zich op het leren van aanstaande leraren in de lerarenopleiding en van leraren op school. Hierbij gaat het om hoe dit leren effectief kan plaatsvinden en hoe dit optimaal kan worden georganiseerd. Onderwijs & Onderwijskunde
Veldman, M.A.PromovendaOnderwijs & Onderwijskunde
Velthuis, F., MScPhD candidate medical educationResearch about medical education curriculum renewal and organizational change.Psychologie, Sociale
Organisatiepsychologie
Onderwijs & Onderwijskunde
Verkade, A.T., MScOnderwijs & Onderwijskunde
Visscher, prof. dr. A.J.HoogleraarOpbrengstgericht WerkenOnderwijs & Onderwijskunde
Visscher, prof. dr. C.Directeur Centum Bewegingswetenschappen/ Professor Sport, leren en presteren; talent ontwikkeling; sport and cognitie Sportwetenschap
Onderwijs & Onderwijskunde
Ontwikkelingspsychologie
Vries, dr. J. de, PhDChirurg oncoloog (UHD)Borstkanker
Bijniertumoren
Medisch onderwijs
Chirurgie
Oncologie
Onderwijs & Onderwijskunde
Vugteveen, J., MScDocent/OnderzoekerPsychometrie
Onderwijs & Onderwijskunde
Orthopedagogiek
Wagenaar, drs. R.Directeur International Tuning Academy GroningenCurriculum Development, Quality Assurance and Enhancement and Policy Analysis in Higher Education, International Education    Onderwijs & Onderwijskunde
Geschiedenis
Wal, M.A. van derOnderwijs & Onderwijskunde
Wal, dr. M. van derDocent Specifiek lesgeven en meten van competencies en burgerschap Onderwijs & Onderwijskunde
Sociologie
Werf, prof. dr. M.P.C. van derHoogleraar Onderwijzen en leren, vice decaan Faculteit GMW Onderwijs effectiviteit, leren en instructie, motivatie, persoonlijkheid, sociale relaties, burgerschap en sociale cohesie Onderwijs & Onderwijskunde
Onderwijspsychologie
Wietasch, prof. dr. J.K.G.Hoogleraar Anesthesiologie, Innovatie in de opleidingresidency program development, program accreditation, blended skills training and assesment, professional development.
teaching focus: cardiovascular physiology, haemodynamic and heurophysiologic monitoring, pharmacokinetics and -dynamiks, drug interaction.
clinical speciality: anaesthesia in liver (transplantation) surgery, neuroanaesthesia, anesthesia in patients with endocrine disorders
Anesthesiologie
Onderwijs & Onderwijskunde
Wijnberg, M.J., MScOnderwijs & Onderwijskunde
Witte, dr. T.C.H.Universitair docent, Projectmanager, Docenttrainer vakdidactich onderzoek, lerarenopleiding, literatuuronderwijs, differentiatie, curriculumontwikkeling


Recente publicaties

Witte, T.C.H., Rijlaarsdam, G.C.W. & Schram, D.H. (2012). An empirically grounded theory of literary development. Teachers’ pedagogical content knowledge on literary development in upper secondary education. L1 Educational Studies in Language and Literature, 12, 1 - 34 . (ICO) Witte, T.C.H. & Sâmih─âian, F. (2013). Is Europe open to a student-oriented framework for literature? A comparative analysis of the formal literature curriculum in six European countries. L1-Educational Studies in Language and Literature, vol.13 , p. 1-22. (ICO) Witte, T.C.H. & Jansen, E.P.W.A. (in press). In search of the excellent literature teacher. An inductive approach to constructing professional teaching standards. Teachers and Teaching: Theory and Practice. (Accepted February 10, 2014)


Literatuurwetenschap
Onderwijs & Onderwijskunde
Taal & Taalwetenschap
Witterholt, dr. M.G.Vakdidacticus Wiskunde, Onderzoeker Onderzoeksvaardigheden, voortgezet onderwijs Onderwijs & Onderwijskunde
Wiskunde
Wolthuis, F.PhD studentOnderwijs & Onderwijskunde
Zwierstra, prof. dr. R.P.Hoogleraar Medisch Onderwijs en training Chirurgie
Onderwijs & Onderwijskunde
printOok beschikbaar in het: English